Programové prohlášení výboru České společnosti intenzivní medicíny na období 2013–2016


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 5, s. 309-310
Kategorie: Editorial

Vážení členové ČSIM,

nově zvolený výbor široce diskutoval o programových prioritách a oblastech pro období 2013–2016. Složení výboru je bez výrazných změn a není tedy překvapující, že zásadní změnu ve směrování ČSIM nelze čekat. V obecné rovině považujeme v pokračování práce výboru za hlavní pět oblastí: 1. orientace na členskou základnu; 2. kvalita péče; 3. podpora vzdělávání; 4. rozvoj mezioborové spolupráce; 5. podpora výzkumu. Než vyjmenuji seznam konkrétních projektů, které chceme během našeho funkčního období realizovat, dovolte mi komentář k jednotlivým oblastem.

Orientace na členskou základnu – výchozím principem činnosti výboru musí být vždy „výbor ČSIM je zde pro potřeby členů“. Přijetím role člena výboru by neměla aktivita zvolených členů výboru končit, ale naopak začínat. Role člena výboru, jakkoliv má v sobě aspekt odborné prestiže a je výrazem uznání odbornou komunitou, je především práce. Práce navíc a práce nehonorovaná, kde více než kde jinde platí druhá část věty „něco děláme v životě pro peníze a něco jen pro čest a slávu“. V bilančním dopisu činnosti minulého výboru před volbami jsem zmiňoval ne vždy využitý intelektuální potenciál jednotlivých členů výboru a pevně doufám, že v tomto směru jej využijeme naplno. 

Kvalita péče a její trvalé zvyšování je, jakkoliv to vypadá jako otřepaná fráze, jedním z nosných úkolů každé odborné lékařské společnosti. Zvyšování kvality je v reálném medicínském životě nikdy nekončící procesem, jehož cílem je existence samotných procesů vyhodnocování naší činnosti a nikoliv dosažení stoprocentně dokonalého stavu. Snahou výboru je volit témata a formulovat takové materiály, které budou pro odbornou komunitu reálným odborným přínosem v klinické praxi a třeba i oporou při jejich prosazování. Zde chceme více než v minulosti využít e-oponentury (možnost všech členů vyjádřit svůj názor k připravovaným dokumentům ČSIM ještě před jejich finální verzí). Kvalita péče rovněž těsně souvisí se strukturou, sítí a organizací pracovišť intenzivní péče (IP) a zde jsme plně připraveni prosazovat na všech úrovních péče i nadále principy vedoucí k racionalitě a maximální odbornosti poskytované péče. Kvalita péče je dále velmi závislá na dostupných ekonomických zdrojích.

V probíhajícím procesu tzv. kultivace zdravotních výkonů a systému DRG budeme vždy prosazovat princip, že náročnosti IP musí odpovídat i mechanismy úhrady a že ekonomické limity nesmí být primárním faktorem určujícím rozsah péče, je-li tato medicínsky indikovaná a v souladu s aktuálním stupněm poznání. 

Podpora vzdělávání a organizování odborných akcí představuje jednu z nejvíce viditelných činností ČSIM a zde je cíl jasný – udržet dosavadní vysokou kvalitu, nadále otevřený mezioborový formát našich odborných setkání a poskytovat záštitu ČSIM, a tedy její dobré jméno, jen pro akce, které toto jméno nepokazí. Podpora akcí pořádaných komerčními subjekty je vždy tak trochu „delikátní“ oblast, a ani mezi členy výboru není vždy jednotný názor. Cestou podle mého názoru ale není usilovat o 100% nekomerční čistotu našich aktivit (beztak není reálná), ale důsledně trvat na transparentnosti, odborné nezávislosti a kvalitě. Taková byla naše politika v minulosti a nutno konstatovat, že i přes vysokou odbornou a finanční náročnost ze strany ČSIM při udělování záštity je o ní trvale zájem. Součástí podpory vzdělávání bude ze strany výboru ČSIM i zvýšení počtu přehledových článků v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína a pravidelné příspěvky k atestační přípravě.

Rozvoj mezioborové spolupráce – ihned po ustanovení nového výboru jsme formálně oslovili předsedy všech společností se vztahem k oboru Intenzivní medicína (IM) s nabídkou spolupráce. Naší snahou bylo a je mít ve výboru vždy zástupce reprezentující jednotlivé vzdělávací moduly oboru IM. V novém výboru chyběl zástupce chirurgického modulu, proto jsme nabídli místo „stálého hosta výboru ČSIM“ České chirurgické společnosti a její zástupce je zván na každé jednání výboru.

Podpora výzkumu – potenciál výzkumu ČSIM je veliký a nevyužívaný. Rozšiřováním a udržováním sítě pracovišť IP, která se chtějí zapojit do klinického výzkumu jsme schopni podle mého názoru produkovat práce, které mají poten-ciál odpovídat na řadu pragmatických klinických otázek a být přijímány s odborným respektem i mezinárodně.

Konkrétní projekty schválené výborem ČSIM pro volební období 2013–2016 jsou:

 • Vznik informační brožury ČSIM pro rodiny a blízké pacientů hospitalizovaných na pracovištích intenzivní péče (IP).
 • Revize systému doporučených postupů ČSIM obsahující definice jednotlivých formátů, pravidla pro jejich tvorbu, interní a externí oponenturu a finální editaci.
 • Vznik doporučeného postupu/stanoviska pro oblasti:
  • prognózovaní po KPR,
  • analgezie a sedace na pracovištích IP,
  • indikace k přijetí na pracoviště IP,
  • rehabilitace a fyzioterapie u pacientů v IP,
  • diagnostika, prevence a léčba delirantních stavů u pacientů v IP,
  • prognózovaní po úrazech mozku.
 • Vznik ČSIM „smart cards“ – kapesní formát plastových kartiček se zásadami správného postupu pro vybraná témata/oblasti v IP.
 • Stanovisko ČSIM k využívání ultrazvukových metod (UZ) v IP a formulování národního vzdělávacího programu (kurikula) pro UZ v IP (hlavním cílem je podpořit zavedení UZ metod na pracoviště IP v ČR).

Dovolte mi závěrem formulovat atributy, které považuji trvale za klíčové pro udržení „značky“ ČSIM. Jsou to především – vysoká odbornost, důraz na vzdělání, solidnost, spolupráce a transparentnost. Dejte a dávejte nám však prosím trvale najevo, co je pro vás důležité, jaká témata považujete za užitečná, v čem vám výbor může pomoci. Primární smysl každého spolku je zastupovat a hájit zájmy svých členů. Úplné naplnění vámi přiděleného mandátu a dosažení pocitu u většiny členů, že za jejich příspěvky dostanou adekvátní protihodnotu, však bez vaší pomoci a spolupráce nepůjde.

Hradec Králové 18. 5.2013

Vladimír Černý

předseda ČSIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×