Statistika oboru anesteziologie a resuscitace ARO, KAR


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 6, s. 330-334
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Česká republika 2011

Údaje – ÚZIS ČR

Vybrané ukazatele – srovnání údajů a trendů s rokem 2010


ARO, KAR – pracoviště

Počet KAR/ARO 1 409 setrvalý údaj
– lůžková KAR/ARO 138 setrvalý údaj
– nelůžková anesteziologická pracoviště 1 271 setrvalý údaj
– počet anesteziologickýchambulancí125setrvalý údaj
– počet ambulancí proléčbu bolesti79 setrvalý údaj
Počet resuscitačních lůžek931 setrvalý údaj
Počet probouzecích/zotavovacích lůžek758nárůst o 15 %
                 

Pracovníci ARO, KAR – fyzické osoby a úvazky

Lékaři

Lékaři celkem 2 084↑ o 3 %
– přepočtené úvazky1 703,56
– smluvní142,81
– průměrný ročnípřepočtený početpracovníků celkem (včetně smluvních)1 799,20
– počet osob s částečným úvazkem 512minim. ↓
– atestovaní63778,5 %
– bez atestace 447 21,5 %
– přepočtené úvazky415,60
– smluvní7,88
– průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)411,64
– počet o sob s částečným úvazkem 58
– počet lékařů u lůžka1 05950,8 % ze všech
– z nich atestovaní845 79 % z lékařů u lůžka
– bez atestace, v zácviku   21421 %
– počet lékařů/1 resuscitační lůžko1,13minim. ↑
– počet lékařů v nelůžkové složce AR    1 025,4549,2 % ze všech
   – z nich smluvní 87,57
   – z nich atestovaní792,8 49 % ze všech
   – bez atestace, v zácviku 232,6051 % ze všech
   – z nich smluvní   2,25
– počet podaných anestezií/1 lékaře821 ↓ minim.
        

ZPBD – dříve SZP

Celkem4 615setrvalý údaj
přepočtené úvazky  4 301,31
smluvní64,61
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)    4 292,24
počet osob s částečným úvazkem563
na nelůžkové části AR –anesteziologické sestr 1 471↑ o 5 %
   fyzické osoby1 471
   z nich smluvní37,54
anesteziologické sestry1 471setrvalý údaj
   fyzické osoby1471
– sestry u lůžka2873↓ o 8 %
– sestry v ambulantní složce271↓ o 8 %
– počet anestezií/1 anesteziologickou sestru572,3↓ o 9 %
– počet sester u lůžka/1 resuscitační lůžko 3,09↓ o 15 %
                        

SPSZ + JOP

Celkem 83 ↓ o 45 %
(v. s. odlišný  výkaz)
přepočtené úvazky58,74
smluvní1,00
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních)    65,54
počet osob s částečným  úvazkem8
na nelůžkové části AR celkem30,09 36 %
   z nich smluvní0
na lůžkové části AR celkem   5364 %
   z nich smluvní0

ZPOD

Celkem416 ↓ o 16 %
přepočtené úvazky404,51
smluvní1,26
průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) 407,99
počet osob s částečným úvazkem27
na nelůžkové části AR77,1924,8 %
   z nich smluvní  0,2
– u lůžka 30675,2 %
– částečný úvazek 27

Ostatní odborní pracovníci

Celkem55 setrvalý údaj
přepočtené úvazky52,48
smluvní0,0
průměrný roční přepočtený počet pracovní celkem (včetně smluvních)52,48
počet osob s částečným úvazkem6
na nelůžkové části AR27,853 %
z nich smluvní0,0

