Zápis z jednání výboru ČSIM č. 3/2013


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 5, s. 368-369
Kategorie: Zprávy ČSIM

21. 5. 2013

Přítomni: Černý, Novák, Dostál, Cvachovec, Šrámek, Herold, Pařízková, Nalos, Drábková, Balík, Kula, Jahoda, Maňák, Satinský, Chytra, Mixa

 1. Kontrola termínovaných úkolů z minulého zápisu – splněno (body 9, 14).
 2. Uvítání Satinského jako stálého hosta(zástupce ČCHS na jednání výboru ČSIM).
 3. Stanovisko výboru ČSIM k podávání koloidů v intenzivní péči – text stanoviska schválen výborem dne 30. 4. 2013, provedeno formální zanesení do zápisu z jednání výboru.
 4. Zpráva o přípravě kongresu ČSIM 2013 – referují Cvachovec, Novák, Vojteková (zástupce Guarantu). Kongres ČSIM v roce 2014 proběhne dne 11.–13. 6. 2014 v Ostravě. Finální návrh místa kongresů ČSIM na 2015–2016 bude projednán na příštím jednání výboru (návrh připraví Černý).
 5. Úkoly výboru ČSIM a programové prohlášení na období 2013–2016 – schváleno výborem, text bude umístěn na webu ČSIM a bude rozeslán předsedům všech společností podílejících se na oboru IM (v době přípravy zápisu již hotovo, související korespondence k dispozici na sekretariátu ČSIM).
 6. ČSIM smart cards – diskuse k jazykové podobě navržených textů, Maňák pošle návrh úprav (již hotovo). Prezentace projektu na kongresu ČSIM v Praze (zajistí Černý), k distribuci „zdarma“ všem zájemcům (i nečlenům ČSIM) na stánku ČSIM. Témata na rok 2013 – Základní principy nutriční podpory na pracovištích IP(připraví Novák, termín 30. 8. 2013), další téma bude projednáno na příštím jednání výboru, návrhy připraví Černý.
 7. Aktualizovaná doporučení pro ŽOK – Černý referuje o možnosti podpory ze strany Behringu, bližší návrh postupu na příštím jednání výboru (odpovídá Černý).
 8. Edukační články s tématem IM do časopisu AIM – na výzvu členům výboru (bod 5 zápisu 2/2013) bez reakce. Návrh témat a termíny po dohodě s vedoucím redaktorem časopisu AIM připraví na příští jednání výboru Černý.
 9. Projekt „Akademie ČSIM“ – navázání na diskusi z minulého jednání výboru, Šrámek prezentuje rámcové teze projektu, diskutován zejména rozsah finanční spoluúčasti ČSIM při absenci sponzora. Šrámek a Černý připraví na příští jednání výboru návrh obsahující: 1. cíle projektu a 2. obecné principy struktury a financování projektu.
 10. EDIC – aktuální informace referuje Balík. Vytvoření záložky „EDIC“ na webu ČSIM, podklady připraví Balík, termín do 30. 8. 2013.
 11. COBATRICE – aktuální informace referují Šrámek a Černý.
 12. Ceny za nejlepší publikaci ČSIM – revize textu obecných podmínek pro web ČSIM připraví Šrámek, termín do příštího jednání výboru.
 13. Principy odměny za práci ve vědeckém výboru kongresu ČSIM - rozsáhlá diskuse, návrh zásad připraví Černý, Šrámek, Matějovič a Maňák do 30. 8. 2013.
 14. Kandidatura ČSIM na pořádání kongresu WFSICCM – do termínu bez zájmu o prezentaci ze strany členů výboru (bod 10 zápisu 2/2013). Seznam členů výboru WFSICCM bude rozeslán členům výboru s prosbou o přiměřenou míru lobování ve prospěch přihlášky ČSIM/Guarant.
 15. NL ČSIM – nutno doplnit aktualizované informace o soutěži za nejlepší publikaci, pověřen Šrámek, prosím přímo (a co nejdříve) na Lucku Votavovou.
 16. Probíhající projekty ČSIM – inventura:
  • Stanovisko výboru ČSIM ke koloidům – hotovo.
  • Struktura a počet pracovišť IP v ČR – nadále chybějí data od některých regionálních koordinátorů, budou znovu požádáni o dodání dat.
  • Czech Fungal Month – sběr dat ukončen, průběžně docházejí data z pracovišť, cílem je odevzdání rukopisu pro AIM nejpozději do 30. 9.
  • Prognózování po KPR – bude oslovena ještě neurologická společnost (zajistí Černý).
  • Dárci s nebijícím srdcem – KPR – probíhá finální oponentura uvnitř pracovní skupiny, předpoklad prezentace na kongresu ČSIM.
  • Zásady komunikace s rodinami pacientů v IP – probíhá finální etapa práce na textu, prezentace obsahu na kongresu ČSIM.
 17. Revize formátů doporučených postupů ČSIM – předkládá Černý, zkrácená verze bude zveřejněna na webu ČSIM, plná verze bude součástí vnitřních dokumentů ČSIM a bude k dispozici komukoliv na vyžádání, připraví Černý do 30. 8. 2013. Všechny probíhající dokumenty by měly ale již reflektovat revidované principy.
 18. Finance ČSIM – aktuální údaje trvale na sekretariátu ČSIM a na Guarantu. Černý navrhuje vytvořit trvalou záložku na webu ČSIM obsahující údaje o financích ČSIM, nepřijato.
 19. Neplatiči příspěvků ČSIM – výbor podporuje vyloučení neplatících členů ČSIM v souladu s regulemi ČSIM. Prosím Maňáka o zjištění seznamu neplatících členů a dodání na adresu sekretariátu ČSIM.
 20. Jednání zástupců národních společností IM v Bruselu s vedením ESICM – referuje Černý.
 21. Příští schůze výboru bude 25. 6. od 11:00 hodin v Praze, předpokládaný konec 13:00 hodin (navazuje jednání výboru ČSARIM).

Zapsal: Černý

28. 5. 2013


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek Errata

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×