Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 6, s. 335-336
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 18. 9. 2012

Přítomni:Cvachovec, Šturma, Novák, Šrámek, Drábková, Horáček, Mixa, Adamus, Dostál, Herold, Černý, Nalos

Omluveni:Ševčík, Kozlík, Březina, Chytra, Kasal, Hmirák

Hosté:Králová (GUARANT Int.)


1. Cvachovec seznámil výbor s obdrženými omluvami členů výboru.

2. Cvachovec provedl kontrolu zápisu z 14. 6. 2012.

3. Cvachovec provedl kontrolu zápisu z 12. 9. 2012.

4. XIX. kongres ČSARIM v Hradci Králové,13.–15. 9. 2012 – závěrečná zpráva

 • Byla promítnuta závěrečná prezentace, která obsahovala celkové údaje o počtu partnerů a vystavovatelů, statistiku sekcí a přednášek, počet účastníků:

Statistika sekcí a přednášek:

27 lékařských (131 přednášek – 125 zvaných + 6 volných sdělení)

 • 6 pro nelékařské zdravotnické pracovníky(31 přednášek),
 • 1 společná sekce,
 • 6 satelitních sympozií,
 • 3 kurzy (1 lékařský + 1 pro nelékařskézdravotnické pracovníky),
 • 24 posterů (23 lékařských + 1 v rámci nelékařských zdravotnických pracovníků).

Celkem 40 sekcí

Přehled registrovaných účastníků

Lékaři členové119
Lékaři nečlenové149
Lékaři do 30 let  46
Vyzvaní řečníci118
Jednodenní registrace48
Nelékařský personál170
Studenti fakult9
Partneři a vystavovatelé137
Celkem účastníci650
Celkem včetně studentů a firem 796
 
 • Dále byla promítnuta informace o oceněných volných sděleních a na závěr informace o změně loga (pro změnu loga 78, pro stávající logo 228).
 • Cvachovec poděkoval organizačnímu výboru, vědeckému výboru a všem, kdo se podíleli na organizaci kongresu.
 • Šturma a Ševčík vypracují soubornou zprávu o kongresu a Herold zašle jména všech účastníků komisí.
 • Guarant osloví všechny oceněné a zajistí proplacení odměn.
 • Březina vznesl komentář, že ho překvapila malá účast členů společnosti. Černý poukázal na to, že hlavní problém je v tom, že velká část lékařů nebyla svým vedením na kongres delegována tak, aby jim tato účast byla proplacena jako služební cesta.
 • Březina dále uvedl, že ho překvapil malý počet volných sdělení, což Černý potvrdil, že toto je dlouhodobý problém v nedostatku volných sdělení. Málo lidí je posílá.
 • Dále byl vznesen návrh, zda neorganizovat kongres v jiném termínu. Tento výbor zamítnul.
 • Cvachovec na závěr zhodnotil kongres jako velmi úspěšný.

5. Stav účtů ČSARIM ČLS JEP a ČSARIM o. s.

 • Mixa podal informaci o stavu účtu ČSARIM v rámci ČLS JEP, kde je na účtu 607.000 Kč.
 • Králová podala informaci o stavu financí ČSARIM, o. s., kde je momentálně před odečtení daně 1.280.000 Kč.

6. Cvachovec informoval výbor o výzvě k zaslání originálů registračních listů – MZ ČR.

Zajistí ve spolupráci s IKEM.

7. Žádosti o poskytnutí záštity – všechny akce byly přijaty.

