JMENNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 6, s. 338-339
Kategorie: Rejstřík

EDITORIAL

Černý, V.: „Houston, we have a problem“ aneb kde máme hledat příčiny neúspěchu u atestací našehooboru?      125

Černý, V.: Nové rubriky časopisu       128

Drábková, J.: Historie a vývoj oboru anesteziologie, resuscitace a intezivní medicína v České republice z pohledu časových milníků a statistických čísel    287

Novák, F.: Jak důležitá je role specifických aminokyselin ve výživě kriticky nemocných?      235

Pařízek, A.: Quo vadis, porodnická analgezie a anestezie v České republice?           3

Průcha, M.: Implementace imunologických vyšetření do klinické rutinní praxe u kriticky nemocných   61

Turek, Z.: Klinická mikrocirkulace – od prosté observace k precizní analýze a interpretaci dat               181

ANESTEZIOLOGIE

Adámek, P. viz Hájek, R.                      14

Adamicova, K. viz El Akkad, A.           28

Adamus, M. viz Fritscherová, Š.           69

Adamus, M. viz Herold, I.                      6

Adamus, M., Herold, I.: Sugammadex z pohledu medicíny založené na důkazech    237

Adamus, M., Hrabálek, L., Wanek, T., Gabrhelík, T., Zapletalová, J.: Vliv věku a pohlaví na farmakodynamické vlastnosti rokuronia během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie                        21

Al Khalili, H. viz El Akkad, A.              28

Bakalar, B. viz El Akkad, A.                 28

Bláha, J., Nosková, P., Kolníková, I., Bláhová, K.: Tromboprofylaxea neuroaxiální anesteziev porodnictví        42

Bláhová, K. viz Bláha, J.                      42

Burget, F. viz Jindrová, B.                  290

Castillo, Javier G., Rhee, Amanda J., Silvay, George: Current Conceptsin Cerebral Oximetry for Adult Cardiac Surgery       242

Čurdová, M. viz Herold, I.                     6

Derych, L. viz Hájek, R.                       14

Donaldson, W., Michálek, P., Pokorný, L.,Leyden, P.: An audit of the i-gel supraglottic airway for general anaesthesia with spontaneous and controlled ventilation – the effect of ventilation mode and operator experience on deviceperformance    63

Dostálová, K. viz Fritscherová, Š.        69

El Akkad, A., Saniova, B., Bakalar, B., Adamicova, K., Al Khalili, H.: Propofol vs sevoflurane as anaesthetic maintenance agentsin patients undergoing brain aneurysm coiling – randomized prospective study       28

Fritscherová, Š., Dostálová, K., Koutná, J.,Janout, V., Zapletalová, J., Adamus, M.: Validace faktorů predikce neočekávané obtížné inkubace     69

Gabrhelík, T. viz Adamus, M.               21

Hájek, R., Adámek, P., Derych, L., Horáček, M., Jehlička, P., Kameník, V.,Leitgeb, M., Mokrejš, J., Říha, H., Samek, J., Schichel, T., Turek, Z.,Vaněk, T.: Kardiorelax 2011 – pětidenní dotazníková studie svalové relaxace během kardiochirurgických výkonů v České republice             14

Hakl, M. viz Leštianský, B.                  33

Herold, I. viz Adamus, M.                  237

Herold, I., Sittová, N., Čurdová, M., Adamus, M.: Použití svalových relaxancií při celkové anestezii v operačních oborech – tříměsíční unicentrická studie v české regionální nemocnici                                        6

Hladík, M. viz Hladíková, A.              183

Hladíková, A., Olos, T., Hladík, M., Šilhánová, E.: Rizika anestezie u dětí s Angelmanovým syndromem                183

Horáček, M. viz Hájek, R.                    14

Hrabálek, L. viz Adamus, M.               21

Janout, V. viz Fritscherová, Š.              69

Jehlička, P. viz Hájek, R.                      14

Jelínek, M. viz Leštianský, B.               33

Jindrová, B., Kříž, P., Kvasnička, J., Burget, F., Kraus, J., Stříteský, M., Michálek, P.: Urgentní antagonizace warfarinu a použití subarachnoidální anestezie  290

Kameník, V. viz Hájek, R.                     14

Klimeš, J. viz Leštianský, B.                 33

Kolníková, I. viz Bláha, J.                     42

Koutná, J. viz Fritscherová, Š.             69

Kraus, J. viz Jindrová, B.                   290

Kříž, P. viz Jindrová, B.                      290

Kvasnička, J. viz Jindrová, B.             290

Leitgeb, M. viz Hájek, R.                      14

Leštianský, B., Jelínek, M., Klimeš, J., Zvoníčková, D., Pavlík, T., Šrámek, V., Hakl, M.: Kvalita a včasné komplikace pooperační epidurální analgeziepo rozsáhlých výkonech    33

