Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc. (1924–2012)


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 3, s. 177
Kategorie: Nekrolog

Dne 10. července zemřel ve věku 88 let profesor MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., emeritní přednosta KAR UK 2. LF a katedry AR IPVZ ve FN Motol. Profesor Pokorný byl dlouholetým členem a vědeckým sekretářem výboru naší odborné společnosti. Jako vedoucí katedry AR IPVZ po více než dvě desítiletí předsedal atestačním komisím, přednášel v postgraduálních kurzech a formoval tak nejméně jednu generaci anesteziologů a intenzivistů.


Profesor Pokorný se narodil 21. dubna 1924 v Londýně. Studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1950. Po promoci pracoval v Ústřední vojenské nemocnici, zprvu na gynekologicko-porodnickém oddělení, od roku 1952 byl zařazen na oddělení anesteziologické. V roce 1956 dosáhl odbornosti v nástavbovém oboru anesteziologie při základním oboru gynekologie a porodnictví, v roce 1959 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Zavedená hypotenze v anesteziologii“. Habilitován byl v roce 1965. Doktorskou práci na téma „Anesteziologie a resuscitace za mimořádných podmínek“ obhájil v roce 1985. Profesorem anesteziologie a resuscitace byl jmenován v roce 1987, ale tento titul mu byl podle vysokoškolského zákona z roku 1990 odebrán. V roce 1992 znovu dosáhl profesury po habilitačním řízení na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1956–1972 vedl anesteziologické oddělení ÚVN, v letech 1973–1990 Kliniku anesteziologie a resuscitace FN Motol. Obě pracoviště byla klinickými základnami subkatedry a katedry anesteziologie a resuscitace ILF (později IPVZ). Tato výuková pracoviště vedl od roku 1969 do roku 1990. V letech 1960–1990 vedl též státní výzkumný úkol „Anesteziologie a resuscitace za mimořádných podmínek“, který obsahoval dílčí úkoly klinické, technické a experimentální. V roce 1996 byl jmenován vedoucím subkatedry přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof IPVZ. Toto pracoviště bylo po zřízení oboru urgentní medicína přeměněno na subkatedru a od roku 2000 na katedru urgentní medicíny a medicíny katastrof, kterou vedl do roku 2003. Byl autorem 257 odborných publikací, z toho 11 monografií a kolektivních učebnic oboru anesteziologie a resuscitace i oboru urgentní medicína, jichž byl hlavním autorem či pořadatelem. V zahraničí publikoval 36 odborných sdělení.

S osobností profesora Pokorného odešel další významný představitel generace, která v sedmdesátých a osmdesátých letech formovala náš obor. Vtiskla mu podobu i obsah, které jsou dodnes nosné: integrální spojení anesteziologické činnosti a intenzivní péče, s významným přesahem do přednemocniční neodkladné péče i léčby bolesti. Tato generace musela zacelit ránu, která vznikla odchodem mnoha skvělých oborových představitelů do exilu. V nelehké době byla mezinárodní výměna skutečností se zeměmi západní Evropy a zámoří silně regulovaná a prakticky nemožná, odborná literatura byla v širší míře nedostupná. Přesto však byly vytvořeny základy, které jsou dodnes nosné. V tom je i zásluha profesora Pokorného. Byl člověkem zodpovědným a svědomitým, nicméně neokázalým a skromným. Odešel velký muž a zaslouží si, abychom jeho památku ctili.

Výbor ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2012 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se