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem841 782
– u výkonů > 2 h106 32812,6 %
– v regionální anestezii115 76613,7 %
setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů94 10511,1 % ze všech
– v průběhu ÚPS97 915 11,6 %
setrvalý údaj
– u dětí 0–19 let98 973setrvalý údaj
   – u výkonů trvajících > 2 h5 020↓ o 8 %
– v regionální anestezii2 106 2,2 %
– u ambulantních pacientů9 4399,5 % ze všech
– u dětí s t. hm. < 3000 g 1 217↑ o 31 %
   – u výkonů trvajících > 2 h458setrvalý údaj = 38 % ze všech
– u seniorů ≥ 65 let182 04021,6 %, setrvalý údaj
   – u výkonů trvajících > 2 h 36 97520,3 %
   – v regionální anestezii39 46521,7 %
z anestezií seniorů, setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů9 837↑ o 6 %
Počet porodních analgezií12 953setrvalý údaj
Dohled u rizikových výkonů57 408setrvalý údaj
– u výkonů trvajících > 2 h2 068 setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů18 859 setrvalý údaj
Úmrtí po operačním výkonu/intervenci – MIT a do 24 hodin = časná mortalita
– celkem829
= ca 1,0 ‰
setrvalý údaj
– při a po výkonech trvajících > 2 h 378= 45,6 % z časné mortality
– při a po regionální anestezii  47 = 5,6 % z časné mortality
– při a po ambulantních výkonech4
– v průběhu ÚPS271= 32,7 % z časné mortality

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

– celkem 167 = 0,2 ‰ ze všech výkonů/intervencí
20,1 % z časné mortality
– při a po výkonech trvajících > 2 h 85 = 50,8 % ze všech MIT
setrvalý údaj
– při a po regionální anestezii 3 = 1,8 % ze všech MIT
– při ambulantních výkonech a po nich 1
– v průběhu ÚPS57 = 34,1 % ze všech MIT

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci do 24 hbez MIT v bezprostředním pooperačním období

– celkem 662 = 0,78 ‰ ze všech výkonů/intervencí
74,7 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po výkonech trvajících > 2 h293 = 44,2 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po regionální anestezii44 = 6,6 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT
– po ambulantních výkonech3
– v průběhu ÚPS214 = 32,3 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT, údaje jsou setrvalé

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek 931↑ o 2 %
Počet přijatých pacientů36 103↑ o 7 %
   – z toho dětí do 19 let1 129
   – z toho seniorů ≥ 65 let15 79043,7 %
Počet přeložených na lůžka OCHRIP730↑ o 35 %, setrvalý nárůst
   – z toho dětí do 19 let16
   – z toho seniorů ≥ 65 let391↑ o 15 %
podíl seniorů ze všech příjmů na OCHRIP  53,6 %
Typ, hlavní indikace příjmu diagnóz37 982
– setrvalé údaje
– interní choroba12 402
– chirurgická dg.11 952
– bezprostřední pooperační období13 628↓ o 8,5 %
        

Příjmové APACHE II skóre/24 h

vypočteno celkem4 163setrvalý údaj v počtu případů
Počet ošetřovacích dnů 238 173↑ o 5 % včetně dětí
   – z toho na dětských lůžkách KAR/ARO 2 726 ↓ o 10 % setrvalý pokles
Délka ošetřovací doby – průměrný počet dnů6,6 setrvalý údaj
Využití kapacity resuscitačních lůžek
   – ve dnech261 dne↑ o 5 % = o 14 dnů (sanit. závěry nepočítány)
   – v procentech71,5 %↑ o 4 %
Počet uměle ventilovaných pacientů20 63 61,3 % z počtu přijatých, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let 64757,3 % ze všech přijatých dětí
   – z toho seniorů ≥ 65 let9 541 60,4 % ze všech přijatých seniorů
Počet pacientů ventilovaných < 24 h 7 99138,7 % ze všech ventilovaných = 22,1 % z počtu přijatých, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let378= 58,4 % z počtu všech ventilovaných dětí
   – z toho seniorů ≥ 65 let3 562= 37,3 % z počtu všech ventilovaných seniorů
Počet pacientů ventilovaných > 24 h12 647 61,3 % ze všech ventilovaných = 35 % z počtu přijatých, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let269= 41,6 % z počtu všech ventilovaných dětí
   – z toho seniorů ≥ 65 let  5 979= 62 % z počtu všech ventilovaných seniorů
Počet úmrtí celkem – mortalit 6 18517,1 % – setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let43 0,7 % z celkové mortality
3,8 % z přijatých dětí do 19 let
   – z toho seniorů ≥ 65 let  3 78061,1 % z celkové mortality, setrvalé, 23,9 % z přijatých seniorů