Leyden, P. viz Donaldson, W.               63

Michálek, P. viz Donaldson, W.            63

Michálek, P. viz Jindrová, B.              290

Mokrejš, J. viz Hájek, R.                       14

Nosková, P. viz Bláha, J.                       42

Olos, T. viz Hladíková, A.                   183

Pavlík, T. viz Leštianský, B.                 33

Pokorný, L. viz Donaldson, W.             63

Poljaková, I.: Anesteziolog a nové technologie a trendy v kontrole glukózové homeostázy     188

Rhee, Amanda J. viz Castillo,Javier G. 242

Říha, H. viz Hájek, R.                          14

Samek, J. viz Hájek, R.                         14

Saniová, B. viz El Akkad, A.                28

Schichel, T. viz Hájek, R.                      14

Silvay, George viz Castillo,Javier G. 242

Sittová, N. viz Herold, I.                         6

Stříteský, M. viz Jindrová, B.              290

Šilhánová, E. viz Hladíková, A.         183

Šrámek, V. viz Leštianský, B.               33

Turek, Z. viz Hájek, R.                          14

Vaněk, T. viz Hájek, R.                         14

Wanek, T. viz Adamus, M.                    21

Zapletalová, J. viz Adamus, M.            21

Zapletalová, J. viz Fritscherová, Š.      69

Zvoníčková, D. viz Leštianský, B.        33

INTENZIVNÍ MEDCÍNA

Balík, M.: Mezinárodní konsenzuální stanovisko ke standardům tréninku v ultrasonografiiu kriticky nemocných                203

Čáp, J. viz Ročeň, M.                           91

Černá, O.: Podávání transfuzních přípravků v pediatriia neonatologii    152

Čundrle, I. jr. viz Krbúšik, J.              197

Duška, F. viz Schmidt, M.                  295

Fedora, M. viz Žurek, J.                       83

Fric, M. viz Schmidt, M.                    295

Gürlich, R. viz Ročeň, M.                     91

Hruda, J. viz Chobola M.                     97

Hruda, J. viz Krbúšik, J.                    197

Hyšpler, R. viz Zadák, Z.                    253

Chobota, M., Šrámek, V., Hruda, J.: Získaná hemofilie A s těžkým průběhem – kazuistika     97

Chytra, I. viz Židková, A.                     75

Kasal, E. viz Židková, A.                     75

Kettner, J. viz Říha, H.                        133

Kieslichová, E. viz Ročeň, M.               91

Klučková, K. viz Žurek, J.                    83

Kotulák, T. viz Říha, H.                      133

Kramář, P. viz Říha, H.                      133

Krbúšik, J., Suk, P., Hruda, J., Zvoníček, V., Pavlík, M., Šrámek, V., Čundrle, I. jr.:Variabilita ve vyšetření normální a patologické mikrocirkulacepomocí SDF           197

Kudla, M. viz Ročeň, M.                      91

Malý, J. viz Říha, H.                           133

Matějovič, M.: Jak dělat vizituna jednotce intenzivní péče      129

Matějovič, M.: KDIGO doporučenípro akutní poškození ledvin 2012 –komentovaný výběrz doporučení         264

Merta, D. viz Ročeň, M.                       91

Netuka, I. viz Říha, H.                        133

Pavlík, M. viz Krbúšik, J.                   197

Pirk, J. viz Říha, H.                            133

Pokorná, E. viz Schmidt, M.              295

Průcha, M., Zazula, R., Sedláčková, L.: Aktuální postavení a používaní intravenózních imunoglobulinůnejen v intenzivní medicíně    300

Ročeň, M., Kieslichová, E., Kudla, M., Merta, D., Šplichal, I., Čáp, J., Gürlich, R.: Průběh cytokinové odezvy u zvířecího modelunitrobřišní sepse modifikované imunosupresí                                                      91

Rzyman, R. viz Říha, H.                      133

Říha, H., Kramář, P., Syrovátka, P., Rzyman, R., Říhová, L., Netuka, I., Malý, J., Kettner, J., Pirk, J., Kotulák, T.: Mechanická srdeční podpora     133

Říhová, L. viz Říha, H.                       133

Satinský, I.: Perforovaný peptický vřed – předoperační rizika, pooperační morbidita a mortalita, profylaxe v intenzivní péči a doporučení            259

Sedláčková, L. viz Průcha, M.            300

Schmidt, M., Pokorná, E., Fric, M.,Duška, F.: Identifikace potenciálních dárců orgánů po nevratné zástavě oběhu na pracovišti intenzivní medicíny           295

