Doporučení pro léčbu akutního selhání pravé komory


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  (3):226–441) 18
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 4, s. 269-270
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Nová doporučení

Výběr z doporučení

 • Akutní selhání pravé komory (PK) je definováno jako rapidně se zhoršující syndrom se známkami systémové kongesce, která je výsledkem poruchy plnění PK a/nebo sníženým výdejem PK
 • Selhání PK je výsledkem:
  • tlakového nebo objemového přetížení PK,
  • primárního postižení kontraktility srdce v důsledku ischémie, kardiomyopatie nebo arytmie.
 • Příčiny selhání PK jsou nejčastěji:
  • akutní selhání levé komory (LK),
  • infarkt/akutní ischémie PK,
  • akutní plicní embolie,
  • akutní exacerbace chronické obstrukční plicní choroby,
  • akutní plicní poranění (ARDS),
  • sepse,
  • chronická plicní hypertenze,
  • onemocnění perikardu (tamponáda),
  • arytmie,
  • vrozené srdeční choroby,
  • valvulopatie (např. trikuspidální regurgitace),
  • kardiomyopatie,
  • myokarditida,
  • srdeční operace,
  • hematologické choroby (např. akutní „chest syndrome“ u „sickle cell disease“)
 • Klinická prezentace:
  • hypoxémie
  • známky žilní kongesce
   • distenze jugulárních žil
   • hepatojugulární reflux
   • periferní otoky
   • perikardiální výpotek
   • ascites
   • anasarka
  • známky dysfunkce PK
   • 3. ozva
   • systolický šelest při trikuspidální regurgitaci
   • známy současné dysfunkce LK
   • pulsus paradoxus
  • známky nízkého srdečního výdeje
   • hypotenze
   • tachykardie
   • chladná akra
   • cyanóza
   • oligurie
   • mentální alterace
 • Biochemické markery
  • zvýšený laktát
  • zvýšené natriuretické peptidy (BNP, NT proBNP)
  • zvýšený troponin I nebo T
  • známky abnormálních jaterních funkcí
  • známky abnormálních funkcí ledvin
  • zvýšené D dimery
 • Diagnosticko-léčebný postup (6 kroků) Eur J Heart Fail. 2016 Mar;18(3):226–241

1. vyhodnocení závažnosti stavu

 • a) klinické vyšetření (stav vědomí, krevní tlak, diuréza)
 • b) biochemické hodnoty (laktát, jaterní enzymy, renální funkce, BNP nebo troponin)
 • c) zobrazovací metody (echokardiografie, CT)
 • d) invazivní intervence (centrální žilní katétr, plicnicový katétr)

2. identifikace vyvolávající příčiny a její léčba (sepse, arytmie apod.), případně specifická léčba (např. PCI, trombolýza u plicní embolie)

3. optimalizace stavu hydratace

 • a) diuretika u hyperhydratace
 • b) metody CRRT, pokud není dostatečný efekt diuretik
 • c) titračně tekutiny při nízkém centrálním žilním tlaku

4. udržovat dostatečný krevní tlak

 • a) noradrenalin

5. zvážit inotropika s cílem snížení plnicích tlaků srdce

 • a) levosimendan
 • b) dobutamin
 • c) inhibitory fosfodiestrázy III

6. opatření k redukci afterloadu

 • a) inhalační podání oxidu dusnatého
 • b) inhalační podání prostacyklinu

Pozn.: U kroků 5 a 6 zvážit transport do zařízení s možnosti ECMO nebo mechanické podpory srdce.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×