VĚCNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 6, s. 340
Kategorie: Rejstřík

A

akutní výkon                                      291

anestezie v břišní chirurgii                 209

Angelmanův syndrom                        183

antagonizace                                         18

antikoagulace                                     135

arytmie – léčba                                   307

autoimunita                                        301

B

beta-hydroxy-beta-methyl-butyrát     255

C

cekální ligace a punkce                         92

celková anestezie                             7, 29

cirkulující antikoagulans                      97

cisatrakurium                                         9

coiling                                                  29

cytokin                                                 92

D

dárci po nevratné zástavě oběhu        295

DCD                                                   295

děti                                                       84

diabetes mellitus                                188

doporučení                                         261

dotazníková studie                               14

E

echokardiografie                        134, 203

enkapsulace                                       237

erytrocytární koncentrát                     152

EuroQoL-5D                                        76

extrakorporální membránová oxygenace 133, 147

F

farmakoekonomika                                7

G

gasping                                               211

gastrointestinální trakt                          84

H

hemofilie A                                          97

hepatosplachnické mikrocirkulace     163

hybnost temporomandibulárníhoskloubení           71

CH

chirurgie                                             188

I

i-gel                                                      64

imunoglobuliny                                  300

imunosuprese                                      92

infekce                                               302

inhibitor faktoru VIII                           97

intenzivní péče                                     76

interincisor gap                                    70

interindividuální variabilita                199

intraindividuální variabilita                199

IVIG                                                  300

izoleucin                                            253

J

jednotka intenzivní péče                     129

K

kalcifylaxe                                         277

kardiochirurgie                             15, 243

katabolismus                                      253

koagulace                                             97

kompetence                                        203

komplikace                                          65

kontinuální monitorování glykémie    189

kontrola glykémie                              188

kritické stavy                                     253

kritický stav                                       130

kvalita analgezie                                   34

kvalita péče                                        130

kvalita života                                        76

L

laryngeální maska                                66

leucin                                                 253

LMWH                                                 42

M

mechanické srdeční podpory             133

mikrocirkulace                                   198

miniprase                                             92

monitorování nervosvalové blokády    19

monitorování svalové relaxace           156

mortalita                                               84

mozková oxymetrie                           244

mozkové aneurysma                            29

mražená plazma                                 152

N

nervosvalová blokáda                          25

nervosvalový blok                             238

neurologický výsledek                       249

NMBA                                                   7

O

obtížná intubace                                 186

obtížná tracheální intubace                   70

obtížnost epidurální punkce                 35

oči – ochrana                                     280

P

paliativní péče                                    295

perforovaný peptický vřed                 260

perioperativní péče                             188

peripartální krvácení                            53

podpůrné systémy pro srdeční komory 133

pohlaví                                                 22

pooperační komplikace                      249

pooperační mortalita                          261

posttraumatická stresová porucha (PTSD)              76

predikce                                               70

profylaxe                                           262

propofol                                               29

protilátky                                           300

předoperační rizika                            262

předoperační vyšetření                       275

R

regionální anestezie                              42

regionální anestezie                                7

respirační a oběhové selhání u dětí    147

rizika anestezie                                   186

rokuronium                              7, 22, 237

rozvětvené aminokyseliny                 253

S

sarkopenie                                         255

sepse                                              84, 92

sevofluran                                            29

sidestream dark-field paging              198

spinální hematom                                 42

srdeční selhání                                   133

srdeční zástava                                   138

State Trait Anxiety Inventory (STAI)   76

stresová hyperglykémie                     188

subarachnoidální anestezie                 291

suggamadex                                       237

suxamethonium                                     7

svalová relaxace                                   15

svalové relaxans                                  15

T

těhotenství                                           42

terapeutická hypotermie                     138

thyromentální vzdálenost                     70

toxické reakce                                      51

transfuze                                            152

transplantační program                       298

Trefoil factor 1                                     84

trénink                                               203

trombocytární koncentrát                   152

tromboprofylaxe                                  42

U

ultrazvukové techniky                        203

V

vagotonie                                           186

valin                                                   253

včasné komplikace                               34

věk                                                       22

vertebrogenní patologie                        38

vizita                                                  129

vrozená imunita                                 300

vzdálenost mezi řezáky                        70

W

warfarin                                             291

windkessel efekt                                309


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se