Doporučení pro léčbu kardiálního selhání


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 6, s. 379-380
Kategorie: Nová doporučení

2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

Plná reference:

Clyde W. Yancy, Mariell Jessup, Biykem Bozkurt, Javed Butler, Donald E. Casey Jr, Monica M. Colvin, Mark H. Drazner, Gerasimos S. Filippatos, Gregg C. Fonarow, Michael M. Givertz, Steven M. Hollenberg, JoAnn Lindenfeld, Frederick A. Masoudi, Patrick E. McBride, Pamela N. Peterson, Lynne Warner Stevenson, Cheryl Westlake, Glenn N. Levine, Patrick T. O’Gara, Jonathan L. Halperin, Sana M. Al-Khatib, Kim K. Birtcher, Ralph G. Brindis, Joaquin E. Cigarroa, Lesley H. Curtis, Lee A. Fleisher, Federico Gentile, Samuel Gidding, Mark A. Hlatky, John Ikonomidis, José Joglar, Susan J. Pressler, Duminda N. Wijeysundera, 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America, Journal of Cardiac Failure (2017), http://dx.doi.org/doi: 10.1016/j.cardfail.2017.04.014.

Poznámky k výběru z doporučení

 • Struktura jednotlivých stanovisek/doporučení neodpovídá originálnímu textu.
 • Ve výběru jsou uvedeny především změny oproti doporučení z roku 2013.
 • V originálním textu je užitečná tabulka s přehledem farmak a jejich dávkování.

Biomarkery

 • Skreening založený na využití „natriuretic peptide“ biomarkerů (NUPB) a následovaný poté adekvátní specializovanou péčí může být užitečný (can be useful) u pacientů v riziku vzniku srdečního selhání (HF) v prevenci rozvoje levostranné komorové dysfunkce.
 • Současná evidence podporuje tezi, že skreening a následné zavedení včasných preventivních/léčebných opatření může redukovat výskyt HF.
 • U pacientů s dušností jsou NUPB užitečné v diferenciální diagnostice HF.
 • Měření výchozích hodnot NUPB je užitečné k odhadu prognózy u pacientů přijatých s akutně dekompenzovaným HF.

Terapie

Inhibice systému renin-angiotenzin

 • Klinická strategie obsahující použití ACE inhibitorů (ACEI) nebo inhibitorů AG receptoru (ARB) nebo ARB kombinovaného s inhibitorem neprilysinu (ARNI) ve spojení s betablokátory (BB) a antagonisty aldosteronu u selektovaných pacientů je doporučena u pacientů s FH s redukovanou ejekční frakcí (HFrEF) ke snížení morbidit a mortality.
 • Podávání ARB je doporučeno u pacientů s intolerancí ACEI (kašel, angioedém).
 • U pacientů s HFeRF a NYHA II-III, kteří tolerují ACEI nebo ARB, je doporučeno je nahradit ARNI.
 • ARNI by nemělo být kombinováno s ACEI a mělo by být podáno nejméně 36 hodin od poslední dávky ACEI.
 • ARNI by nemělo být podáno u pacientů s údajem angioedému v anamnéze.

Ivabradin

 • Ivabradin může být prospěšný (can be beneficial) v redukci hospitalizací pro HF u symptomatických pacientů (NYHA II-III) s chronickým HF a dosavadní maximální terapií (včetně BB), kteří mají sinusový rytmus s klidovou tepovou frekvencí 70/min a více.

Současné základní principy/součásti léčby HF se zachovalou ejekční frakcí (= HFpEF)

 • Systolický a diastolický krevní tlak by měl být kontrolován v souladu s existujícími doporučeními.
 • Diuretika by měla být používána k odstranění/zmenšení symptomů z přetížení tekutinami.
 • Koronární revaskularizace je „rozumná“ u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.
 • Léčba HF podle doporučení z roku 2013.
 • U vhodně selektovaných pacientů s HFpEF je vhodné přidat antagonistu receptoru pro aldosteron:
  • EF nad 45 %,
  • vzestup BNP a/nebo hospitalizace pro HF v posledním roce,
  • odhadovaná glomerulární filtrace nad 30 ml/min,
  • kreatinin pod 221 μmol/1,
  • >kalium pod 5 mmol/l.
 • Rutinní používání nitrátů nebo inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 s cílem zlepšení fyzické výkonnosti nebo kvality života není efektivní.
 • U pacientů s HF a anemií by erytropoetin neměl být používán s cílem snížení morbidity a mortality.
 • U pacientů s rizikem vzniku HF by měl být cílový krevního tlak 130/80 mmHg.
 • U pacientů s HF a současně hypertenzí by léčba měla cílit na hodnoty krevního tlaku pod 130/80 mmHg.

Do redakce došlo dne 29. 11. 2017.

Do tisku přijato dne 1. 12. 2017.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

E-mail: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.