Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 6, s. 372-373
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 8. 9. 2015

Přítomni: Adamus, Balík, Cvachovec, Černý, Dostál, Drábková, Horáček, Herold, Chytra, Michálek, Mixa, Málek, Ševčík, Kozlík (RK),

Omluveni: Štourač, Šturma, Nalos, Kasal (RK), Pachl (RK), Hmirák (sesterská sekce)

Hosté: Pradl (kongres ČSARIM), Králová (Guarant), Mrázová (Guarant – kongres)

Z hostů omluveni: Mrozek (ČLK)

1. Zápis z předchozího výboru

Zápis byl přijat.

2. XXII. kongres ČSARIM 24.–26. 9. 2015 Parkhotel Congress Center, Plzeň

 • Zpráva organizačního výboru – Pradl, Mrázová:
 • K dnešnímu dni již 700 registrovaných účastníků.
 • Zasedání výboru ČSARIM proběhne ve středu 23. 9. 2015 v 17 hod.
 • Poté bude probíhat slavnostní večeře: pozváni budou členové výboru, organizační a vědecký výbor a zahraniční hosté.
 • Mrázová podala zprávu o stavu kurzů (ECHO, EPM) včetně počtu účastníků.
 • Schůze EPOSS proběhne v pátek 25. 9. 2015 od 12:15 hod.
 • Zahájení – bude prezentováno na stránkách kongresu.
 • Záštity: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., senátorka parlamentu ČR a místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku; Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje; Martin Zrzavecký, primátor města Plzně; MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Plzeň; prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni.
 • Poděkování partnerům.
 • Ocenění v rámci společnosti:Čestné členství ČLS JEP: doc. Václav Fessl,Čestná medaile ČLS JEP: doc. MUDr. Eduard KasalČestné členství ČSARIM: MUDr. Magdaléna FořtováČestné uznání – Bohuslav Kuta, Pavel Dostál, Jaromír Cheníček, Pavel Jiránek.
 • Prezentace a nově vyhlášená cena pro nelékařské účastníky: Cena Aleny Stárkové (1. anesteziologická sestra) – cenu uvede Málek.
 • Ocenění pro publikace: Herold Počtova cenaKalendova cenaKeszlerova cenaDvořáčkova cena
 • Křest knih: Černý, Kieslichová, Průcha.
 • Úvodní přednáška – osobnost oboru: Mach.
 • Lemonova přednáška: Drábková.
 • Informace o sympoziích: MSD, Baxter 2x, Fresenius Kabi, CLS Behring, BBraun, Medsol.
 • Partneři – Platinový 1, Zlatý 5, Stříbrný 3, Počet vystavovatelů 26.
 • Abstrakta: Volná sdělení – 1 přednáška, Posterová sekce 23 posterů(organizovaná prohlídka čtvrtek 14:30–16:00).
 • Abstrakta budou uveřejněna v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína, budeme žádat souhlasy.
 • KVÍZ – bude v sekci posterů na KOISKU – bude poslán ke schválení.
 • DOTAZNÍK bude rozesílán až po skončení kongresu.
 • Slavnostní večer – 24. 9. 2015 od 20.00 v Parkhotelu Plzeň.
 • Pro tuto příležitost bude přestaven sál BIG HALL.
 • Večerem bude provázet hudební skupina HIBAJ.
 • Slavnostní večer – 25. 9. 2015 – Restaurace Na Spilce – hudba – skupina Simply Cover.
 • Doprava bude zajištěna od Parkthoteluv 19.30 hod.
 • Cvachovec upozornil výbor, že je sice rozpočet kongresu vyrovnaný, nicméně tato situace nemusí být do budoucna v plusu, tudíž by bylo dobré se zamyslet nad navýšením poplatků.

3. XXIII. kongres ČSARIM 2016 - Kongresový hotel Clarion Praha, 6. - 8.10. 2016

Grafický návrh byl schválen – bude distribuován v rámci kongresu ČSARIM v Plzni.

4. Spolupráce s časopisem Postgraduální medicína – Cvachovec

Oslovila nás dr. Lízlerová – šéfredaktorka časopisu Postgraduální medicína – někdy uprostřed příštího roku; je zde příležitost oslovit odbornou veřejnost a představit jim obor.

 • Požaduje 15 článků postgraduálního charakteru.
 • MUDr. Lízlerová pošle přesné požadavky.
 • Černý napíše 15 témat do 23. 9. 2015 – budou odsouhlaseny na příští schůzi výboru, poté budou rozděleny.

5. Záštita nad studií NECTARINE – Štourač

 • Štourač oslovil výbor se studií novorozenecké anestezie (prezentováno na stránkách ESA a ESPA).
 • Koordinátor je KDAR FN a LF MU v Brně.
 • Žádá společnost o podporu a použití loga ČSARIM.
 • Mixa pouze doplnil informaci a poukázal na pracnost a velmi dobrou kvalitu studie.
 • Štourač bude osloven o zveřejnění informací na stránkách ČSARIM.

