Statistika oboru anesteziologie a resuscitace ARO, KAR


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 6, s. 330-334
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Česká republika 2011

Údaje – ÚZIS ČR

Vybrané ukazatele – srovnání údajů a trendů s rokem 2010


ARO, KAR – pracoviště

Počet KAR/ARO 1 409 setrvalý údaj
– lůžková KAR/ARO 138 setrvalý údaj
– nelůžková anesteziologická pracoviště 1 271 setrvalý údaj
– počet anesteziologickýchambulancí125setrvalý údaj
– počet ambulancí proléčbu bolesti79 setrvalý údaj
Počet resuscitačních lůžek931 setrvalý údaj
Počet probouzecích/zotavovacích lůžek758nárůst o 15 %
                 

Pracovníci ARO, KAR – fyzické osoby a úvazky

Lékaři

Lékaři celkem 2 084↑ o 3 %
– přepočtené úvazky1 703,56
– smluvní142,81
– průměrný ročnípřepočtený početpracovníků celkem (včetně smluvních)1 799,20
– počet osob s částečným úvazkem 512minim. ↓
– atestovaní63778,5 %
– bez atestace 447 21,5 %
– přepočtené úvazky415,60
– smluvní7,88
– průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)411,64
– počet o sob s částečným úvazkem 58
– počet lékařů u lůžka1 05950,8 % ze všech
– z nich atestovaní845 79 % z lékařů u lůžka
– bez atestace, v zácviku   21421 %
– počet lékařů/1 resuscitační lůžko1,13minim. ↑
– počet lékařů v nelůžkové složce AR    1 025,4549,2 % ze všech
   – z nich smluvní 87,57
   – z nich atestovaní792,8 49 % ze všech
   – bez atestace, v zácviku 232,6051 % ze všech
   – z nich smluvní   2,25
– počet podaných anestezií/1 lékaře821 ↓ minim.
        

ZPBD – dříve SZP

Celkem4 615setrvalý údaj
přepočtené úvazky  4 301,31
smluvní64,61
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)    4 292,24
počet osob s částečným úvazkem563
na nelůžkové části AR –anesteziologické sestr 1 471↑ o 5 %
   fyzické osoby1 471
   z nich smluvní37,54
anesteziologické sestry1 471setrvalý údaj
   fyzické osoby1471
– sestry u lůžka2873↓ o 8 %
– sestry v ambulantní složce271↓ o 8 %
– počet anestezií/1 anesteziologickou sestru572,3↓ o 9 %
– počet sester u lůžka/1 resuscitační lůžko 3,09↓ o 15 %
                        

SPSZ + JOP

Celkem 83 ↓ o 45 %
(v. s. odlišný  výkaz)
přepočtené úvazky58,74
smluvní1,00
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)    65,54
počet osob s částečným  úvazkem8
na nelůžkové části AR celkem30,09 36 %
   z nich smluvní0
na lůžkové části AR celkem   5364 %
   z nich smluvní0

ZPOD

Celkem416 ↓ o 16 %
přepočtené úvazky404,51
smluvní1,26
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) 407,99
počet osob s částečným úvazkem27
na nelůžkové části AR77,1924,8 %
   z nich smluvní  0,2
– u lůžka 30675,2 %
– částečný úvazek 27

Ostatní odborní pracovníci

Celkem55 setrvalý údaj
přepočtené úvazky52,48
smluvní0,0
průměrný roční přepočtený počet pracovní celkem (včetně smluvních)52,48
počet osob s částečným úvazkem6
na nelůžkové části AR27,853 %
z nich smluvní0,0

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem841 782
– u výkonů > 2 h106 32812,6 %
– v regionální anestezii115 76613,7 %
setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů94 10511,1 % ze všech
– v průběhu ÚPS97 915 11,6 %
setrvalý údaj
– u dětí 0–19 let98 973setrvalý údaj
   – u výkonů trvajících > 2 h5 020↓ o 8 %
– v regionální anestezii2 106 2,2 %
– u ambulantních pacientů9 4399,5 % ze všech
– u dětí s t. hm. < 3000 g 1 217↑ o 31 %
   – u výkonů trvajících > 2 h458setrvalý údaj = 38 % ze všech
– u seniorů ≥ 65 let182 04021,6 %, setrvalý údaj
   – u výkonů trvajících > 2 h 36 97520,3 %
   – v regionální anestezii39 46521,7 %
z anestezií seniorů, setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů9 837↑ o 6 %
Počet porodních analgezií12 953setrvalý údaj
Dohled u rizikových výkonů57 408setrvalý údaj
– u výkonů trvajících > 2 h2 068 setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů18 859 setrvalý údaj
Úmrtí po operačním výkonu/intervenci – MIT a do 24 hodin = časná mortalita
– celkem829
= ca 1,0 ‰
setrvalý údaj
– při a po výkonech trvajících > 2 h 378= 45,6 % z časné mortality
– při a po regionální anestezii  47 = 5,6 % z časné mortality
– při a po ambulantních výkonech4
– v průběhu ÚPS271= 32,7 % z časné mortality

