Zajímavosti, tipy a triky


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 3, s. 180-181
Kategorie: Zajímavosti, tipy a triky

NOVÉ INDIKACE ZNÁMÝCH FARMAK (tzv. Repurposing drugs)

Selektivní inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil aj.) jsou dlouhodobě používány v léčbě erektilní dysfunkce a plicní hypertenze. Recentní výzkumy prokazují silný protinádorový efekt. V současnosti běží 11 klinických studií testujících podávání sildenafilu, taladafilu nebo vardenafilu u různých solidních i nesolidních typů nádorů.  

https://www.ecancer.org/journal/12/824

KLARITROMYCIN A PACIENTI S ONEMOCNĚNÍM SRDCE

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) upozorňuje na výsledky desetiletého sledování, které prokazují zvýšené riziko smrti a srdečních komplikací u pacientů s ICHS, pokud berou klaritromycin dva týdny a déle.

https://www.fda.gov

INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY (PPI) A RIZIKO KARCINOMU ŽALUDKU

Krátkodobé používání PPI se zdá být relativně bezpečné, dlouhodobé používání PPI zdvojnásobuje riziko vzniku karcinomu.

http://gut.bmj.com/lookup/doi/10.1136/gutjnl-2017-314605

FORAMEN OVALE A PERIOPERAČNÍ VÝSKYT ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY (ICMP)

Foramen ovale (PFO = Patent Formane Ovale) má vysokou prevalenci v populaci, jeho význam ve vztahu k výskytu a riziku vzniku iCMP v perioperačním období není jasný. Analýza přes 150 000 pacientů po nesrdečních operacích ukazuje, že pacienti s PFO mají zvýšené riziko vzniku iCMP a že mohou mít prospěch z preventivních postupů cílených na snížení daného rizika.

Ng PY, et al. Association of preoperatively diagnosed patent foramen ovale with perioperative ischemic stroke. JAMA. 2018;319:452.

FIBRILACE SÍNÍ PO JEDNORÁZOVÉM EXCESIVNÍM PŘÍVODU ALKOHOLU

Recentní studie přispívá k poznání mechanismu vzniku tzv. binge drinking related arrhytmias − arytmií po „flámu“ u mladých zdravých jedinců. Alkohol způsobuje výkyvy hladin kalcia v sarkoplazmatickém retikulu a zvyšuje náchylnost k síňovým arytmiím.

Jiajie Y, et al. Role of Stress Kinase JNK in Binge Alcohol--Evoked Atrial Arrhythmia. Journal of the American College of Cardiology. 2018;71:1459−1470.

KDY KULMINUJÍ VYBRANÉ FUNKCE/SCHOPNOSTI BĚHEM LIDSKÉHO ŽIVOTA?

(uváděn věk v letech)

  • Naučit se nový jazyk = 7−8
  • Pamatovat si nová jména = 22
  • Fyzická výkonnost/síla = 25
  • Pamatovat si nové tváře = 32
  • Porozumění emocím druhých = 51
  • Nejvyšší slovní zásoba = 69
  • Nejlepší zvládání početních úloh = 50
  • Spokojenost s vlastním tělem = 74
  • Pocit duševní vyrovnanosti/spokojenosti = 84
  • Spokojenost s vlastním životem = jediná doména, která má během života dva vrcholy = 23 a 69

www.curiosity.com

Germine LT. Where cognitive development and aging meet: face learning ability peaks after age 30. Cognition. 2011;118:201−210.

NOVÝ TEST K DETEKCI TZV. LATE AWAKENERS MEZI PACIENTY S TRVAJÍCÍ PORUCHOU VĚDOMÍ I PO SEDMI DNECH OD ZÁSTAVY OBĚHU?

Pacienti, kteří jsou i po sedmi dnech od zástavy oběhu v bezvědomí, představují pro klinické lékaře často dilema, jak posoudit jejich naději na obnovení vědomí. Metoda s názvem quantitative whole-brain white matter fractional anisotropy byla schopna identifikovat pacienty se špatným neurologickým výsledkem se 100% specificitou a 90% senzitivitou.

Velly L, et al. Use of brain diffusion tensor imaging for the prediction of long-term neurological outcomes in patients after cardiac arrest: a multicentre, international, prospective, observational, cohort study. Lancet Neurol. 2018;17:317−326.

DOCHÁZÍ I VE VYŠŠÍM VĚKU K NOVOTVORBĚ MOZKOVÝCH BUNĚK? 

Názor, že ve stáří nedochází ke vzniku žádných nových mozkových buněk, bude nutno zřejmě revidovat. Přestože ve vyšším věku je redukována neuroplasticita a angiogeneze, zdraví jedinci bez kognitivní dysfunkce nebo nějakého neuropsychiatrického onemocnění mají zachovanou hipokampální neurogenezi, která se může podílet na udržování kognitivních funkcí i ve vysokém věku.

Boldrini M, et al. Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging. Cell Stem Cell. 2018;22:589−599.e5.

Do redakce došlo dne 18. 4. 2018.

Do tisku přijato dne 26. 4. 2018.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×