Primář MUDr. Jiří Dostál


Prim. MUDr. Jiří Dostál

The authors describe Dr. Jiri Dostal’s professional career and his relentless contribution to progress in anaesthesiology, intensive care and emergency medicine. An annual emergency medicine conference carrying his name takes place in Hradec nad Moravicí.

Keyword:
history of anaesthesiology, intensive care and emergency medicine


Autoři: Zemanová Jitka;  Ševčík Pavel
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 6, s. 337-338
Kategorie: Historie oboru

Souhrn

Autoři popisují profesionální dráhu primáře MUDr. Jiřího Dostála a jeho podíl na rozvoji oboru anesteziologie, intenzivní péče a urgentní medicíny. Jeho jméno nese i každoročně pořádaná konference urgentní medicíny v Hradci nad Moravicí.

Klíčová slova:
historie anesteziologie, intenzivní péče a urgentní medicíny

Prim. MUDr. Jiří Dostál


(1931–1993)

Slovanské gymnázium v Olomouci – maturita 1950.

Lékařská fakulta UP Olomouc – všeobecné lékařství – promoce 1956.

Od roku 1952 – pracoval jako volontér a později jako demonstrátor a pomocná vědecká síla na chirurgické klinice v Olomouci u prof. Rapanta. Po celou dobu studia na lékařské fakultě byl členem reprezentačního družstva univerzity v košíkové.

Po promoci v roce 1956 nastoupil na chirurgické oddělení FNsP v Ostravě-Zábřehu. I. atestestaci z chirurgie složil v roce 1959. Od té doby se intenzivně věnoval problematice anesteziologie a působil jako samostatně pracující anesteziolog v téže nemocnici. V roce 1963 úspěšně absolvoval v té době nástavbovou atestaci z oboru anesteziologie a resuscitace.

Na základě konkurzního řízení nastoupil v roce 1965 jako vedoucí lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení v MěNsP  Ostrava-Fifejdy a jako primář ARO zde pracoval až do konce svého života. Velmi rychle po svém nástupu vytvořil technické i personální podmínky pro to, aby v roce 1968 mohla být otevřena lůžková část oddělení, jehož součástí se v roce 1976 stalo i pracoviště hyperbarické medicíny [1]. V roce 1975 byla pod ARO přičleněna rychlá záchranná pomoc a od té doby zajišťovali po lékařské stránce její provoz erudovaní anesteziologové a sestry-specialistky [2]. Postupně byla v Severomoravském kraji vytvořena síť 19 výjezdových stanic RZP a zřízena i stanice Letecké záchranné služby. Toto uspořádání bylo funkční až do roku 1991, kdy v souladu s vývojovým trendem a rozvojem urgentní medicíny přešla RZP pod záchrannou službu Ostrava.

Prim. Dostál byl členem kolegia krajského anesteziologa, městským anesteziologem, pracoval v komisi RZP při ministerstvu zdravotnictví. Rozhodujícím způsobem přispěl k projektu celého systému RZP.

Přestože preferoval poctivou „rutinu“ a každodenní práci u lůžka pacienta, jeho vědecké práce publikované jak v našich, tak zahraničních časopisech (Polsko, NSR, USA) mají velmi široký záběr. Věděl, že péče o pacienta se selhávajícími vitálními funkcemi je týmovou prací založenou na multidisciplinárním přístupu. Díky svému nadhledu, velkorysosti a demokratičnosti dokázal vytvořit fungující mezioborové týmy. Je nutné připomenout alespoň spolupráci s hygieniky a odborníky antibiotického střediska při analýze a řešení nemocničních nákaz, spolupráci s kardiology při primárním zajištění nemocných se srdečním infarktem včetně zavedení včasné trombolýzy, s neurology a neurochirurgy při péči o pacienty s kraniotraumaty včetně monitorování intrakraniálního tlaku, s oddělením biomedicínckého inženýrství při algoritmizaci automatické regulace krevního tlaku pacientů v šoku, s informatiky při optimalizaci zdravotnické dokumentace [3].

Jeho pedagogická činnost se neomezila jen na postgraduální vzdělávání lékařů v rámci ILF Praha. Podílel se také na přípravě výukových filmů pro studující LF UJEP v Brně, aktivně přednášel zdravotním sestrám-specialistkám, jejichž práce si nesmírně vážil, přednášel a především organizoval školení laiků v základech neodkladné resuscitace.

Za období své činnosti vychoval primář MUDr. Jiří Dostál desítky lékařů, z nichž mnozí pokračují v jeho díle a zastávali a zastávají významné funkce na různých pracovištích ARO či v oboru urgentní medicína u nás i v zahraničí [4]. Především díky jeho úsilí byla v 70. a 80. letech minulého století v tehdejším Severomoravském kraji naplněna koncepce oboru anesteziologie-resuscitace a ARO MěNsP v Ostravě-Fifejdách se stalo uznávaným modelovým pracovištěm v rámci celé tehdejší ČSSR [2, 5].

V letošním roce se konaly již XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny pořádané společností UM a MK ve spolupráci s ÚSZS MSK územním odborem Opava. Od prvního ročníku bylo pro tuto konferenci charakteristické zdůrazňování mezioborové spolupráce a návaznosti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče o pacienty v kritickém stavu.

Došlo 24. 11. 2008.

Přijato 16. 9. 2009.

Adresa pro koresponddenci:

MUDr. Jitka Zemanová

KARIM LF MU a FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

e-mail: jitka.zemanova@osu.cz


Zdroje

1. Jiřík, K. et al. Městská nemocnice Ostrava v proměnách času. Ostrava: Tilia 2002, 194 s. ISBN 80-86101-54-1.

2. Pokorný, J. O cestě k oboru urgentní medicína. Urgentní medicína, 2004, roč. 7, s. 4–6.

3. Jurek, F. Primář MUDr.Jiří Dostál, strojopis.

4. Vetešník, J. Primář MUDr. Jiří Dostál. Urgentní medicína, 2008, Ostrava: OU ZSF 2008, s. 2, ISBN 978-80-7368-510-2.

5. Pokorný, J. et al. Anesteziologie a resuscitace v České a Slovenské republice na cestě k oborové samostatnosti. Praha: Pražská vydavatelská společnost 1996, 83 s. ISBN 80-85369-36-2.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se