VAROVNÉ PŘÍZNAKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROZVOJSEPTICKÉHO ŠOKU U NEUTROPENICKÝCH NEMOCNÝCHLÉČENÝCH PRO HEMATOLOGICKÉ MALIGNITY


Warning Symptoms Preceding the Development of Septic Shock inNeutropenic Patients Treated on Acoount of Haematological Malignities

Background.
In patients with haematological malignities infectious complications take a very rapid course, andin particular during the period of neutropenia, they are not necessarily manifested by a clear symptomatology.Frequently they may be manifested only by an elevated temperature and general deterioration of the condition. Theonset of shock then can be rapid and surprising. The objective of the work was to identify clinical and laboratorysigns warning against the possible development of septic shock.Methods and Results. The investigation comprised a total of 38 patients hospitalised due to infectious compli-cations at the intensive care unit because of general deterioration of the condition. 18 developed septic shock (groupS), the remaining 20 (group N) achieved during hospitalisation at the ICU a stabilised condition. In both groups thelaboratory values and clinical condition were followed up for 2-3 days prior to deterioration of the condition. Riskfactors for development of septic shock in the group of investigated patients were: unusual weakness, heart rateabove 95/min. beyond the temperature peak, hypoalbuminaemia, mucositis, hypokalaemia, presence of a centralvenous catheter and administration of parenteral nutrition.

Key words:
septic shock, risk factors, oncohaematological disease.


Autoři: H. Kubešová ;  M. Penka ;  Z. Král ;  I. Vášová ;  R. Hájek ;  Z. Adam ;  M. Navrátil
Působiště autorů: II. interní klinika FNsP, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 147-151
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
U nemocných s hematologickými malignitami probíhají infekční komplikace velmi rychle, a zvláštěv období neutropenie nemusí být vyjádřeny jasnou symptomatologií. Mnohdy se mohou projevit pouze teplotoua celkovým zhoršením stavu. Nástup šokového stavu potom může být rychlý a překvapivý. Cílem práce bylovytypování klinických a laboratorních známek varujících před možností vzniku septického šoku.Metody a výsledky. Do sledování bylo zařazeno celkem 38 nemocných hospitalizovaných v rámci infekčníkomplikace na jednotce intenzivní péče pro celkové zhoršení stavu. U 18 z nich došlo k rozvoji septického šoku(skupina S), ostatních 20 nemocných (skupina B) bylo v průběhu hospitalizace na JIP stabilizováno. U obou skupinbyl sledován vývoj laboratorních hodnot a klinického stavu zpětně 2-3 dny před zhoršením stavu. Rizikové faktorypro rozvoj septického šoku ve sledované skupině nemocných byly: neobvyklá slabost, TF nad 95/min mimo teplotníšpičku, hypoalbuminémie, mukositida, hypokaliémie, přítomnost centrálního žilního katétru a podávání parenterálnívýživy.

Klíčová slova:
septický šok, rizikové faktory, onkohematologická onemocnění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se