6. Financování péče o onkologické a hematoonkologické pacienty – Balík

 • Balík požádal o projednání problému Péče o onkologické a hematoonkologické pacienty.
 • Velmi rozsáhlá péče zatěžující rozpočet.
 • Navrhuje cestu k vykazování výkon spojený s touto péčí – 2 způsoby (více info e-mail členům výboru).
 • Balík navrhuje vstoupit do jednání s MZ a pojišťovnami vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů.
 • Kozlík navrhl postup a případnou pomoc.

7. Žádosti o udělení záštity

 • IV. svatomartinský workshop, 12.–13. 11. 2015, Velké Bílovice
 • Hoderův den 19. 11. 2015 Praha
 • 18. Colours of Sepsis, 26.–29. 1. 2016 Ostrava

Všechny záštity byly uděleny.

8. Různé

 • Balík měl dotaz, zda došlo ke konsenzu s testem EDAIC – Cvachovec odpověděl, že podle jeho informací se nepodařilo uvolnit finanční prostředky.
 • Černý se dotázal na to, zda by nebylo výhodnější přejít na elektronickou verzi časopisu. Herold odpověděl, že podmínky předplatného stanovují tištěnou verzi, nicméně do budoucna to je věc na zvážení. Cvachovec – navrhl zařadit časopis do předplatného. Posílat formát v elektronické verzi je otázka roku 2017. Bude se to také odvíjet od toho, jaký bude finanční výsledek roku 2015.
 • Černý požádal výbor, zda by určil někoho, kdo by pomohl organizovat v IPVZ kurz intenzivní péče – byl požádán Horáček, který souhlasil.
 • Herold – akreditace – vzdělávací program 2011 – pobyt na pracovišti po dobu 1 roku není realizovatelný. Balík navrhl např. 1týdenní kurz, který by ušetřil roční pobyty na pracovištích. Pracoviště musí být akreditované a doba akreditace do jednoho týdne.
 • Černý – změny v dokumentu Zásady bezpečné anestezie – formulace připraveny – návrh by měl být jednodušší a obecnější.
 • Ševčík – vyšel newletter, poděkoval všem, kdo ho tvořili (Horáček, Dostál, Králová).
 • Ševčík – v květnu proběhla konference o eutanazii na AV ČR v Praze. Podobná konference pod názvem Eutanazie se bude konat 13. listopadu na LF v Ostravě. Ševčík požádal výbor, zda by mohla být rozeslána pozvánka členům ČSARIM a dále elektronická jednostránková anotace o přestávkách kongresu – výbor souhlasil.
 • Horáček požádal výbor, zda se mohla kapitola o specializačním vzdělávání, která vyšla v Newslettru, vyvěsil jako dokument v Dokumentech ke stažení výbor souhlasil.
 • Mixa podal zprávu o finanční situaci. Cvachovec nadšení s přebytkem nesdílel, úbytek podpory je evidentní a je nutné s tím počítat.
 • Mixa podal zprávu o akci: 10. kongres česlo-slovenský kongres dětská anestezie – 200 účastníků – 70 přednášek.
 • Ševčík požádal výbor o uhrazení rozdílu 13.000 Kč za kurz EPM Prague 2015 – bude uhrazen z účtu ČSARIM.
 • Drábková – 2014 statistika z ÚZIS – stejná jako v minulých letech, jsou doplněny další parametry, bude zpracována stejným způsobem. Nejsou žádné pokyny, jak vykazovat 2015.
 • 10. 11. 2015 zasedá pracovní skupina MZ na téma kompetence sester v oboru AIM (za ČSARIM Ševčík, Štourač, Drábková) – sestry si vyžádaly ze statistických údajů to, co považují za svoji náplň práce – ASA 1, ASA 2 pacienty v době denní směny.
 • Firma Linde připraví návrh sítě DUPV – bude posouzeno MZ.
 • MF nabízí formát jednotných učebnic – mají zájem se o to ucházet u našich kolegů.

9. Přihlášky nových členů

MUDr. Radim Kukla, MUDr. Tereza Petrů, Kristýna Šubrtová, MUDr. Lucie Kukrálová, MUDr. Petr Köhler, MUDr. Edita Richterová, MUDr. Ivana Kalianková, MUDr. Alena Podlipná, Bc. Jana Křížová, Václav Němec, MUDr. Filip Albert Svoboda, MUDr. Pavlína Fučeková Heribanová, Miroslava Nováková, MUDr. Alena Květoňová, MUDr. Tomáš Sklenář, MUDr. Jozef Klučka, Mgr. Monika Skácelová.

Kontrola zápisu: Ševčík


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se