Doporučený postup před zahájením anesteziologické péče


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 5, s. 280-281
Kategorie: Doporučení ČSARIM

Pracovní skupina: Černý Vladimír, Cvachovec Karel, Ševčík Pavel, Herold Ivan, Štourač Petr, Šrámek Vladimír
Doporučení ČSARIM formuluje hlavní oblasti, které musí být bezpodmínečně kontrolovány před zahájením anesteziologické péče (celková anestezie, regionální anestezie, monitorovaná anesteziologické péče). Doporučení vychází z materiálů WHO Surgical Safety Checklist, European Society of Anesthesiology, American Society of Anesthesiologists, Canadian Society of Anesthesiology. Každé pracoviště poskytující anesteziologickou péči by mělo mít vypracovaný standardizovaný postup kontroly před zahájením anesteziologické péče (preanesthesia checklist).

1. Celková anestezie

Před zahájením celkové anestezie

 • Identita pacienta je ověřena.
 • Předanestetické vyšetření bylo provedeno.
 • Informovaný souhlas s anestezií je získán.
 • Typ/místo/strana plánované operace jsou ověřeny.
 • Kontrola anamnézy stran případné alergie (zejména na antibiotika, dezinfekční prostředky a náplasti) a maligní hypertermie byla provedena.
 • Kontrola přítomnosti a spolehlivosti všech pomůcek a přístrojů byla provedena, minimálně:
  • zdroj kyslíku a ostatních plynů (funkčnost je ověřena),
  • anesteziologický přístroj je funkční (kontrola všech jeho funkcí podle pokynu výrobce),
  • kontrola odpařovače a jeho napojení (funkčnost je ověřena),
  • dýchací okruh (funkčnost a těsnost jsou ověřeny),
  • odsávací systém (funkčnost je ověřena),
  • odsávaní anesteziologických plynů (funkčnost a těsnost jsou ověřeny),
  • monitorovací technika (funkčnost je ověřena) a nastavení alarmů,
  • pomůcky pro zajištění dýchacích cest (úplnost a dostupnost jsou ověřeny),
  • pomůcky pro zajištění vstupu do oběhu (úplnost a dostupnost jsou ověřeny),
  • farmaka pro vedení anestezie včetně jejich bezpečného značení (úplnost a dostupnost jsou ověřeny),
  • infuzní přípravky (úplnost a dostupnost jsou ověřeny),
  • defibrilátor (funkčnost a dostupnost jsou ověřeny),
  • ostatní farmaka a pomůcky pro krizové situace (úplnost a dostupnost jsou ověřeny).
 • Dostupnost (rozsahu a plánované době trvání výkonu přiměřených) pomůcek pro ohřev pacienta je ověřena.
 • Identifikace rizika případné aspirace byla provedena.
 • Zajištění přiměřeného počtu nitrožilních vstupů a jejich průsvitu při předpokladu větší krevní ztráty (obvykle definováno jako nad 500 ml nebo nad 7 ml/kg u dětí).
 • Kontrola objednání a dostupnosti krve a krevních derivátů pokud byly ordinovány.
 • Podání či ověření předchozího podání antibiotické profylaxe je provedeno.

Po úvodu do celkové anestezie před zahájením operace/diagnostického výkonu

 • Poloha tracheální rourky (případně jiné použité pomůcky pro zajištění dýchacích cest) je ověřena.
 • Kontrola monitorovací techniky (funkčnost je znovu ověřena).
 • Provedení opatření k prevenci poškození očí je ověřeno.
 • Provedení opatření k prevenci polohového poškození je ověřeno.

2. Před zahájením jakékoliv z technik regionální anestezie (RA)

 • Identita pacienta je ověřena.
 • Předanestetické vyšetření bylo provedeno.
 • Informovaný souhlas s technikou RA je získán.
 • Typ/místo/strana plánované operace jsou ověřeny.
 • Místo/strana plánované techniky RA jsou ověřeny a náležitě označeny.
 • Kontrola anamnézy stran případné alergie (zejména na antibiotika, dezinfekční prostředky a náplasti) a maligní hypertermie byla provedena.
 • U pacienta jsou monitorovány základní životní funkce před zahájením techniky RA a zdokumentovány výchozí hodnoty.
 • Pomůcky a farmaka (včetně tukové emulze) k léčení komplikací jsou k dispozici.
 • Je zajištěn vstup do krevního řečiště před zahájením techniky RA.
 • Zajištění přiměřeného počtu nitrožilních vstupů a jejich průsvitu při předpokladu větší krevní ztráty (obvykle definováno jako nad 500 ml nebo nad 7 ml/kg u dětí).
 • Kontrola objednání a dostupnosti krve a krevních derivátů, pokud byly ordinovány.
 • Podání či ověření předchozího podání antibiotické profylaxe je provedeno.

3. Před zahájením monitorované anesteziologické péče

 • Identita pacienta je ověřena.
 • Předanestetické vyšetření bylo provedeno.
 • Informovaný souhlas s monitorovanou anesteziologickou péčí je získán.
 • Typ/místo/strana plánované operace jsou ověřeny.
 • Kontrola anamnézy stran případné alergie (zejména na antibiotika, dezinfekční prostředky a náplasti) a maligní hypertermie byla provedena.
 • Kontrola přítomnosti a spolehlivosti všech pomůcek a přístrojů byla provedena, minimálně:
  • zdroj kyslíku (funkčnost je ověřena), monitorovací technika (funkčnost je ověřena) a nastavení alarmů;
  • pomůcky pro zajištění dýchacích cest (úplnost a dostupnost jsou ověřeny);
  • pomůcky pro zajištění vstupu do oběhu (úplnost a dostupnost jsou ověřeny);
  • farmaka pro vedení anestezie včetně jejich bezpečného značení (úplnost a dostupnost jsou ověřeny);
  • infuzní přípravky (úplnost a dostupnost jsou ověřeny);
  • defibrilátor (funkčnost a dostupnost jsou ověřeny);
  • ostatní farmaka a pomůcky pro krizové situace (úplnost a dostupnost jsou ověřeny).
 • Identifikace rizika případné aspirace byla provedena.
 • Je zajištěn vstup do krevního řečiště před zahájením monitorované anesteziologické péče.

Uvedená verze doporučení byla schválena na jednání výboru ČSARIM dne 5. 4. 2012.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se