Kam směřuje Česká společnosti intenzivní medicíny v nejbližších letech?


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 6, s. 304
Kategorie: Editorialy

Oficiální programové prohlášení nového výboru České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) sice na své zveřejnění ještě čeká (neprošlo zatím rutinním schvalovacím procesem členy výboru), přesto si dovolím prezentovat mou osobní vizi a pevně doufám, že se nebude nijak zásadně lišit od zmíněného připravovaného prohlášení.

Letošní volby do výboru ČSIM zformovaly výbor, který má již tradiční, 4letý mandát. Je to především složení výboru (které z velké části zůstalo v původní sestavě), jež bude určovat směr a cíle činnosti ČSIM, protože potvrzení většiny členů v jejich funkci vypovídá o tom, že voličská základna vnímala působení předcházejícího výboru převážně jako správné. Stačí tedy jen udržovat to, čeho bylo dosaženo? Jistě nikoliv, potvrzení kurzu směrování ČSIM výsledky voleb nelze vnímat za signál k sebeuspokojení, ale naopak. Právě 4leté funkční období je výraznou šancí a výzvou, jak upevnit roli ČSIM mezi ostatními odbornými společnostmi a navázat na vše, co se v minulém období povedlo a zlepšovat to, co se nepodařilo, nebo na co během 2 let nezbyl čas. Oblastí, kde by se ČSIM měla angažovat a využít naplno intelektuální potenciál jak výboru, tak rozsáhlé členské základy, je mnoho. V první řadě jde o zvýšení atraktivity členství v ČSIM tak, aby poměr nákladů na členství (členské příspěvky) ve vztahu k přínosu byl jasně ve prospěch členství. Za hlavní priority činnosti výboru ČSIM proto považuji: servis členské základně, zvyšování kvality péče, vzdělávání, rozvoj mezioborové spolupráce, podpora výzkumu a v neposlední řadě získání/udržení silných partnerů z komerční sféry. Cíle jsou jasné, jejich dosažení složitější a hlavně pracnější, kladoucí nároky jak na členy výboru, tak v určitém pohledu i na členskou základnu. Formulování odborných, obsahově konzistentních a náležitě formálně zpracovaných stanovisek přispívajících ke zlepšení kvality poskytované péče považuji za prioritní oblast, která má mimořádný potenciál změny/zlepšení stávající klinické praxe; význam podnětů z členské základny a identifikace oblasti, která by měla být stanovisky či doporučeními pokryta, jsou však zásadní a nezastupitelné. Za velmi aktuální téma považuji problematiku komunikace s rodinami/blízkými pacientů a již se formuje pracovní skupina pro vznik mezioborového dokumentu, který by měl formulovat hlavní zásady, podmínky a principy komunikace v prostředí pracovišť intenzivní medicíny. Další oblastí je vzdělávání v oboru intenzivní medicína a formování principů vzdělávacího programu tak, aby bylo dosaženo maximálního konsenzu s obory, na jejichž pracovištích příprava v oboru intenzivní medicína probíhá, nebo by měla probíhat. Výbor ČSIM považuje za prioritní nejenom udržení optimálního poměru mezi náročností přípravy a potřebami jednotlivých odborností, ale také prosazení takového formátu odborné přípravy, jež umožní jejím absolventům bezproblémové naplnění požadavků zemí EU v případě zájmu o zahraniční pracovní uplatnění. Ani v poslední oblasti, kterou chci zmínit – podpora výzkumu, jako jednoho z hlavních pilířů rozvoje každého oboru, nechce být výbor jen proklamativní a ČSIM je partnerem společného projektu Czech Clinical Trial Network, který by měl umožnit jakémukoliv pracovišti se zájmem o vědeckou práci tento zájem realizovat, samozřejmě podle lokálních kapacit a možností, a přispět tak ke zviditelnění ČSIM i na mezinárodním poli. Pevně věřím, že vše, co bylo zmíněno, se nám během následujícího období 2010–2012 ve spolupráci s členskou základnou podaří.

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

předseda výboru ČSIM ČLS JEP


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se