Practice Guidelines for Central Venous Access


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 4, s. 212-214
Kategorie: Nová doporučení

(A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access)

Link: http://journals.lww.com/anesthesiology/Fulltext/2012/03000/Practice_Guidelines_for_Central_Venous_Access__A.13.aspx

Výběr z doporučení

 • Zavádění centrálních žilních katétrů by mělo být prováděno v podmínkách, které umožňují dodržet pravidla asepse a antisepse.
 • Každé pracoviště by mělo mít protokol nebo tzv. checklist pro zavádění centrálního žilního katétru (CŽK).
 • Antibiotická profylaxe před zavedením CŽK je doporučena u imunokompromitovaných pacientů a vysoce rizikových novorozenců.
 • Zavedení ČŽK musí být provedeno za aseptických podmínek a s využitím maximálních bariérových opatření (sterilní plášť, sterilní rukavice, maska, čepice, sterilní krytí operační rány).
 • K dezinfekci operačního pole je doporučen roztok chlorhexidinu, při jeho kontraindikaci (např. alergie) je doporučeno použít roztok obsahující povidon-iodine nebo alkohol.
 • Tzv. potahované katétry mají být použity jen u vybraných pacientů, při zohlednění rizika infekce, předpokládané doby zavedení a ceny.
 • Volba místa zavedení ČŽK má vycházet z klinické potřeby a kontextu klinické situace:
  • místo zavedení CŽK by nemělo být kontaminováno nebo potenciálně kontaminováno (popáleniny, tříselná oblast, v blízkosti tracheostomie, otevřená rána apod.);
  • volba místa zavedení CŽK v oblasti povodí horní duté žíly by měla reflektovat riziko infekce.
 • Doba ponechání ČŽK závisí na jeho klinické potřebě.
 • CŽK by měl být odstraněn okamžitě, není-li již další indikace k jeho použití.
 • Místo zavedení CŽK by mělo být jednou denně klinicky vyšetřeno.
 • CŽK by měl být odstraněn nebo vyměněn, je-li podezření na infekci místa vpichu.
 • Vstupy do ČŽK by měly být uzavřeny, nejsou-li využívány.
 • Zavedení CŽK v oblasti horní duté žíly by mělo být prováděno v Trendelenburgově poloze.
 • Volba typu CŽK a počtu lumen má vycházet z klinické potřeby a kontextu klinické situace.
 • Počet pokusů o zavedení CŽK v jednom místě záleží na klinické úvaze.
 • Zavedení dvou CŽK do jednoho místa by mělo být vždy individuálně zváženo.
 • Využití UZ při zavádění CŽK je považováno za vhodné.
 • Mezi doporučené metody prokazující umístění katétru v žilním systému patří: ultrazvuk, manometrie, analýza tlakové křivky, hodnota krevních plynů.
 • Barva krve či absence pulzujícího úniku krve nemohou být považovány za spolehlivé metody detekce umístění katétru v žilním systému.
 • K detekci umístění vodiče v žilním systému lze použít ultrazvuk, kontinuální EKG nebo RTG.
 • Před použitím CŽK je doporučeno ověření polohy a konce katétru co nejdříve se zohledněním klinického kontextu.
 • K detekci umístění konce katétru lze použít RTG nebo EKG.
 • U CŽK zavedených na operačním sále je doporučena RTG kontrola co nejdříve v pooperačním období k ověření konce katétru.
 • Při nechtěné kanylaci arterie, je-li zaveden dilatátor, by měl tento být ponechán na místě a měl by být konzultován chirurg nebo radiolog.

Vladimír Černý

Příklad záznamu (kontrolního checklistu):
Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2012 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se