Zápis z jednání výboru č. 2/2012


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 3, s. 175
Kategorie: Zprávy ČSIM

Praha 5. 4. 2012

Přítomni: Černý, Šrámek, Matějovič, Novák, Dostál, Maňák, Satinský, Herold, Cvachovec, Ševčík, Pařízková, Vobruba, Fedora, Nalos, Drábková


1. Průběh příprav kongresu ČSIM 2012 – referují Novák, Matějovič.

2. Jednání Council of ESICM

  • O průběhu jednání referuje Matějovič.
  • Tak zvaná summer konference – výbor ČSIM souhlasí s návrhem tématu „organ support, protection and recovery“ pro přihlášku ČSIM na pořádání některé z příštích letních konferencí ESICM.
  • EDIC – aktuální stav EDIC na úrovni ESICM – referuje Matějovič, diskuse nad EDIC v ČR, shoda na vhodnosti informačního dopisu pro vedení těch nemocnic, kde EDIC v ČR probíhá, připraví Černý.

3. Jednání předsedů národních společností intenzivní medicíny se zúčastní Černý (Brusel 16. 4. 2012).

4. Prováděcí vyhláška k tzv. transplantačnímu zákonu – ČSIM bude zastupovat Cvachovec.

Výbor ČSIM souhlasí s předloženým návrhem úprav: 1. jedno klinické vyšetření; 2. odstranění zmínky o nutnosti 30minutové KPR jako jedné z podmínek určení smrti; 3. formulační úprava týkající se „průkazu nezvratnosti“.

5. Žádost o udělení záštity ČSIM pro vzdělávací akci „Svatomartinské hemodynamické dny“ – Šrámek. Výbor souhlasí s udělením záštity.

6. Žádost o udělení záštity ČSIM pro 2nd International Fluid Academy Symposium – výbor ČSIM souhlasí s udělením záštity. Informace o akci na www.fluid-academy.org. Požádán Kula o vložení akce na web ČSIM, Králová či zastupující osoba z Guarantu zašle loga ČSIM organizátorům kongresu.

7. Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína – současný stav referuje Herold. Výbor ČSIM souhlasí s dotací 5000 Kč pro časopis.

8. Stanovisko k monitorováníi ETCO2 u pacientů na umělé plicní ventilaci, kteří mají zajištěny dýchací cesty tracheální intubací – diskuse, finální návrh stanoviska bude rozeslán členům výboru k vyjádření, odpovídá Černý.

9. Newsletter – diskuse nad obsahem, doplnění o informace stran projektu EPOSS a EDIC v ČR, odpovídá Černý.

10. Výzkumné projekty ČSIM 2012 – aktuální stav

  • Struktura a počet pracovišť IP v ČR – definitivní protokol a výběr koordinátorů ukončen, inventuru pediatrických pracovišť IP zajistí Vobruba. Sběr dat a jejich zaslání na sekretariát ČSIM nejpozději do 30. 4.
  • Prevalence mykotických infekcí v ČR – protokol hotov, Pfizer potvrdil finanční podporu projektu cestou grantu pro ČSIM.
  • Návrh projektu „Life style report“ lékařů pracujících na JIP – protokol připraví Černý, sběr dat v průběhu kongresu ČSIM, bude dále rozpracováno.

11. World Sepsis Day – informace z jednání v Bruselu referuje Černý.

12. Noví členové ČSIM schváleni výborem.

13. Termín příštího jednání výboru: v předvečer kongresu ČSIM, termín bude upřesněn.

Zapsal: Černý

Zápis prošel kontrolou místopředsedy: 8. 4. 2012


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2012 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se