Newsletter č. 3 Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP, červenec 2012


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 4, s. 231-232
Kategorie: Zprávy ČSIM

Úvodní slovo

Vážení členové ČSIM,

dostáváte letošní první „Newsletter“, jehož hlavním cílem je přinášet průběžně aktuální informace ze života naší odborné společnosti. Úvodem mi prosím dovolte poděkovat organizátorům letošního kongresu ČSIM, který proběhl v Plzni před pár týdny a který se zapsal do historie našich vrcholných odborných akcí opět výborným odborným programem, vlídnou a uvolněnou atmosférou, společenským večerem plným „magických kulek“ (účastnící kongresu ví, o čem mluvím) a v neposlední řadě velkorysým cateringem, který nepřímo, nicméně jednoznačně ukazuje stabilní podporu ČSIM ze strany sponzorů i v současné, řadou ekonomů označované „krizové“ době. Rád bych touto cestou poděkoval i servisní organizaci ČSIM, společnosti GUARANT International, která kongres organizačně zajistila s vysokou profesionalitou a pečlivostí.

Vyzvané přednášky by v době psaní těchto řádků již měly být ke stažení na www.csim.cz a těšíme se na shledanou na kongresu ČSIM příští rok v Praze.

Jménem výboru

Vladimír Černý

předseda ČSIM

12. 7. 2012


Aktuálně

1. European Diploma of Intensive Care

Ústní část EDIC je plánována v České republice na dny 24., 25., 31. 10. a 1. 11. na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Hradci Králové. Výbor ČSIM formuloval rámcová pravidla ústní zkoušky EDIC v ČR (viz zápis z jednání výboru 3/2011). Jakékoliv dotazy k EDIC zasílejte na adresu: cernyvla1960@gmail.com.

2. Akreditace pracovišť pro obor Intenzivní medicína

Zápisy z jednání Akreditační komise (AK) oboru IM jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví. Dotazy k problematice akreditace oboru IM zasílejte na adresu karim@fnhk.cz, do předmětu zprávy prosím napište „akreditace“. Váš dotaz bude přesměrován některému z členů AK k vyřízení a odpovědi na adresu odesílatele.

3. COBATRICE (Competency based training in intensive care)

Česká verze sylabu není zatím autorizována ESICM (týká se ale i jiných národních verzí, problém je na straně ESICM) a do té doby by neměla být prezentována v jakémkoliv oficiálním formátu. Pokud by měl však jakýkoliv člen ČSIM zájem o neautorizovanou verzi pro vlastní potřebu, napište na karim@fnhk.cz.

4. Stanovisko ČSIM k „porodům doma“

Výbor ČSIM se plně připojuje ke stanovisku ČSARIM, tj.: „V případě domácího porodu neexistují materiálové, personální, ani organizační předpoklady řešení možných závažných komplikací ohrožujících život a zdraví rodičky, plodu či novorozence. Snahy o rozšíření či institucionalizaci plánovaných domácích porodů považujeme za nezodpovědný hazard se zdravím a životy. Snahou by mělo být vytvářet v plně vybavených a funkčních zdravotnických zařízeních, kde je předpoklad úspěšného řešení i těch nejzávažnějších komplikací, takové prostředí, kde by se žena cítila dobře, kde by bylo možné jejím přáním ohledně vedení porodu vyjít vstříc a odkud by vycházela spokojená“.

5. Czech Clinical Trial Network (CCTN)

V důsledku výpadku sponzorské podpory nejsou stránky aktivní, o získání sponzora stránek probíhají nadále jednání. Absence funkčních stránek neznamená přerušení projektů CCTN, které běží bez přerušení a jakékoliv dotazy či podněty zasílejte na adresu cernyvla1960@gmail.com. Aktuální stav projektů koordinovaných CCTN a ČSIM na rok 2012:

  • Struktura a počet pracovišť IP v ČR: sběr základních dat o struktuře pracovišť (typ, počet lůžek, kvalifikace vedoucího lékaře apod.) probíhá cestou regionálních koordinátorů, t. č. jsou získána data z cca 50 % krajů ČR. Děkujeme všem, kteří se sběrem dat pomohli a pomáhají. Dokončení sběru dat je plánováno nejpozději během září.
  • Mykotické infekce na odděleních typu ARO/JIP v České republice: prospektivní, observační národní studie – protokol připraven, sponzorem projektu (cca 100 tis. Kč ve formě účelově vázaného grantu ČSIM) je firma Pfizer, informace budou rozeslány všem pracovištím IP v září, zahájení studie říjen/listopad.
  • Průchodnost setů pro enterální výživu: srovnání 24 vs. 48 hodin (tzv. clinical pragmatic trial), cílem projektu je testování hypotézy, že ponechání setu pro enterální výživu po dobu 48 hodin není spojeno se zvýšenou frekvencí neprůchodnosti setu či jiných závažných komplikací. Protokol v přípravě, předpoklad zahájení studie prosinec 2012.