 • Workshop Velké Bílovice, 15.–17. 11. 2012: Hemodynamika v praxi
 • Hoderův den – 22. 11. 2012
 • „Objemová terapie a klinická výživa v praxi“, Český Krumlov, 23. 11. 2012, Kabi Fresenius
 • 15. ročník kurzu Sepse a MODS,Ostrava 5.–8. 2. 2013
 • Akutne.cz – Brno 16. 11. 2013
 • VIII. Křivánkovy dny – podzim 2013

8. ESA Autumn Meeting

 • Nalos v rámci této akce organizuje ECHO workshop v podobě dvou 3hodinových bloků, budou připraveny 3 ECHO stanice.
 • Cvachovec informoval výbor, že se ČSARIM nepodílí na organizování této akce. ČSARIM poskyt-ne pouze školitele ECHO – tyto náklady uhradí ČSARIM.

9. Smlouva s vydavatelství MF

 • Herold informoval výbor o podpisu smlouvy mezi časopisem a MF.
 • ČSARIM nenese žádnou odpovědnost za finanční stránku časopisu.
 • Akvizice sponzorů bude na straně MF, kde zisk připadne ČSARIM a MF v poměru 50/50.
 • Časopis bude barevný, papír křída.
 • Pokud bude mít vedení časopisu zájem, MF připraví i elektronickou verzi.
 • Od října 2012 dojde k formální změně časopisua od nového roku 2012 dojde i ke grafické změně.

10. Různé

 • Černý – Barash překlad knihy – aktuální stav: kniha je v procesu překladu a bude představena v rámci XX. národního kongresu v Brně v roce 2013.
 • Dokumenty/doporučené postupy ČSARIM – stav:
  • syringe labeling – Cvachovec – norma ISO, je nutné vytvořit návrh textu;
  • MH – Šrámek – bylo zasláno;
  • anafylaxe – Černý – pracuje na tom, bude do příště hotovo;
  • difficult airway – Černý – materiál poslán k oponentuře, bude do příště.
 • Critical incident – společnost by měla zvážit jednotnou šablonu – maximálně 5bodovou, která bude anonymní.
 • Peníze MZ na kvalitu – národní databáze pro„anesthesia outcome“ bude prezentováno ministrovi zdravotnictví MUDr. Hegerovi – zajistí Černý.
 • IGA – samostatná komise – podpora na MZ , Cvachovec zkontaktuje MZ prostřednictvím dr. Poláka.
 • Enhanced recovery after surgery – ERAS – position paper ČSARIM –koordinuje Černý.
 • IPVZ kurz – jeden den pro ČSARIM (anesteziologický modul) – výbor ČSARIM byl osloven s koordinací akce, bylo schváleno účastnit se obvyklým způsobem.
 • Drábková: K návrhu nového statistického výkazu ÚZIS za náš obor nebyly zaslány žádné připomínky a návrhy v době dovolených. Opakujeme rozeslání členům výboru ČSARIM a prosíme do konce října t. r. odpovědi na moji e-mailovou adresu, včetně plně souhlasných, abychom mohli zaslat souhlas nebo změny ing. Maškové z ÚZIS, která formulář připravila.
 • Připravuje se vybavení pro následnou intenzivní péči – ODIP, DIOP – zpracováno předběžně a odevzdáno, nyní bude zpracováno podrobněji – Kozlík, Drábková.
 • On-line Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína je již na webu Národní lékařské knihovny volně ke stažení a bude pokračovat.Dalšími čísly v počtu čtyř ročně se suplementy. Redakce prosí o uvedení informace na webu ČSARIM. Děkujeme za nápaditou smyčku v průběhu XIX. kongresu ČSARIM.
 • Nalos: Budou opět aktivovány webové stránky sekce regionální anestezie, které budou brzy spuštěny.Ihned poté bude odkaz propojen se stránkami www.csarim.cz

11. Přijetí nových členů (bez titulů: Vychodil, Vojáčková, Nováková, Šustrová, Topková, Oboňa, Kotoč, Graus, Gašová, Kosinová, Fousková, Šimanovská, Linhart, Jágerský, Hájek, Rychtárik, Čáka, Továrnická, Kuta, Kolář, Doubravská, Boháč, Dudková).

Zapsala: Králová

Kontrola: Drábková, Černý


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se