Suk, P. viz Krbúšik, J.                        197

Syrovátka, P. viz Říha, H.                   133

Šestáková, B. viz Židková, A.               75

Škulec, R.: Terapeutická hypotermiepo srdeční zástavě          138

Šplichal, I. viz Ročeň, M.                     91

Šrámek, V. viz Chobola M.                   97

Šrámek, V. viz Krbúšik, J.                  197

Tichá, A. viz Zadák, Z.                       253

Týblová, I. viz Židková, A.                   75

Vobruba, V.: Současné možnosti ECMO podpory v léčbě respiračního a oběhového selhání u dětí         147

Zadák, Z., Hyšpler, R., Tichá, A.:Nová role a renesance rozvětvených aminokyselin v intenzivní péči   253          Zazula, R. viz Průcha, M.         300

Zvoníček, V. viz Krbúšik, J.                197

Židková, A., Chytra, I., Šestáková, B., Kasal, E., Týblová, I.: Kvalita života pacientů jeden rok po propuštění z intenzivní péče              75

Žurek, J., Klučková, K., Fedora, M.: Trefoil factor 1 jako ukazatel poškození střevní sliznice během septických stavů u dětí 83

ATESTAČNÍ PŘÍPRAVA

Adamus, M.: Monitorování svalové relaxace           156

Černý, V.: Anestezie v břišní chirurgii (otázka č. 1/b)               209

Černý, V.: Předoperační vyšetření       275

Matějovič, M. viz Vančura, V.             307

Rokyta, R. viz Vančura, V.                  307

Vančura, V., Rokyta, R., Matějovič, M.: Arytmie a jejich léčba(v prostředí JIP)      307

KAPITOLY Z KLINICKÉ FYZIOLOGIE

Černý, V. viz Knor, J.                         211

Černý, V.: Co je kalcifylaxe aneb proč nemáme suplementovat kalcium u pacientů s hyperfosfatémiía fosfáty u pacientůs hyperkalcémií?        277

Černý, V.: Co je to Windkesselefekt? 309

Knor, J., Škulec, R., Černý, V.:Gasping – co víme? 211

Škulec, R. viz Knor, J.                        211

Turek, Z.: Fyziologiehepatosplanchnickémikrocirkulace       163

NOVÁ DOPORUČENÍ

Černý, V.: Practice Guidelines for Central Venous Access        212

Černý, V.: Red Blood Cell Transfusion:A Clinical Practice Guideline fromthe AABB            310

Černý, V.: Difficult Airway Society Guidelines for the managementof tracheal extubation      278

New AHA/ASA Guideline onAneurysmal Subarachnoid Hemorrhage    167

KONGRESY A KONFERENCE

7. Křivánkovy dny                             101

20. Hoderův den                                217

VI. kongres intenzivní medicíny        311

XV. Minářovy dny XIV                     324

HISTORIE OBORU

Bocek, R.: ARO NsP Havířov slaví 40 let existence  168

DOPORUČENÍ ČSARIM

Doporučení pro léčbu toxické reakcepo podání lokálních anestetik       51

Doporučení pro ochranu očí v průběhu celkové anestezie       280

Doporučený postup před zahájenímanestetické péče             280

Zásady bezpečné anesteziologicképéče 50

MEZIOBOROVÉ KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO

Peripartální život ohrožující krvácení   53

ZPRÁVY ČSARIM

ČLS JEP a ČSARIM ČLS JEPstanovy 117

Drábková, J.: Statistika oboru anesteziologie a resuscitaceARO, KAR   330

Kalendář nadcházejících akcí     171, 230

Nejbližší oborové konferencea setkání 56

Nejbližší odborné konferencea kongresy               121

Referátový výběr ARIM                     171

Výborová schůze ČSARIM 115, 172, 228, 335

XIX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  329

XV. světový kongres anesteziologů    120

ZPRÁVY ČSIM

Černý, V.: Newsletter č. 3 České společnosti intenzivní medicínyČLS JEP, červenec 2012     231

Černý, V.: Stanovisko k monitorováníoxidu uhličitého ve vydechované směsi (ETCO2) u pacientův intenzivní péči           175         

Kalendář akcí                                     232

Současné členství v ČSIM a Evropskéspolečnosti intenzivní medicíny 57

Zápis z jednání výboru        57, 175, 283

DOPIS REDAKCI

K editorialu Černý V.: „Houston, we have a problem“ aneb kde máme hledat příčiny neúspěchu u atestacínašeho oboru?   325

OSOBNÍ ZPRÁVY

Bocek, R.: MUDR. Milan Juchelka     170

Herold, I.: Nekrolog David Bennett    176

Výbor ČSARIM: Zemřel MUDr. Vladimír Lemon    282

Výbor ČSARIM: Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.   177


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se