The 140th anniversary of the opening of the “St. Apollinaire’s” National Maternity Hospital


The 140th anniversary of the opening of the “St. Apollinaire’s” National Maternity Hospital

The National Maternity Hospital, also known as “St. Apollinaire’s”, and officially the Gynecological-Maternity Clinic of the First Medical Faculty and General Faculty Hospital of Charles University, celebrated the 140th anniversary of its opening on April 28th, 2015. This hospital is one of the longest operating maternity hospitals in the world.The National Maternity Hospital has been continuously operating since 1875, when a baby girl was first born in what was then known as the Royal National Maternity and Foundling Hospital in Prague. The architect and builder of this hospital was Josef Hlávka (1831–1908) – one of the greatest patrons of Czech sciences, culture and education.

Keywords:
maternity hospital


Autoři: A. Pařízek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 5, s. 305-307
Kategorie: Historie oboru

Souhrn

V porodnici „U sv. Apolináře“, jejíž oficiální název je Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, si 28. dubna 2015 připomněli 140. výročí otevření budovy. Jedná se o jednu z nejdéle kontinuálně otevřených porodnic na světě.Porodnice „ U sv. Apolináře“, je v provozu bez přestávky od roku 1875, kdy se v tehdejší Královské české zemské porodnici a nalezinci v Praze narodila první holčička. Architektem a stavitelem byl Josef Hlávka ((1831–1908), významný český mecenáš vědy, vzdělávání a kultury.

Klíčová slova:
porodnice

Dne 28. dubna 2015 si v porodnici „U sv. Apolináře“, dnes Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, připomněli 140. výročí od otevření budovy. Je to jedna z nejdéle nepřetržitě otevřených porodnic na světě. Při této příležitosti byla na budově porodnice odkryta bronzová deska akademického sochaře Michala Vitanovského, která byla pořízena z daru Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ (obr. 1).

Odkrytí bronzové desky se zúčastnili prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. (předseda správní rady a prezidia Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“), prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor Univerzity Karlovy v Praze) a Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA (ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
Obr. 1. Odkrytí bronzové desky se zúčastnili prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. (předseda správní rady a prezidia Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“), prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor Univerzity Karlovy v Praze) a Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA (ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)

Porodnice „U sv. Apolináře“, je v provozu bez přestávky od roku 1875, kdy se v tehdejší Královské české zemské porodnici a nalezinci v Praze narodila první holčička. Zemská porodnice byla postavena na místě původní porodnice u kostela sv. Apolináře, jejíž kapacita již i ve své době nestačila narůstajícímu přílivu rodiček. Nová Zemská porodnice pojmula až 3 000 rodiček ročně.

Architektem a stavitelem této porodnice byl Josef Hlávka (15. února 1831, Přeštice až 11. března 1908, Praha) – největší mecenáš české vědy, kultury a vzdělání.

Mezi hlavní díla Josefa Hlávky patří:

 • realizace Státní opery ve Vídni (1869);
 • Zemská porodnice v Praze (1875), dnes Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze;
 • založení České akademie věd a umění (1891);
 • Hlávkův biskupský rezidenční areál v Černovcích (1882) – dnes na Ukrajině, který byl zapsán do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (2011);
 • úhrada prvního kompletního překladu díla W. Shakespeara do českého jazyka;
 • osobní podpora Antonína Dvořáka, Oskara Nedbala a Julia Zeyera;
 • založení Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, které je nejstarší nadací s nepřerušenou kontinuitou v České republice (1904).

Zemská porodnice – z historie budovy

 • J. Hlávka unikátní budovu Zemské porodnice navrhl a postavil v letech 1865–1875.
 • Stavba je z režných neomítnutých cihel, neboť se dříve věřilo, že jsou bezpečnější z hlediska přenosu infekce (příkaz/zadání Zemského výboru) – obr. 2.
 • J. Hlávka čerpal inspiraci pro budovu porodnice ve významných evropských porodnicích v Bruselu, Paříži a Vídni.
 • Pro vnější vzhled J. Hlávka zvolil severoněmecký novogotický sloh; navrhl stavbu tvořenou soustavou šesti pavilonů s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím; stavebně jedinečný pavilónový systém umožňoval v případě potřeby uzavřít jednotlivé části budovy, a zamezoval tak dříve častému šíření infekce (obr. 3).
 • V budově Zemské porodnice byla zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice (tajné porody bohatých šlechtičen a měšťanek).
 • Architektonicky nejzajímavější částí budovy Zemské porodnice je kaple sv. Kříže (první patro, nad vstupním vestibulem). Prostor kaple je tvořen bohatou hvězdicovou sklípkovou klenbou, která je svedena ve střední sloup (obr. 4). V kapli se nachází mramorová křtitelnice, kredenční mramorový oltář, novogotická dubová zpovědnice a kůr s varhanami. Malířská výzdoba podle návrhu Adolfa Liebschera a Adolfa Körbera pochází z roku 1902. Kaple byla restaurována v roce 1997.
 • Stručná zpráva z tisku ze dne 28. dubna 1875: „Nová porodnice již odevzdána jest svému účelu. Předevčírem večer přijala prvého novorozence, holčičku. Matka její jest Barbora Koutná z Rožmitálu.“
 • Pro svoji mimořádnou architektonickou hodnotu a význam v dějinách lékařství je areál Hlávkovy porodnice prohlášen za chráněnou kulturní památku.

Schodiště v novogotickém slohu
Obr. 2. Schodiště v novogotickém slohu
 

Dobová historická rytina
Obr. 3. Dobová historická rytina

Prostor kaple s hvězdicovou sklípkovou klenbou a malířskou výzdobou
Obr. 4. Prostor kaple s hvězdicovou sklípkovou klenbou a malířskou výzdobou
   

Zemská porodnice – současnost

V současné době funguje v budově bývalé Zemské porodnice moderní porodnické, neonatologické a gynekologické pracoviště. Klinika získala v roce 2005, jako první v Evropě, certifikát Evropské odborné společnosti pro gynekologii a porodnictví (EBCOG) pro tři udělované subspecializace – perinatologii, urogynekologii a gynekologickou onkologii. Certifikát EBCOG se vystavuje pouze za podmínek, že zdravotnické zařízení dodržuje nejvyšší standardy poskytované péče, a proto může být garantem postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví pro zájemce z celé Evropy. V budově je umístěno také Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj. Centrum v řadě případů slouží i jako superkonziliární pracoviště pro nejzávažnější těhotenské patologie pro celou Českou republiku. Mimo jiné zde poskytují odborníci péči ženám s předčasnými porody, cukrovkou, závažnými chorobami srdce, poruchami krevní srážlivosti, nespecifickými záněty střev (Crohnova nemoc nebo colitis ulcerosa) nebo s revmatoidními chorobami. Ve spolupráci s IKEM Praha zde probíhá mezioborová péče o těhotné ženy po transplantaci některého orgánu. Vědecko-výzkumná činnost porodnické části kliniky se zaměřuje na studium endokrinologie fetoplacentární jednotky, předčasný porod, imunologii a vliv stresové zátěže na matku a plod/novorozence.

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

vedoucí lékař Perinatologického centra

Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

e-mail: parizek@porodnice.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se