Předoperační vyšetření


Autoři: prof. Vladimír Černý, Ph.D.;  Fccm
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 5, s. 275-276
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační příprava

 1. Vymezení otázky a struktura problému
 2. Důležité body
 3. Související problematika/témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise
 4. Volné užitečné odkazy, zdroje a klíčová slova pro hledání v PubMed

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

Vyšetření pacienta před poskytnutím anestezie pro diagnostické nebo léčebné výkony operační a neoperační povahy (dále jen předanestetické vyšetření) je součástí komplexní anesteziologické péče před jakoukoliv vyžádanou anestezií nebo monitorovanou anesteziologickou péčí (tzv. anesteziologický dohled). Rozsah vyšetření je určen zdravotním stavem pacienta, volbou anesteziologické techniky, povahou a naléhavostí plánovaného výkonu.

Cíle předanestetického vyšetření:

 • Posouzení zdravotního stavu a funkční rezervy orgánových systémů pacienta.
 • Detekce případných abnormalit při fyzikálním nálezu nebo na základě biochemických či pomocných vyšetření.
 • Návrh případných dalších pomocných a konziliárních vyšetření.
 • Návrh optimalizace orgánových funkcí.
 • Stanovení plánu anesteziologické péče (včetně způsobu pooperační analgezie) s ohledem na stav nemocného, typ výkonu a možnosti zdravotnického pracoviště.
 • Informace pacienta o plánovaném výkonu, způsobu anestezie a pooperační péči.

Součásti předanestetického vyšetření:

 • Anamnéza:
  • celkový stav, tolerance zátěže, psychické ladění
  • předchozí a současné choroby;
  • současná farmakoterapie;
  • alergie;
  • abúzus (alkohol, léky, analgetika, návykové látky apod.);
  • předchozí anestezie (komplikace, obtížná intubace apod.);
  • podání krevních derivátů a případné komplikace.
 • Klinické vyšetření, zejména:
  • vyšetření dýchacích cest (detekce případných známek obtížné ventilace/intubace);
  • vyšetření dýchacího systému (dechová frekvence, známky dechové tísně/dušnosti);
  • vyšetření kardiovaskulárního systému (krevní tlak, puls, stav žilního systému v místě předpokládaných cévních vstupů);
  • v případě plánované regionální techniky je doporučeno vyšetřit jednotlivé části těla se vztahem ke zvažované technice.
 • Laboratorní, pomocná a jiná konziliární vyšetření:
  • rozsah laboratorních a konziliárních vyšetření by měl být vždy určován přínosem získaného – výsledku z pohledu ovlivnění plánu anesteziologické péče;
  • EKG je doporučeno provádět i u pacientů bez anamnézy srdečního onemocnění při věku nad 40 let;

  Záznam o předanestetickém vyšetření ve zdravotnické dokumentaci by měl obsahovat:

 • vyšetření moče chemicky je doporučeno u všech pacientů.
 • Údaj o fyzikálním vyšetření pacienta včetně základních hodnot vitálních funkcí.
 • Zhodnocení klidového EKG (je-li indikováno).
 • Klasifikaci anesteziologického rizika podle ASA.
 • Návrh případných dalších laboratorních a/nebo konziliárních vyšetření.
 • Návrh případné optimalizace orgánových funkcí.
 • Plán anesteziologické péče.
 • Údaj o získání informovaném souhlasu.

2. Důležité body

 • Posouzení dýchacích cest a plán jejich zajištění.
 • Identifikace rizikových pacientů.
 • Chronická farmakoterapie a anestezie.
 • Předoperační optimalizace orgánových funkcí.
 • Prevence žilní trombózy.
 • Pacient s koronárním stentem.

3. Související témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise

 • Jaký je rozdíl mezi předoperačním a předanestetickým vyšetřením.
 • Farmakologie nejčastějších populačních chorob a implikace pro anesteziologa.
 • Současný pohled na vysazování ACEI před anestezií.
 • Betablokátory a anestezie.
 • Kritéria kompenzace diabetu před plánovaným výkonem.
 • Faktory zvýšeného rizika perioperčních kardiálních komplikací.
 • Rizikové faktory pro rozvoj plicních komplikací v pooperačním období.
 • Pacient udává v průběhu předanestetického vyšetření bolest na hrudi – jaký bude váš postup.
 • Syndrom spánkové apnoe – zásady předoperační přípravy.
 • Kdy vyšetřovat koagulaci u asymptomatického pacienta

... a další.

4. Volné užitečné odkazy, zdroje a klíčová slova pro hledání v PubMed

Užitečné fulltextové odkazy typu „open access“: Practice Advisory for Preanesthesia Evaluation: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia Evaluation

http://journals.lww.com/anesthesiology/Fulltext/ 2012/03000/Practice_Advisory_for_Preanesthesia _Evaluation__An.13.aspx

Doporučená klíčová slova pro PubMed: preanesthesia evaluation, preanesthesia assessment, preanesthesia clinic


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se