Polohování pacienta


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ;  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 5, s. 327-329
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu

2. Důležité body

3. Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

1. VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU

Východiska

 • Polohování pacienta ovlivňuje orgánové funkce.
 • Polohování pacienta je spojeno s riziky poškození pacienta (např. poranění nervů představuje 2. nejčastější příčinu poškození pacienta v souvislosti s anestezií podle American Society of Anesthesiology).
 • Výkony nad 2 hodiny zvyšují riziko tlakového poškození.
 • Cílovou polohu pacienta určuje chirurg.
 • Prevence poškození pacienta polohou v průběhu operace/anestezie jsou sdílenou činností ane­steziologa a chirurga.
 • Prevence poškození pacienta polohou je nedílnou součástí plánu bezpečné anesteziologické péče.

Struktura

 • Cíle polohování
 • Nejčastější polohy
 • Komplikace polohování
 • Prevence poškození z polohy

2. DŮLEŽITÉ BODY

Obecné cíle správného polohování

 • Usnadnění činnosti chirurga
 • Zajištění bezpečnosti a komfortu pacienta
 • Omezení dopadu zvolené polohy na orgány, tkáně a fyziologické funkce pacienta

Cíle a priority polohování z pohledu anesteziologické péče

 • Nesmí interferovat se zajištěním průchodnosti dýchacích cest a dýcháním.
 • Nesmí interferovat s oběhem.
 • Nesmí vést k nepřiměřenému tlaku na periferní nervy.
 • Nesmí vést k nepřiměřenému tlaku na kůži, sliznice.
 • Musí umožnit přístup k operačnímu poli.
 • Musí umožnit přístup ke vstupu do oběhu.
 • Musí zajistit maximální možný muskuloskeletální komfort pacienta, případně jeho preference, je-li to možné s ohledem na povahu výkonu.

Co vše vyhodnotit/zohlednit před polohováním

 • Doba výkonu
 • Poloha pacienta pro výkon preferována daným operatérem
 • Použitá anesteziologická technika
 • Rizikové faktory pacienta
  • věk,
  • hmotnost,
  • stav kůže,
  • mobilita včetně rozsahu kloubních pohybů.
 • Preference pacienta
 • Stav orgánových funkcí

Základní polohy

 • na zádech (supine)
 • na břiše (prone)
 • na boku (lateral)
 • litotomická poloha (lithotomy)

Varianty základních poloh

 • Trendelenburgova poloha („hlava dole-nohy nahoře“)
 • tzv. anti-Trendelenburgova poloha („hlava nahoře-nohy dole“)
 • Fowlerova poloha (beachchair)
 • poloha „sklapovacího nože“ (jackknife)
 • horní litotomická poloha
 • dolní litotomická poloha

Komplikace polohování

 • Obecné
  • komplikace plynoucí ze skutečnosti, že se polohuje pacient v anestezii, který nemá nad sebou kontrolu (zde se po každé změně polohy doporučuje kontrola vybraných parametrů) – tabulka 1;
  • poranění periferních nervů, nejčastější mechanismy jsou:
   • natažení (stretching)
   • komprese
   • ischémie
   • metabolická porucha;
  • poranění očí;
  • dekubity;
 • Specifické (vázané na danou polohu)

Tab. 1. Oblasti kontroly po změně polohy pacienta <i>(repositioning checklist)</i>
Oblasti kontroly po změně polohy pacienta &lt;i&gt;(repositioning checklist)&lt;/i&gt;

Jednotlivé polohy – klinické poznámky

Poloha na zádech

 • Nejčastější poloha, minimální vliv na orgánové funkce (ve smyslu výrazného zhoršení, jinak vliv např. na plicní funkce samozřejmě existuje – změna poměru V/Q, změna FRC apod., blíže viz otázka „plicní funkce během cekové anestezie“).
 • Nejčastější komplikace
  • poranění nervů
   • plexus brachialis
   • n. radialis, n. ulnaris
   • n. peroneous, n. tibialis
  • dekubity v oblastech, kde prominuje kost/i 
   • týlní oblast
   • lopatka
   • olekranon
   • sakrum
   • paty

Poloha na břiše

 • Riziko komplikací vysoké (v průběhu polohování a v poloze samotné)
  • vliv na dýchání
  • vliv na oběh
  • tlakové poškození
 • Nejčastější komplikace
  • poranění nervů
   • plexus brachialis
   • n. radialis, n. ulnaris, n. medianus
  • dekubity
   • spánek
   • akromion
   • klíček
   • spina iliaca
  • komprese cév
   • a. carotis
   • aorta
   • v. cava inferior

Poloha na boku

 • Riziko komplikací vysoké (v průběhu polohování a v poloze samotné)
  •  vliv na dýchání
  • vliv na oběh
  • tlakové poškození
 • Nejčastější komplikace
  • poranění nervů
   • plexus brachialis
   • n. radialis, n. ulnaris, n. medianus
   • n. peroneus
  • dekubity
   • spánek
   • akromion
   • klíček
   • spina iliaca
   • velký trochanter
  • komprese cév
   • a. carotis
   • aorta
   • v. cava inferior

Litotomická poloha

 • Riziko komplikací střední
  • vliv na dýchání
  • vliv na oběh
  • tlakové poškození
 • Nejčastější komplikace
  • poranění kloubů (kyčle, kolena)
  • dekubity v lumbární a sakrální oblasti
  • poškození nervů
   • n. obturatorius
   • n. femoralis
   • n. peroneus
   • n. ulnaris

Prevence poškození polohou

 • Znalost dané polohy a jejího vlivu na orgánové funkce
 • Znalost rizik souvisejících s danou polohou
 • Plán preventivních postupů jako součást plánu anesteziologické péče

Postupy k prevenci

 • Podložení rizikových oblastí podle povahy dané polohy (podložky, gel apod.).
 • Neutrální postavení hlavy, fyziologické postavení velkých kloubů nebo končetin (pokud nejsou součástí dané polohy) – např. abdukce horních končetin maximálně do 90 stupňů od těla.
 • Fyziologické postavení i tzv. malých kloubů (např. zápěstí).
 • Speciání ochrana (např. oči).
 • U dlouhých výkonů pravidelná kontrola dostupných rizikových oblastí – zda nedošlo např. k dislokaci polohy končetiny, nebo zda nejsou přítomny známky ischémie.

Co vše by měla zahrnovat dokumentace v průběhu anesteziologické péče

 • Předoperační posouzení exponovaných částí těla a případných známek již preexistujícího poškození
 • Typ polohy a použité způsoby prevence poškození polohou během operace/anestezie
 • Změny polohy v průběhu operace/anestezie

3. REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

Literatura u autora.

Do redakce došlo dne 27. 7. 2016.

Do tisku přijato dne 28. 7. 2016.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com

Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy témat, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×