Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 4, s. 228-229
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 14. 6. 2012

Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Horáček, Drábková, Kozlík, Mixa, Šturma, Adamus, Dostál, Herold

Omluveni: Březina, Černý, Chytra, Kasal, Nalos, Novák, Šrámek

Hosté: Hmirák1. Kontrola zápisu ze schůze 5. 4. – Cvachovec


1. Kontrola zápisu ze schůze 5. 4. – Cvachovec

Kongres WCA 2020 – firma Guarant bude naší PCO (bez ohledu na složení výboru ČSARIM – do r. 2020 se vymění 2krát). Návrh na vytvoření občanského sdružení, které bude pravidelně výbor ČSARIM informovat, bude smluvním partnerem kongresu a jeho funkční období potrvá do kongresu. Návrh přípravného výboru: Cvachovec, Černý, Ševčík, Stříteský.

 • Anesthesia for seniors – kongres úspěšně proběhl, cca 150 účastníků, finanční pokrytí bylo zajištěno ze sponzorských prostředků a dále z prostředků EU.
 • Kongres ČSARIM v HK – nebyl navržen žádný kandidát na Opitzovu medaili. Nové návrhy: Milan Juchelka a Vladimír Kincl. Oba navržené kandidáty výbor schválil.
 • ESA Autumn Meeting – o akci jsme byli pouze informováni, nejsme spoluorganizátory. V rámci akce proběhnou 2 tříhodinové workshopy o UZ v regionální anestezii. Organizace se ujme Nalos (jedná se o 18 předem registrovaných účastníků).

2. Příprava XIX. kongresu ČSARIM, Hradec Králové 13.–15. 9. – Dostál

Ke dni 13. 6. bylo zatím 218 registrovaných účastníků, přihlášeno 57 abstrakt. Program je připraven, zbývá obsadit dvě přednášky. Mimo program budou organizovány čtyři kurzy (Umělá plicní ventilace a Open Lung Concept, UZ v rukou anesteziologa, EKG pro intenzivisty a anesteziology, Kurz MUDr. Sedláčka). Je třeba rozhodnout o umístění některých sekcí, bude probráno s paní Somolovou. Společenský program – na jednání s p. Somolovou proběhne definitivní výběr. Již bylo zajištěno ubytování členům výboru.

3. Zpráva o účasti na ESA – Cvachovec, Adamus

 • a) Zpráva z jednání Council ESA: Council ESA = Board of Directors + 30 národních reprezentantů. Země má nárok na zástupce, má-li v ESA 25 individuálních členů. Seznam členů ESA nevydá. Výzva na web pro členy ČSARIM, kteří jsou členy ESA, aby se ozvali Adamusovi. Funkční období je 2 roky (snaha o prodloužení na 3 roky). Příští schůze se koná 7. prosince 2012 v Bruselu. Volba prezidenta – 3 kandidáti (Janus Andrés, Geraldine O’Sullivan, Daniela Filipescu) – zvítězila Daniela Filipescu (Rumunsko).
 • b) ESA kongres: registrovaných účastníků přes 5 500. Další kongresy ESA se konají v r. 2013 v Barceloně a v r. 2014 ve Stockholmu. Kongres trvá od sobotního odpoledne do úterního dopoledne. Padl návrh na zahájení v sobotu ráno a ukončení v úterý odpoledne. ČSARIM měla v Paříži vlastní stánek, na kterém byly prezentovány informace o společnosti, statistiky a upoutávka na světový kongres WCA 2020.
 • c) Hospodaření (Michel De Bisschop): snižující se podpora firem, hospodaření je přesto dobré. Existuje velké množství společností, které poskytují granty.
 • d) NASC – Černý byl zvolen do výboru. Předsedkyni O’Sullivan byl prodloužen mandát, protože se očekávají změny pravidel ESA, které budou přijaty příští rok v Barceloně. Tím pádem by bylo velmi zkráceno funkční období nového prezidenta. Je potřeba pokračovat v podpoře našeho kandidáta (Černý). Akcent na národní společnosti se zvyšuje, což je pro nás důležité. Doplnění pravidel – budou 2 další členové výboru ESA – prezident EBA (nebude mít hlasovací právo) a prezident NASC (bude mít hlasovací právo).

4. Ocenění publikací za rok 2011 – Ševčík, Herold

 • a) Počtova cena – komise ze členů výboru, 7 hlasujících, výběr 1. až 3. nejlepší práce.
 • b) Cena za publikaci s IF – jsou přihlášeny 2 práce – 1. J. Valenta, 2. M. Adamus. Návrh na ocenění obou prací plnou cenou. Odsouhlaseno výborem.
 • c) Cena za knižní publikaci – 3 publikace – 1. Ševela, Ševčík, 2. Málek, 3. Hakl.

Za výbor knihy vyhodnotí a následně dají na vědomí výboru (do konce června): Dostál, Kozlík, Herold.

