Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 6, s. 335-336
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 18. 9. 2012

Přítomni:Cvachovec, Šturma, Novák, Šrámek, Drábková, Horáček, Mixa, Adamus, Dostál, Herold, Černý, Nalos

Omluveni:Ševčík, Kozlík, Březina, Chytra, Kasal, Hmirák

Hosté:Králová (GUARANT Int.)


1. Cvachovec seznámil výbor s obdrženými omluvami členů výboru.

2. Cvachovec provedl kontrolu zápisu z 14. 6. 2012.

3. Cvachovec provedl kontrolu zápisu z 12. 9. 2012.

4. XIX. kongres ČSARIM v Hradci Králové,13.–15. 9. 2012 – závěrečná zpráva

 • Byla promítnuta závěrečná prezentace, která obsahovala celkové údaje o počtu partnerů a vystavovatelů, statistiku sekcí a přednášek, počet účastníků:

Statistika sekcí a přednášek:

27 lékařských (131 přednášek – 125 zvaných + 6 volných sdělení)

 • 6 pro nelékařské zdravotnické pracovníky(31 přednášek),
 • 1 společná sekce,
 • 6 satelitních sympozií,
 • 3 kurzy (1 lékařský + 1 pro nelékařskézdravotnické pracovníky),
 • 24 posterů (23 lékařských + 1 v rámci nelékařských zdravotnických pracovníků).

Celkem 40 sekcí

Přehled registrovaných účastníků

Lékaři členové119
Lékaři nečlenové149
Lékaři do 30 let  46
Vyzvaní řečníci118
Jednodenní registrace48
Nelékařský personál170
Studenti fakult9
Partneři a vystavovatelé137
Celkem účastníci650
Celkem včetně studentů a firem 796
 
 • Dále byla promítnuta informace o oceněných volných sděleních a na závěr informace o změně loga (pro změnu loga 78, pro stávající logo 228).
 • Cvachovec poděkoval organizačnímu výboru, vědeckému výboru a všem, kdo se podíleli na organizaci kongresu.
 • Šturma a Ševčík vypracují soubornou zprávu o kongresu a Herold zašle jména všech účastníků komisí.
 • Guarant osloví všechny oceněné a zajistí proplacení odměn.
 • Březina vznesl komentář, že ho překvapila malá účast členů společnosti. Černý poukázal na to, že hlavní problém je v tom, že velká část lékařů nebyla svým vedením na kongres delegována tak, aby jim tato účast byla proplacena jako služební cesta.
 • Březina dále uvedl, že ho překvapil malý počet volných sdělení, což Černý potvrdil, že toto je dlouhodobý problém v nedostatku volných sdělení. Málo lidí je posílá.
 • Dále byl vznesen návrh, zda neorganizovat kongres v jiném termínu. Tento výbor zamítnul.
 • Cvachovec na závěr zhodnotil kongres jako velmi úspěšný.

5. Stav účtů ČSARIM ČLS JEP a ČSARIM o. s.

 • Mixa podal informaci o stavu účtu ČSARIM v rámci ČLS JEP, kde je na účtu 607.000 Kč.
 • Králová podala informaci o stavu financí ČSARIM, o. s., kde je momentálně před odečtení daně 1.280.000 Kč.

6. Cvachovec informoval výbor o výzvě k zaslání originálů registračních listů – MZ ČR.

Zajistí ve spolupráci s IKEM.

7. Žádosti o poskytnutí záštity – všechny akce byly přijaty.