6. Stanovisko ČSIM k monitoraci ETCO2 u pacientů v intenzivní péči

Stanovisko k monitorování oxidu uhličitého ve vydechované směsi (etco2) u pacientů v intenzivní péči

Výbor ČSIM doporučuje kontinuální monitorování ETCO2 u všech pacientů, kteří mají v průběhu podpory nebo náhrady plicních funkcí zajištěny dýchací cesty tracheální intubací.
Monitorace ETCO2 je doporučena rovněž pro pacienty vyžadující transport mimo jednotku/oddělení.
Stanovisko bylo přijato výborem ČSIM dne 12.4. 2012.
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Stanovisko ČSIM podpořily rovněž ČSARIM, Společnost UM a MK a ČRR.

7. Další projekty ČSIM a jejich aktuální stav

  • Doporučené zásady posuzování neurologických funkcí u pacientů po KPR: určena pracovní skupina, první návrh na nejbližší jednání výboru ČSIM.
  • Doporučené zásady komunikace s rodinou a blízkými pacientů v IP: dokument rozpracován, dokončení do konce roku 2012.
  • Doporučené zásady pro vedení vizity na pracovištích IP: formování pracovní skupiny.

8. Volby do výboru ČSIM

V roce 2012 končí volební období současného výboru, na podzim připravujeme volby do výboru na období 2013–2016.

9. Projekt EPOSS

Projekt EPOSS (Data-based Evaluation and Prediction of Outcome in Severe Sepsis) je společný projekt klinických pracovišť a Institutu biostatistiky a analýz MU Brno podporovaný cíleným grantem firmy AstraZeneca. Je zaštítěn a podporován Českou společností intenzivní medicíny, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Československým fórem pro sepsi. Jeho cíli jsou zhodnocení epidemiologie těžké sepse a dlouhodobé sledování pacientů ve spolupracujících centrech, dále korelace faktického dosažení vybraných cílových parametrů iniciální terapie s dlouhodobou mortalitou a kvalitou života a také informační servis k tématu sepse na edukačním portálu http://www.sepsis-q.cz. Pilotní fáze projektu běžela od 1. 1. 2011 a následně byl od 1. 7. 2011 zahájen nábor pacientů z celkem šestnácti pracovišť z celé ČR. Ke dni 14. 1. 2012 bylo do registru zadáno 306 pacientů. Pacientů s validním záznamem a splněním kritérií těžké sepse do 24 hodin od přijetí na JIP bylo celkem 256. Jedná se o 155 mužů (61 %) a 101 žen (39 %). Ke konci března t. r. bylo do databáze zařazeno již 400 pacientů. Během několika měsíců by měl nábor pacientů dosáhnout cílového počtu 500 záznamů a v létě tohoto roku očekáváme provedení finální analýzy. Tým EPOSS děkuje všem participujícím pracovištím za skvělou spolupráci.


Kalendář akcí 2012

XVI. ČESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD a XIII. ČESKO- SLOVENSKÁ KONFERENCE LABORATORNÍ HEMATOLOGIE

Místo konání: Brno výstaviště – pavilon E

Datum konání: 5.–8. září 2012

Více informací na www.hematology2012.cz

ESICM 2012

Místo konání: Lisabon, Portugalsko

Datum konání: 13.–17. října 2012

Více informací na www.esicm.org

XXVIII. NEONATOLOGICKÉ DNY

Místo konání: Aula Vysoké školy báňské TU Ostrava-Poruba

Datum konání: 7.–9. listopadu 2012

SVATOMARTINSKÝ WORKSHOP – HEMODYNAMIKA V PRAXI

Místo konání: Hotel Akademie ve Velkých Bílovicích

Datum konání: 15.–17. listopadu 2012

2nd INTERNATIONAL FLUID ACADEMY SYMPOSIUM

Místo konání: Radisson Blu Astrid Hotel, Antverpy, Belgie

Datum konání: 17. listopadu 2012

Více informací na www.fluid-academy.org


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2012 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se