5. Žádost o záštitu ČSARIM

 • a) 22.–23. 11. 2012, Český Krumlov, ve spolupráci s Fresenius Kabi ;
 • b) podzim 2013, Pardubice, 8. Křivánkovy dny.

Obě záštity byly výborem schváleny.

6. Doporučený postup před zahájením anesteziologické péče – Cvachovec, připravil Černý

Text byl rozeslán členům výboru. Návrh ke schválení dokumentu – schváleno výborem.

7. Otázky časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína – Herold

Na počátku roku proběhlo jednání s dr. Hofmanem z MF. Výběr MF jakožto vydavatele, měla být podepsána smlouva, k čemuž nedošlo. Má proběhnout další jednání v Lékařském domě. Představa MF o finančním rozpočtu časopisu je taková, že každé číslo by mělo profitovat částkou 35 tisíc Kč (výběr předplatného a snížení nákladů). Další částka je sponzorství Fresenius Kabi. Finanční hledisko by mělo být probráno s předsedy společností. Cvachovec je ochoten se jednání zúčastnit (návrh na vyčkání, jak se bude situace vyvíjet). Grafika – design všech časopisů ČLS JEP bude stejný. K převzetí MF by mělo dojít v říjnu 2012, ale tento ročník bude mít ještě zachovanou stávající grafiku. Nadále bude MF spolupracovat s vydavatelem elektronické verze – firmou Meditorial, a poté se uvažuje o postupném převzetí Mladou frontou.

8. Hospodaření společnosti – Mixa

Hospodaření společnosti ze strany ČLS JEP – stav v r. 2011 byl 880 000 Kč s DPH.

ČSARIM, o. s. – začínalo se s 2 miliony a nyní zbývá 1 647 000 Kč bez DPH.

9. Různé – členové výboru

 • a) Překlad knihy Handbook of Clinical Anesthesia – chybí texty z některých pracovišť, je třeba je dodat.
 • b) Doporučení pro ochranu očí v průběhu celkové anestezie: čeká se na vyjádření České oftalmologické společnosti ČLS JEP.
 • c) Nábor nových členů: členové výboru byli vyzváni, aby poslali své návrhy, jakým způsobem zlepšit atraktivitu členství, jak argumentovat na stánku na kongresu aj. Jakou náborovou kampaň vytvořit.
 • d) Kurz „Novinky v intenzivní medicíně“ se koná 10.–14. 12. 2012: jeden den bude věnován anesteziologické problematice.
 • e) Grantová problematika – Ševčík: čtyřleté členství Ševčíka v Chirurgické komisi IGA končí k 30. 6. Nově bude v komisi Adamus. V roce 2014 budou vytvořena nová pravidla rezortního výzkumu. Hodnocení grantů právě vyhlášené soutěže IGA – kategorie A, B a C – ostřejší podmínky ze strany MZ. Proběhla diskuse, zda zažádat o vznik oborové komise AIM v rámci IGA.
 • f) Výběr statistických dat na příští rok – Drábková: kdy budou nově zadávaná kritéria pro sběr dat? Koordinací byla pověřena Drábková. Ti, kteří mají některé další návrhy nad zveřejněné, je pošlou Drábkové do konce srpna 2012.
 • g) Referátový výběr – Drábková: přešel do elektronické podoby.
 • h) History of Anaesthesia VII. – Šturma: žádost doc. Málka o zakoupení dvou výtisků History of Anaesthesia VII, Proceedings of the 7th International Symposium on the History of Anaesthesia. Cena je cca 60 EUR za jeden výtisk. Odsouhlaseno, proplatí se cestou občanského sdružení.
 • i) Newsletter – Ševčík konstatuje, že informace pro členy zatím nebyla rozeslána. Je nutné rozeslat co nejdříve – Králová.
 • j) Národní referenční centrum – 2 kódy pro tracheostomii: jeden z kódu vypadl a je třeba sjednat nápravu. Jedná se o kód č. 71717.
 • k) Následná intenzivní péče – Kozlík: byl osloven a vyzván k oponování tohoto materiálu. Materiál měl být již údajně schválen výborem ČSARIM. Cvachovec upozorňuje, že materiál je výsledkem práce komise, která pracuje při MZ. Tento materiál by měl být oponován odbornými společnostmi. Zatím se jedná jen o pracovní verzi.
 • l) Práce s kódy – odbornost 707: Byl vznesen dotaz, do jaké míry probíhá práce s kódy. Kozlík vysvětluje, že se jedná se o tzv. kultivaci sazebníku. Vznikla tzv. „skládačka“. Nyní je zde problém, jak toto přenést do systému DRG.

10. Přijetí nových členů

Bylo schváleno 22 nových přihlášených členů.

11. Nadcházející výborová schůze

Příští schůze výboru se bude konat v předvečer kongresu v Hradci Králové, tzn. 12. 9. 2012.

Zapsala: Votavová


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2012 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se