Počet úmrtí do 24 h od příjmu

celkem = časná mortalita1 8895,2 % z celkem přijatých, 30,5 % z celkové mortality – setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let28
   – z toho seniorů ≥ 65 let 1 1817,4 % z přijatých seniorů
62,5 % z údaje časné mortality
setrvalé údaje
                                                                                                                                          

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita

Celkem 4 296 69,5 % z celkové mortality, setrvalý údaj
   – z toho dětí do 19 let15
   – z toho seniorů ≥ 65 let 2 599 68,7 % z celkové mortality seniorů, setrvalý údaj
Počet zotavovacích lůžek 758↑ o 15 %

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů KAR/ARO238 173↑ o 5 %
– z toho na dětských resuscitačních lůžkách 2 726
↓ o 9 %

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS skupin KAR/ARO

Počet ošetřovacích dnů celkem238 173
9–14 bodů14 620 6,1 %
15–19 bodů25 02410,5 %
20–29 bodů58 51824,6 %
celkové i %
údaje setrvalé
30–39 bodů67 85928,5 %
40–49 bodů50 90621,4 %
50 bodů >21 246 8,9 %
                                                        

Stratifikace počtu výkonů OCHRIP/DIP péče

Celkový počet  37 176↑ o 15 %, stálý vzestup
0038727 702 74,5 %
003886 813 18,3 %, vzestup
00389 2 6617,2 %
Dohled na zotavovacím pokoji 213 360↑ o 8,6 %
   – z toho u ambulantních pacientů 30 779↑ o 22,5 %, 14,4 % ze všech
Dohled u rizikových výkonů 57 408 ↑ o 9,3 %
   – z toho po výkonech > 2 h 2 0683,6 %
   – u ambulantních pacientů 18 85932,8 % = ↑ o 25 %
Počet výkonů v anestetické ambulanci 205 392↑ o 18 %
   – průměr/1 anestetickou ambulanci1 643↑ o 16 %
Počet výkonů v ambulanci léčby chronické bolesti220 556 ↓ o 8 %
   – průměr/1 ambulanci léčby bolesti2 792↓ o 6 %

Statistika ÚZIS AR 2011 – Komentář

Komentář porovnává údaje především s předchozím rokem 2010, ale současně poukazuje i na spojitost vykazovaných údajů s novými trendy. Je vhodná doba pro doplnění a inovaci vybraných údajů pro rok 2013.

Většina vykazovaných údajů v oddílech počtu pracovišť, pracovníků, výkonových ukazatelů a výsledků je setrvalá a dokumentuje kvalitní úroveň oboru, jeho odpovídající personální obsazení, vykazované činnosti a příznivé výsledky, srovnatelné se zahraničními oborovými údaji.

Pracoviště: Počet zotavovacích lůžek se meziročně zvýšil o 15 % a svědčí o rozšiřujícím se pojetí perioperační medicíny.

Pracoviště nevykazují některé významné novinky v síti lůžkových zdravotních služeb. Do AR výkazu by bylo vhodné zařadit počty lůžek NIP a DIOP a počty na ně přijatých pacientů. Nevykazuje seexistence a činnost resuscitačních týmů v nemocnicích (mezinárodně nazývaných MET – Medical Emergency Team), které jsou volány ke KPR, zavedení centrálních žilních katétrů, k náhle vzniklým vysoce varovným stavům, k nitronemocničním transportům s odborným doprovodem (CT, MRI apod.).

