Zápis z jednání výboru č. 3/2012


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 5, s. 283-284
Kategorie: Zprávy ČSIM

Praha 18. 9. 2012
Přítomni: Černý, Šrámek, Matějovič, Novák, Dostál, Maňák, Satinský, Herold, Pařízková, Vobruba, Nalos, Drábková

1. Stanovisko k monitorování ETCO2 – schváleno per rollam dne 12. 4. 2012.

2. Téma „Porody doma“ – výbor ČSIM se plně připojuje ke stanovisku formulovanému výborem ČSARIM.

3. Kongres ČSIM 2012 – zhodnocení kongresu, poděkování organizátorům. Ceny ČSIM za nejlepší práce byly uděleny ve všech kategoriích a jsou v příloze zápisu. Přijat princip, že vyzvané přednášky budou volně přístupné všem registrovaným účastníkům kongresu do konce roku a poté budou přístupné pouze pro členy ČSIM. Prosím Královou o realizaci a Kulu o kontrolu provedení. Finanční zpráva o kongresu k dispozici na sekretariátě ČSIM, výnos kongresu bude rozdělen podle klíče:

 • 40 % předseda vědeckého výboru
 • 30 % členové vědeckého výboru
 • 20 % předseda organizačního výboru
 • 10 % prezident kongresu

4. Spolupořádání „ESICM summer conference“ – formální korespondence s prezidentem ESICM probíhala v kopii členům výboru, podmínky ESICM nepřijaty.

5. Informace z jednání na MZ o restrukturalizaci IP (Matějovič, Černý).

6. Žádost o záštitu ČSIM pro akce:

 • Kurz sepse Ostrava 2013 – předkládá Kula, záštita udělena.
 • Sympozium objemová terapie Fresenius – předkládá Černý, záštita udělena.

7. Žádost Roche o záštitu nad vzdělávacím cyklem na téma „Point of care metody v intenzivní péči“ – referuje Černý, otevřena diskuse nad otázkou „zpoplatnění“ záštity či propůjčení loga ČSIM pro komerční akce, závěr diskuse:

 • záštita/propůjčení loga na vzdělávací akce sponzorované komerčním subjektem musí být explicitně zmíněna v partnerských smlouvách mezi sponzory a ČSIM na období trvání smlouvy;
 • nemá-li komerční subjekt s ČSIM nějaký typ partnerské/sponzorské smlouvy, záštita/propůjčení loga na vzdělávací akce sponzorované komerčním subjektem bude vždy zpoplatněna, částka bude určena individuálně.

8. Časopis AIM – smlouva s MFD, referuje Herold, smlouva k dispozici na sekretariátě nebo u Herolda.

9. EDIC v ČR – říjen 24., 25., 31. a 1. 11., členové výboru budou obesláni se žádostí o účast ve zkušební komisi (Černý).

10. Termín pro příspěvky členů výboru pro další Newsletter (NL) ČSIM je 31.10.

11. Výzkumné aktivity ČSIM 2012 – aktuální stav (pracovní názvy):

 • Struktura a počet pracovišť IP v ČR – nadále nedodány podklady od všech garantů, „gentle reminder“ bude rozeslán, odpovídá Černý;
 • Fungal infections in CZ – protokol připraven, plán spuštění studie listopad, koordinuje Černý;
 • Life style report členů ČSIM – jednoduchý on-line dotazník bude součástí součástí NL, koordinuje Černý.

12. Dokumenty ČSIM – aktuální stav (pracovní názvy)

 • Prognózování po KPR (Pařízková, Šrámek) – prosím rozeslat draft členům výboru do 31. 10.
 • Zásady komunikace na JIP (Černý) – draft osnovy/struktury rozeslán členům výboru, připomínky do 30. 9.
 • Indikátory kvality v IP (Černý) – draft návrhu a související podklady byly rozeslány před jednáním výboru, prosím jednotlivé členy výboru o zaslání připomínek do 7. 10.
 • Doporučení pro vedení vizity na JIP – rozpracováno (Matějovič, Černý), bez termínu.

13. Podnět České transplantační společnosti – žádost o spolupráci pro vznik metodického pokynu pro NBHD, výbor souhlasí, o dalším vývoji bude referovat Černý.

14. IPVZ kurz (10.–14. 12. 2012) „Novinky v IM“ – referuje Černý, stejná struktura jako vloni, představitelé odborností garantující jednotlivé vzdělávací moduly budou osloveni (odpovídá Černý). Struktura kurzu:

 • Blok „Interní modul“
 • Blok „Chirurgický modul“
 • Blok „Pediatrický modul“
 • Blok „Anesteziologický modul“
 • Blok garantovaný ČSIM

15. Nové projekty s účastí ČSIM

 • Rubrika v časopise AIM – příprava k atestaci z IM (koordinuje Matějovič).
 • Position paper k ERAS (s ČSARIM a ČCHS) (koordinuje Černý).
 • „ČSIM smart cards“ – formulování key principles založených na EBM a vyjadřující konsenzus expertů pro nejčastější či nejdůležitější situace/syndromy/choroby na JIP (např. denní vizita, prevence BSCRI, VAP, zásady bezpečné ventilace, fluid challenge, podpora oběhu apod.), vytvoření pracovní skupiny (Černý, Matějovič, Novák), další zájemci vítáni.

16. Volby do výboru ČSIM (2013–2016) – nutnost zformování volební komise, prosím zájemce do 30. 9., pak bych pověřil preferenčně ty členy výboru, kteří jsou „nejméně zatíženi“ aktivitami/projekty výboru.

17. Mandátní smlouva s Guarantem – pro zajištění kontinuity v přechodném období do doby nového výboru podepsána smlouva do roku 2013. Výběr nové či potvrzení stávající servisní organizace provede již nově zvolený výbor.

18. Přehled financí ČSIM – referuje Černý, k dispozici na sekretariátě ČSIM.

19. Kongres UPV v Mladé Boleslavi – o záměru referuje Herold, diskuse členů výboru, zatím neuzavřeno, bude dále diskutováno.

20. Přihlášky nových členů – schváleny výborem.

21. Termín příštího jednání výboru – předběžně návrh 14. 11., Brno (v návaznosti na Svatomartinské hemodynamické dny). Zjištění dostupnosti členů výboru pro navrhovaný/náhradní termín bude realizován systémem www.doodle.com (easy scheduling via email :-).

Zapsal: Černý

Zápis prošel kontrolou místopředsedy a vědeckého sekretáře: 24. 9. 2012.

Příloha zápisu: Přehled udělení cen v rámci kongresu ČSIM 2012 v Plzni.

Udělení cen  připravil MUDr. Ivan Novák, vědecký sekretář ČSIM.

• Poster award

Bioenergetický zisk citrátem antikoagulované kontinuální venovenózní hemodiafiltrace – srovnání dvou citrátových režimů a nefrakcionovaného heparinu (Zakhharchenko, M., Leden, P., Bartáková, H., Otáhal, M., Balík, M. – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, 120 00)

• Nejlepší práce z neakademického pracoviště

ARO Liberec: Registr intenzivní péče – analytické výstupy 2006 - 2012-08-22 (Švancar P., Zýková I., Žihlová L., Krejzar Z., Morman D., ARO, Krajská nemocnice Liberec)

• Oral presentation award

Může být gastrointestinální protein Trefoil factor 2 vhodným biomarkerem poškození intestinální bariéry během septických stavů u dětí? (Žurek J., Fedora M., Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU Brno, FN Brno, Černopolní 9, 62500 Brno)


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se