Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína
Selhání jater


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 3, s. 166-167
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační příprava

1.   Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu.

2.   Důležité body.

3.   Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU  

 • Atestační otázka je zaměřena především na akutní jaterní selhání.
 • Význam jater v udržování homeostázy.
 • Akutní selhání jater v intenzivní péči.

DŮLEŽITÉ BODY

 • Fyziologie jater a hlavní jaterní funkce:
  • tvorba žluči,
  • metabolismus lipidů včetně cholesterolu,
  • metabolismus glycidů,
  • metabolismus proteinů,
  • syntéza hormonů, některých koagulačních faktorů,
  • metabolismus farmak,
  • metabolismus amoniaku,
  • význam enterohepatální cirkulace.
 • Je zásadní rozdíl (v patofyziologii, léčbě i prognóze) mezi akutním selháním jater (fulminantní jaterní selhání) a dekompenzací jaterních funkcí u pacientů s jaterní cirhózou (nebo jiným chronickým onemocněním jater), kteří jsou na pracoviště intenzivní péče rovněž přijímáni pod obrazem „selhání“ jater.
 • Akutní selhání jater (ALF):
  • Řada definic, klíčové atributy definice ALF jsou:
   • rozvoj encefalopatie a koagulopatie,
   • vznik do cca tří týdnů od vzniku ikteru,
   • vzniká u osob bez anamnézy jaterní choroby,
   • postihuje typicky mladé jedince.
 • Nejčastější etiologie ALF:
  • Toxicita farmak:  
   • paracetamol,
   • antibiotika (tetracyklin, chinolony), idiosynkrazie,
   • antiepileptika (valproát, fenytoin),
   • inhalační anestetika (halotan),
   • tricyklická antidepresiva,
   • rekreační drogy (kokain).
  • Virové infekce:
   • hepatitis A−E,
   • herpes simplex,
   • virus Epstein-Barrové (EBV).
  • Toxiny:
   • houby,
   • organická rozpouštědla,
   • etanol.
  • Jaterní hypoperfuze jakékoliv etiologie:
   • ischemie,
   • šok,
   • srdeční selhání,
   • termický inzult.
  • ALF indukované těhotenstvím.
  • Maligní infiltrace nebo metastázy jater.
 • Patofyziologické konsekvence ALF:
  • encefalopatie,
  • koagulopatie,
  • infekce,
  • renální poškození,
  • hyperdynamická cirkulace,
  • respirační selhání,
  • metabolické poruchy.
 • Zásady léčby: 
  • Zamezit působení inzultu, je-li znám.
  • Specifická léčba:
   • N-acetyl cystein u intoxikace paracetamolem,
   • vybavení plodu u ALF indukované těhotenstvím,
   • steroidy u autoimunitních hepatitid,
   • příslušná antivirotika u virových hepatitid apod.
 • Podpůrná a/nebo symptomatická léčba:
  • léčba encefalopatie/nitrolební hypertenze,
  • léčba koagulopatie,
  • podpora orgánových funkcí (nutriční podpora apod.),
  • systémy mimotělní jaterní podpory. 
 • Transplantace jater. 
 • Hodnocení závažnosti a prognózy:
  • význam skórovacích systémů (Child Pugh, MELD).
 • Klinické poznámky:
  • přítomnost ikteru neznamená vždy onemocnění jater,
  • má-li pacient v anamnéze jaterní chorobu, při jakémkoliv zhoršení jeho klinického stavu nutno myslet vždy na rozvoj jaterního selhání. 

REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

Literatura se vztahem k otázce na vyžádání u editora rubriky.

Do redakce došlo dne 17. 4. 2018.

Do tisku přijato dne 27. 4. 2018.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com

Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě


Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresucernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte otázky, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×