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

– celkem 167 = 0,2 ‰ ze všech výkonů/intervencí
20,1 % z časné mortality
– při a po výkonech trvajících > 2 h 85 = 50,8 % ze všech MIT
setrvalý údaj
– při a po regionální anestezii 3 = 1,8 % ze všech MIT
– při ambulantních výkonech a po nich 1
– v průběhu ÚPS57 = 34,1 % ze všech MIT

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci do 24 hbez MIT v bezprostředním pooperačním období

– celkem 662 = 0,78 ‰ ze všech výkonů/intervencí
74,7 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po výkonech trvajících > 2 h293 = 44,2 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po regionální anestezii44 = 6,6 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po ambulantních výkonech3
– v průběhu ÚPS214 = 32,3 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT, údaje jsou setrvalé

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek 931↑ o 2 %
Počet přijatých pacientů36 103↑ o 7 %
   – z toho dětí do 19 let1 129
   – z toho seniorů ≥ 65 let15 79043,7 %
Počet přeložených na lůžka OCHRIP730↑ o 35 %, setrvalý nárůst
   – z toho dětí do 19 let16
   – z toho seniorů ≥ 65 let391↑ o 15 %
podíl seniorů ze všech příjmů na OCHRIP  53,6 %
Typ, hlavní indikace příjmu diagnóz37 982
– setrvalé údaje
– interní choroba12 402
– chirurgická dg.11 952
– bezprostřední pooperační období13 628↓ o 8,5 %
        

Příjmové APACHE II skóre/24 h

vypočteno celkem4 163setrvalý údaj v počtu případů
Počet ošetřovacích dnů 238 173↑ o 5 % včetně dětí
   – z toho na dětských lůžkách KAR/ARO 2 726 ↓ o 10 % setrvalý pokles
Délka ošetřovací doby – průměrný počet dnů6,6 setrvalý údaj
Využití kapacity resuscitačních lůžek
   – ve dnech261 dne↑ o 5 % = o 14 dnů (sanit. závěry nepočítány)
   – v procentech71,5 %↑ o 4 %
Počet uměle ventilovaných pacientů20 63 61,3 % z počtu přijatých, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let 64757,3 % ze všech přijatých dětí
   – z toho seniorů ≥ 65 let9 541 60,4 % ze všech přijatých seniorů
Počet pacientů ventilovaných < 24 h 7 99138,7 % ze všech ventilovaných = 22,1 % z počtu přijatých, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let378= 58,4 % z počtu všech ventilovaných dětí
   – z toho seniorů ≥ 65 let3 562= 37,3 % z počtu všech ventilovaných seniorů
Počet pacientů ventilovaných > 24 h12 647 61,3 % ze všech ventilovaných = 35 % z počtu přijatých, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let269= 41,6 % z počtu všech ventilovaných dětí
   – z toho seniorů ≥ 65 let  5 979= 62 % z počtu všech ventilovaných seniorů
Počet úmrtí celkem – mortalit 6 18517,1 % – setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let43 0,7 % z celkové mortality
3,8 % z přijatých dětí do 19 let
   – z toho seniorů ≥ 65 let  3 78061,1 % z celkové mortality, setrvalé, 23,9 % z přijatých seniorů

Počet úmrtí do 24 h od příjmu

celkem = časná mortalita1 8895,2 % z celkem přijatých, 30,5 % z celkové mortality – setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let28
   – z toho seniorů ≥ 65 let 1 1817,4 % z přijatých seniorů
62,5 % z údaje časné mortality
setrvalé údaje
                                                                                                                                          

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita

Celkem 4 296 69,5 % z celkové mortality, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let15
   – z toho seniorů ≥ 65 let 2 599 68,7 % z celkové mortality seniorů, setrvalý údaj
Počet zotavovacích lůžek 758↑ o 15 %

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů KAR/ARO238 173↑ o 5 %
– z toho na dětských resuscitačních lůžkách 2 726
↓ o 9 %

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS skupin KAR/ARO

Počet ošetřovacích dnů celkem238 173
9–14 bodů14 620 6,1 %
15–19 bodů25 02410,5 %
20–29 bodů58 51824,6 %
celkové i %
údaje setrvalé
30–39 bodů67 85928,5 %
40–49 bodů50 90621,4 %
50 bodů >21 246 8,9 %
                                                        

Stratifikace počtu výkonů OCHRIP/DIP péče

Celkový počet  37 176↑ o 15 %, stálý vzestup
0038727 702 74,5 %
003886 813 18,3 %, vzestup
00389 2 6617,2 %
Dohled na zotavovacím pokoji 213 360↑ o 8,6 %
   – z toho u ambulantních pacientů 30 779↑ o 22,5 %, 14,4 % ze všech
Dohled u rizikových výkonů 57 408 ↑ o 9,3 %
   – z toho po výkonech > 2 h 2 0683,6 %
   – u ambulantních pacientů 18 85932,8 % = ↑ o 25 %
Počet výkonů v anestetické ambulanci 205 392↑ o 18 %
   – průměr/1 anestetickou ambulanci1 643↑ o 16 %
Počet výkonů v ambulanci léčby chronické bolesti220 556 ↓ o 8 %
   – průměr/1 ambulanci léčby bolesti2 792↓ o 6 %

Statistika ÚZIS AR 2011 – Komentář

Komentář porovnává údaje především s předchozím rokem 2010, ale současně poukazuje i na spojitost vykazovaných údajů s novými trendy. Je vhodná doba pro doplnění a inovaci vybraných údajů pro rok 2013.

