Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 5, s. 367-368
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 21. 5. 2013

Přítomni: Cvachovec, Herold, Šturma, Mixa, Černý, Nalos, Novák, Dostál, Drábková, Chytra, Kozlík, Šrámek, Horáček, Kasal

Hosté: Hmirák, Mrozek, Bláha, Somolová

Omluveni: Ševčík, Adamus, Březina

1. Kontrola zápisu ze schůze 28. 3. t. r.

(Cvachovec)

XX. kongres ČSARIM – mokrá varianta společenského večera na Špilberku bude ve stanech. Je třeba upřesnit pronájem sportovní haly na Vodové ulici v Králově Poli v pátek dopoledne (k dispozici zřejmě pouze do 12 hodin) a náklady. Účast cca 470 dětí

2. Příprava XX. kongresu ČSARIMBrno 19.–21. 9. 2013

 • Organizační otázky (Somolová)
  Stav sponzoringu zůstává od minulé schůze beze změny. Registrováno přibližně 100 účastníků, zatím přišlo 7 abstrakt. Benefit pro řečníka osloveného vědeckým výborem je registrace zdarma a ubytování 1 den před nebo po přednášce (pouze 1 osoba).
 • Příprava odborného programu (Černý)
  • a) Stávající stav, informace o blocích
   Výbor souhlasí s tím, že v sobotu bude pouze jeden blok. Uzávěrka pro zaslání abstrakt a termín pro včasnou registraci je 30. 6. 2013 (termíny upravit na webu).
  • b) Společná sekce s nelékaři (Hmirák) – kompetence lékaři vs. NLZP
  • c) Upřesnění zahraničních přednášejících
   Potvrzeni Silvay, Silverstein, Deiner, Skarvan, Filipescu, Sandesc, Reddy, Rawal, Bubenek--Turconi, Kozek-Langenecker (ne 19. 6., přijede během dne).
  • d) Odměněné publikace – Počtova, Keszlerova a Kalendova cena (Herold). Počtova cena – komise vyhodnotila a nejvíce nominací v kategorii ane-steziologie získal Adamus, v kategorii intenzivní medicína Žurek et al. Kalendova cena – kandidáti Michálek et al., Pařízek (dvojkniha). Čtyři přihlášené práce v časopise s IF – byla stanovena komise, která vybere vítěznou práci. Složení komise: Herold, Ševčík, Černý, Dostál, Šturma. Deadline vyhodnocení byl stanoven na konec června 2013. V případě rovnosti se bude konat 2. kolo. Základní principy formování komise a hodnocení prací – hodnotí členové výboru, kteří nejsou spoluautory. Jedná se vždy o vedoucího časopisu, vědeckého sekretáře a vedoucího sekce IM. Herold připraví dokument, ve kterém popíše proces hodnocení. Náměty na hodnotící kritéria zasílat Heroldovi emailem. Návrh všechny práce odměnit plnou cenou 20 000 Kč. Návrh schválen.
 • e) Čestná členství – Škarvan (schváleno, diplom připraven), Záhorec (schváleno, bude požádán o přednášku Sepse up to date). Další čestná uznání nominovaným z řad členů výboru.
 • f) Ultrazvukový workshop – Šrámek, Nalos – pronájem prostor zajištěn zdarma, odměna pro figuranty, zajištění techniky, do týdne bude dodána informace na web.

3. XXI. kongres ČSARIM, Olomouc

(Adamus, Somolová)

Termín: 2.–4. 10. 2014, hotel Clarion.

4. Anesthesia Village – Barcelona 2013

(Votavová)

Návrh letáku se statistikami z ČR, informacemi o ČSARIM, o národním kongresu a o kongresu WCA 2020 připraven. Propagační materiály ESPA 2014. Prosba o účast členů výboru na stánku.

5. Newsletter – příprava

(Dostál, Březina – dopis Ševčík)

Žádost na členy výboru o dodání podkladů do newsletteru. Finální zpracování mají na starosti Dostál a Březina. Informace o nových doporučených postupech ČSARIM, informace o akcích, krátká zpráva na téma organizace XX. kongresu ČSARIM od paní Somolové.

6. Doporučené postupy

(Černý)

Černý předkládá revizi formátu doporučených postupů.

 • a) Obecná metodologie přípravy – Cvachovec žádá zpracování základních principů stručně a jasně → 1 strana A4. Černý připraví a zapracuje do newsletteru.
 • b) Plán další činnosti – 2 témata – 1. Difficult airway, 2. Bezpečné podávání léků

7. Různé

 • Pojišťovny – DRG (Kozlík)
  V metodice pro výpočet relativní váhy u pa-cientů s ventilací 11–21 dní ve složce materiálových nákladů došlo ke stanovení výše dolní meze pro materiálové náklady (dosud byla hodnota této položky nulová). V praxi může tato změna v některých případech vyvolat účelovou ordinaci (nebo vykazování) takové medikace, která bude finančně dolní limit naplňovat, a tak nebude docházet ke krácení položky RVmat.
 • Czech Trial Network (Bláha, Černý)
  Bláha vznesl dotaz, jak se vyvíjí projekt Czech Trial Network. Černý reaguje, že projekty běží, jsou však poměrně drahé a chybí sponzor. Bláha zvažuje studie ve zdravotnictví. Návrh Černého udělat link na webu ČSARIM, kde by se dala vytvořit podobná struktura. Zjistit možnosti, zda by bylo možné, aby záložku na webu mohly spravovat určené osoby samy.
 • Finance (Mixa)
  Zůstatek ČSARIM o. s. činí 1 530 000 Kč. U ČLS JEP byl dluh k 1. 1. 2013 celkem 294 000 Kč, letos vybráno z členských příspěvků 163 000 Kč. Dluh se snížil na 130 000 Kč. Časopis je stále výdělečný.
 • Dětské NIP (dopis Agel)
  Stanovisko ČSARIM – dáváme přednost tomu, aby dlouhodobě nemocné děti, pokud to lze, mohly pobývat v blízkosti domova a rodičů.
 • Žádost o záštitu workshopu (Baxter)
  Demonstrace simulátoru – simulace anestezie, zatím probíhá pod podporou společnosti Baxter, vyučující jsou ze zahraničí. Výbor schválil udělení podpory.
 • Spolupráce se slovenskou stranou
  Oslovení kolegů Záhorce a Firmenta. Pozvání slovenské delegace na kongres do Brna jako reciprocita.
 • Svatomartinský workshop 14.–16. listopadu 2013, Velké Bílovice (Šrámek)
  Žádost o záštitu druhého ročníku workshopu. Šrámek pošle základní program členům výboru a proběhne schvalování per rollam.

8. Schválení přihlášek nových členů

Pohlreich, Rutkay, Hmirák, Pařízek, Sabelová. Noví členové byli schváleni. Dostanou emailovou zprávu, že byli přijati (Cvachovec).

9. Nadcházející výborová schůze

Příští schůze výboru se bude konat 25. června 2013 od 13 hod. v sídle Guarant Int., Na Pankráci 17, Praha 4.

Zápis schválil: Cvachovec


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek Errata

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se