 • Workshop Velké Bílovice, 15.–17. 11. 2012: Hemodynamika v praxi
 • Hoderův den – 22. 11. 2012
 • „Objemová terapie a klinická výživa v praxi“, Český Krumlov, 23. 11. 2012, Kabi Fresenius
 • 15. ročník kurzu Sepse a MODS,Ostrava 5.–8. 2. 2013
 • Akutne.cz – Brno 16. 11. 2013
 • VIII. Křivánkovy dny – podzim 2013

8. ESA Autumn Meeting

 • Nalos v rámci této akce organizuje ECHO workshop v podobě dvou 3hodinových bloků, budou připraveny 3 ECHO stanice.
 • Cvachovec informoval výbor, že se ČSARIM nepodílí na organizování této akce. ČSARIM poskyt-ne pouze školitele ECHO – tyto náklady uhradí ČSARIM.

9. Smlouva s vydavatelství MF

 • Herold informoval výbor o podpisu smlouvy mezi časopisem a MF.
 • ČSARIM nenese žádnou odpovědnost za finanční stránku časopisu.
 • Akvizice sponzorů bude na straně MF, kde zisk připadne ČSARIM a MF v poměru 50/50.
 • Časopis bude barevný, papír křída.
 • Pokud bude mít vedení časopisu zájem, MF připraví i elektronickou verzi.
 • Od října 2012 dojde k formální změně časopisua od nového roku 2012 dojde i ke grafické změně.

10. Různé

 • Černý – Barash překlad knihy – aktuální stav: kniha je v procesu překladu a bude představena v rámci XX. národního kongresu v Brně v roce 2013.
 • Dokumenty/doporučené postupy ČSARIM – stav:
  • syringe labeling – Cvachovec – norma ISO, je nutné vytvořit návrh textu;
  • MH – Šrámek – bylo zasláno;
  • anafylaxe – Černý – pracuje na tom, bude do příště hotovo;
  • difficult airway – Černý – materiál poslán k oponentuře, bude do příště.
 • Critical incident – společnost by měla zvážit jednotnou šablonu – maximálně 5bodovou, která bude anonymní.
 • Peníze MZ na kvalitu – národní databáze pro„anesthesia outcome“ bude prezentováno ministrovi zdravotnictví MUDr. Hegerovi – zajistí Černý.
 • IGA – samostatná komise – podpora na MZ , Cvachovec zkontaktuje MZ prostřednictvím dr. Poláka.
 • Enhanced recovery after surgery – ERAS – position paper ČSARIM –koordinuje Černý.
 • IPVZ kurz – jeden den pro ČSARIM (anesteziologický modul) – výbor ČSARIM byl osloven s koordinací akce, bylo schváleno účastnit se obvyklým způsobem.
 • Drábková: K návrhu nového statistického výkazu ÚZIS za náš obor nebyly zaslány žádné připomínky a návrhy v době dovolených. Opakujeme rozeslání členům výboru ČSARIM a prosíme do konce října t. r. odpovědi na moji e-mailovou adresu, včetně plně souhlasných, abychom mohli zaslat souhlas nebo změny ing. Maškové z ÚZIS, která formulář připravila.
 • Připravuje se vybavení pro následnou intenzivní péči – ODIP, DIOP – zpracováno předběžně a odevzdáno, nyní bude zpracováno podrobněji – Kozlík, Drábková.
 • On-line Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína je již na webu Národní lékařské knihovny volně ke stažení a bude pokračovat.Dalšími čísly v počtu čtyř ročně se suplementy. Redakce prosí o uvedení informace na webu ČSARIM. Děkujeme za nápaditou smyčku v průběhu XIX. kongresu ČSARIM.
 • Nalos: Budou opět aktivovány webové stránky sekce regionální anestezie, které budou brzy spuštěny.Ihned poté bude odkaz propojen se stránkami www.csarim.cz

11. Přijetí nových členů (bez titulů: Vychodil, Vojáčková, Nováková, Šustrová, Topková, Oboňa, Kotoč, Graus, Gašová, Kosinová, Fousková, Šimanovská, Linhart, Jágerský, Hájek, Rychtárik, Čáka, Továrnická, Kuta, Kolář, Doubravská, Boháč, Dudková).

Zapsala: Králová

Kontrola: Drábková, Černý


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se