Většina vykazovaných údajů v oddílech počtu pracovišť, pracovníků, výkonových ukazatelů a výsledků je setrvalá a dokumentuje kvalitní úroveň oboru, jeho odpovídající personální obsazení, vykazované činnosti a příznivé výsledky, srovnatelné se zahraničními oborovými údaji.

Pracoviště: Počet zotavovacích lůžek se meziročně zvýšil o 15 % a svědčí o rozšiřujícím se pojetí perioperační medicíny.

Pracoviště nevykazují některé významné novinky v síti lůžkových zdravotních služeb. Do AR výkazu by bylo vhodné zařadit počty lůžek NIP a DIOP a počty na ně přijatých pacientů. Nevykazuje seexistence a činnost resuscitačních týmů v nemocnicích (mezinárodně nazývaných MET – Medical Emergency Team), které jsou volány ke KPR, zavedení centrálních žilních katétrů, k náhle vzniklým vysoce varovným stavům, k nitronemocničním transportům s odborným doprovodem (CT, MRI apod.).

Nevykazuje se, zda pracoviště urgentních příjmů, zejména vysokoprahová, spadají do kompetence AR, nebo jsou samostatným oddělením nemocnice.

Pracovníci: Pohyby v počtu nelékařských zdravotnických pracovníků na AR pracovištích jsou ve výkazu 2011 modifikovány jejich odlišným zařazováním do nových kategorií; jejich souhrnné počty se významně neliší.

Výkonové ukazatele

Anesteziologický úsek: Počty ambulantních výkonů (11,1 % ze všech) a výkonů v průběhu tzv. ústavní pohotovostní služby (11,6 % ze všech) a počet výkonů v regionální anestezii (13,7 %) se po několik předcházejících let významně nemění.

Zastoupení seniorů ve věku nad 65 let dosahuje 21,6 % v počtu všech anesteziologických výkonů a uvedený údaj je v průběhu posledních let rovněž setrvalý.

Resuscitační úsek: Počet pacientů, přijatých na resuscitační lůžka se zvýšil o 7 % při setrvalém počtu lůžek. Nijak to neovlivnilo průměrnou dobu pobytu pacientů na akutním resuscitačním lůžku, setrvává v délce 6,6 dne. Podíl seniorů mezi všemi přijatými pacienty je 43,7 %.

OCHRIP: Významně se zvýšil počet pacientů, přijatých na lůžka OCHRIP – o 35 % na absolutní počet 730 pacientů. Podíl seniorů mezi všemi přijatými na OCHRIP se zvýšil o 15 % a představuje 391 pacientů, tj. téměř polovinu všech přijatých na OCHRIP. Je logické, že je až o 10 % vyšší v porovnání s příjmy na akutní resuscitační lůžka.

Počet výkonů na OCHRIP se rovněž opakovaně zvyšuje – oproti roku 2010 je meziroční zvýšení o 15 %, což koreluje s vyšším počtem pacientů, přijatých na OCHRIP.

Zotavovací lůžka: Zvýšil se i počet pacientů, přijatých na zotavovací lůžka, za poslední rok o 8,6 %. Na vzestupu se podílí i větší počet ambulantních pacientů s meziročním vzestupem o 22,5 %.

Anesteziologické ambulance: Setrvale stoupá i počet výkonů v anesteziologických ambulancích – meziročně v porovnání s rokem 2010 o 18 %.

Které doplňující údaje by bylo vhodné zařadit do dalšího celostátního vykazování?

Anesteziologická činnost – rozdělení počtu operovaných, počtu podaných anestezií do kategorií podle ASA

ASA 1........ASA 2........ASA 3........ASA 4........ASA 5        

Pracoviště – doporučeno doplnit:

  • Resuscitační tým v nemocnici ano/ne
  • Centralizovaná léčba akutní (a pooperační bolesti) APS – Acute Pain Service: ano/ne
  • Urgentní příjem:
          v organizačním celku KAR, ARO ano/ne
          samostatné oddělení nemocnice ano/ne
          není zřízen

Resuscitační úsek

Vybavení:

            ECMO ECC léčebná hypotermie CRRT

Doplňující úseky:

            NIP v rámci AR ano/ne počet lůžek..............

            DIOP v rámci AR ano/ne počet lůžek............

            Počet výkonů – ponechat dosavadní vykazování (?)

            Ambulance postintenzivní péče ano/ne

            Počet výkonů celkem.............

            DEN..............DUPV.............

Předloženo k diskusi, doplnění a k definitivní verzi pro ÚZIS pro rok 2013.

Upozornění: Porovnání se meziročně vztahuje k údajům z roku 2010.

Zpracování: doc. MUDr. J. Drábková, CSc.

pro výbor České společnosti anesteziologie,resuscitace a intenzivní medicíny

e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se