Polohování pacienta


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ;  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 5, s. 327-329
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu

2. Důležité body

3. Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

1. VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU

Východiska

 • Polohování pacienta ovlivňuje orgánové funkce.
 • Polohování pacienta je spojeno s riziky poškození pacienta (např. poranění nervů představuje 2. nejčastější příčinu poškození pacienta v souvislosti s anestezií podle American Society of Anesthesiology).
 • Výkony nad 2 hodiny zvyšují riziko tlakového poškození.
 • Cílovou polohu pacienta určuje chirurg.
 • Prevence poškození pacienta polohou v průběhu operace/anestezie jsou sdílenou činností ane­steziologa a chirurga.
 • Prevence poškození pacienta polohou je nedílnou součástí plánu bezpečné anesteziologické péče.

Struktura

 • Cíle polohování
 • Nejčastější polohy
 • Komplikace polohování
 • Prevence poškození z polohy

2. DŮLEŽITÉ BODY

Obecné cíle správného polohování

 • Usnadnění činnosti chirurga
 • Zajištění bezpečnosti a komfortu pacienta
 • Omezení dopadu zvolené polohy na orgány, tkáně a fyziologické funkce pacienta

Cíle a priority polohování z pohledu anesteziologické péče

 • Nesmí interferovat se zajištěním průchodnosti dýchacích cest a dýcháním.
 • Nesmí interferovat s oběhem.
 • Nesmí vést k nepřiměřenému tlaku na periferní nervy.
 • Nesmí vést k nepřiměřenému tlaku na kůži, sliznice.
 • Musí umožnit přístup k operačnímu poli.
 • Musí umožnit přístup ke vstupu do oběhu.
 • Musí zajistit maximální možný muskuloskeletální komfort pacienta, případně jeho preference, je-li to možné s ohledem na povahu výkonu.

Co vše vyhodnotit/zohlednit před polohováním

 • Doba výkonu
 • Poloha pacienta pro výkon preferována daným operatérem
 • Použitá anesteziologická technika
 • Rizikové faktory pacienta
  • věk,
  • hmotnost,
  • stav kůže,
  • mobilita včetně rozsahu kloubních pohybů.
 • Preference pacienta
 • Stav orgánových funkcí

Základní polohy

 • na zádech (supine)
 • na břiše (prone)
 • na boku (lateral)
 • litotomická poloha (lithotomy)

Varianty základních poloh

 • Trendelenburgova poloha („hlava dole-nohy nahoře“)
 • tzv. anti-Trendelenburgova poloha („hlava nahoře-nohy dole“)
 • Fowlerova poloha (beachchair)
 • poloha „sklapovacího nože“ (jackknife)
 • horní litotomická poloha
 • dolní litotomická poloha

Komplikace polohování

 • Obecné
  • komplikace plynoucí ze skutečnosti, že se polohuje pacient v anestezii, který nemá nad sebou kontrolu (zde se po každé změně polohy doporučuje kontrola vybraných parametrů) – tabulka 1;
  • poranění periferních nervů, nejčastější mechanismy jsou:
   • natažení (stretching)
   • komprese
   • ischémie
   • metabolická porucha;
  • poranění očí;
  • dekubity;
 • Specifické (vázané na danou polohu)

Tab. 1. Oblasti kontroly po změně polohy pacienta <i>(repositioning checklist)</i>
Oblasti kontroly po změně polohy pacienta &lt;i&gt;(repositioning checklist)&lt;/i&gt;

Jednotlivé polohy – klinické poznámky

Poloha na zádech

 • Nejčastější poloha, minimální vliv na orgánové funkce (ve smyslu výrazného zhoršení, jinak vliv např. na plicní funkce samozřejmě existuje – změna poměru V/Q, změna FRC apod., blíže viz otázka „plicní funkce během cekové anestezie“).
 • Nejčastější komplikace
  • poranění nervů
   • plexus brachialis
   • n. radialis, n. ulnaris
   • n. peroneous, n. tibialis
  • dekubity v oblastech, kde prominuje kost/i 
   • týlní oblast
   • lopatka
   • olekranon
   • sakrum
   • paty

Poloha na břiše

 • Riziko komplikací vysoké (v průběhu polohování a v poloze samotné)
  • vliv na dýchání
  • vliv na oběh
  • tlakové poškození
 • Nejčastější komplikace
  • poranění nervů
   • plexus brachialis
   • n. radialis, n. ulnaris, n. medianus
  • dekubity
   • spánek
   • akromion
   • klíček
   • spina iliaca
  • komprese cév
   • a. carotis
   • aorta
   • v. cava inferior

Poloha na boku

 • Riziko komplikací vysoké (v průběhu polohování a v poloze samotné)
  •  vliv na dýchání
  • vliv na oběh
  • tlakové poškození
 • Nejčastější komplikace
  • poranění nervů
   • plexus brachialis
   • n. radialis, n. ulnaris, n. medianus
   • n. peroneus
  • dekubity
   • spánek
   • akromion
   • klíček
   • spina iliaca
   • velký trochanter
  • komprese cév
   • a. carotis
   • aorta
   • v. cava inferior

Litotomická poloha

 • Riziko komplikací střední
  • vliv na dýchání
  • vliv na oběh
  • tlakové poškození
 • Nejčastější komplikace
  • poranění kloubů (kyčle, kolena)
  • dekubity v lumbární a sakrální oblasti
  • poškození nervů
   • n. obturatorius
   • n. femoralis
   • n. peroneus
   • n. ulnaris

Prevence poškození polohou

 • Znalost dané polohy a jejího vlivu na orgánové funkce
 • Znalost rizik souvisejících s danou polohou
 • Plán preventivních postupů jako součást plánu anesteziologické péče

Postupy k prevenci

 • Podložení rizikových oblastí podle povahy dané polohy (podložky, gel apod.).
 • Neutrální postavení hlavy, fyziologické postavení velkých kloubů nebo končetin (pokud nejsou součástí dané polohy) – např. abdukce horních končetin maximálně do 90 stupňů od těla.
 • Fyziologické postavení i tzv. malých kloubů (např. zápěstí).
 • Speciání ochrana (např. oči).
 • U dlouhých výkonů pravidelná kontrola dostupných rizikových oblastí – zda nedošlo např. k dislokaci polohy končetiny, nebo zda nejsou přítomny známky ischémie.

Co vše by měla zahrnovat dokumentace v průběhu anesteziologické péče

 • Předoperační posouzení exponovaných částí těla a případných známek již preexistujícího poškození
 • Typ polohy a použité způsoby prevence poškození polohou během operace/anestezie
 • Změny polohy v průběhu operace/anestezie

3. REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

Literatura u autora.

Do redakce došlo dne 27. 7. 2016.

Do tisku přijato dne 28. 7. 2016.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com

Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy témat, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více