Nevykazuje se, zda pracoviště urgentních příjmů, zejména vysokoprahová, spadají do kompetence AR, nebo jsou samostatným oddělením nemocnice.

Pracovníci: Pohyby v počtu nelékařských zdravotnických pracovníků na AR pracovištích jsou ve výkazu 2011 modifikovány jejich odlišným zařazováním do nových kategorií; jejich souhrnné počty se významně neliší.

Výkonové ukazatele

Anesteziologický úsek: Počty ambulantních výkonů (11,1 % ze všech) a výkonů v průběhu tzv. ústavní pohotovostní služby (11,6 % ze všech) a počet výkonů v regionální anestezii (13,7 %) se po několik předcházejících let významně nemění.

Zastoupení seniorů ve věku nad 65 let dosahuje 21,6 % v počtu všech anesteziologických výkonů a uvedený údaj je v průběhu posledních let rovněž setrvalý.

Resuscitační úsek: Počet pacientů, přijatých na resuscitační lůžka se zvýšil o 7 % při setrvalém počtu lůžek. Nijak to neovlivnilo průměrnou dobu pobytu pacientů na akutním resuscitačním lůžku, setrvává v délce 6,6 dne. Podíl seniorů mezi všemi přijatými pacienty je 43,7 %.

OCHRIP: Významně se zvýšil počet pacientů, přijatých na lůžka OCHRIP – o 35 % na absolutní počet 730 pacientů. Podíl seniorů mezi všemi přijatými na OCHRIP se zvýšil o 15 % a představuje 391 pacientů, tj. téměř polovinu všech přijatých na OCHRIP. Je logické, že je až o 10 % vyšší v porovnání s příjmy na akutní resuscitační lůžka.

Počet výkonů na OCHRIP se rovněž opakovaně zvyšuje – oproti roku 2010 je meziroční zvýšení o 15 %, což koreluje s vyšším počtem pacientů, přijatých na OCHRIP.

Zotavovací lůžka: Zvýšil se i počet pacientů, přijatých na zotavovací lůžka, za poslední rok o 8,6 %. Na vzestupu se podílí i větší počet ambulantních pacientů s meziročním vzestupem o 22,5 %.

Anesteziologické ambulance: Setrvale stoupá i počet výkonů v anesteziologických ambulancích – meziročně v porovnání s rokem 2010 o 18 %.

Které doplňující údaje by bylo vhodné zařadit do dalšího celostátního vykazování?

Anesteziologická činnost – rozdělení počtu operovaných, počtu podaných anestezií do kategorií podle ASA

ASA 1........ASA 2........ASA 3........ASA 4........ASA 5        

Pracoviště – doporučeno doplnit:

  • Resuscitační tým v nemocnici ano/ne
  • Centralizovaná léčba akutní (a pooperační bolesti) APS – Acute Pain Service: ano/ne
  • Urgentní příjem:
          v organizačním celku KAR, ARO ano/ne
          samostatné oddělení nemocnice ano/ne
          není zřízen

Resuscitační úsek

Vybavení:

            ECMO ECC léčebná hypotermie CRRT

Doplňující úseky:

            NIP v rámci AR ano/ne počet lůžek..............

            DIOP v rámci AR ano/ne počet lůžek............

            Počet výkonů – ponechat dosavadní vykazování (?)

            Ambulance postintenzivní péče ano/ne

            Počet výkonů celkem.............

            DEN..............DUPV.............

Předloženo k diskusi, doplnění a k definitivní verzi pro ÚZIS pro rok 2013.

Upozornění: Porovnání se meziročně vztahuje k údajům z roku 2010.

Zpracování: doc. MUDr. J. Drábková, CSc.

pro výbor České společnosti anesteziologie,resuscitace a intenzivní medicíny

e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se