JMENNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 6, s. 342-345

EDITORIALY

Adamus, M., Herold, I.: Svalová relaxace v České republice v roce 2009 – pokrok nebo přešlapování na místě? 127

Bláha, J.: Kontrola glykémie v intenzivní péči – ne jestli, ale jak 128

Cvachovec, K., Černý, V.: Paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním 175

Cvachovec, K.: Co přinesl rok 2009? 303

Černý, V. viz Cvachovec, K. 175

Černý, V.: Kam směřuje Česká společnosti intenzivní medicíny v nejbližších letech? 304

Čundrle, I.: Dvacaté první století – století bezkrevní medicíny? 71

Herold, I. viz Adamus, M. 127

Herold, I.: Robotická medicína, anesteziolog a automatizace anestezie 4

Jabor, A.: Stáří transfuzních jednotek – problém k zamyšlení 232

Matějovič, M.: Jaká je optimální intenzita mimotělních hemoeliminačních metod u akutního poškození ledvin kriticky nemocných?

Novák, I.: Krevní transfuze – rizika vs. benfit 231

Ševčík, P.: Invazivní kandidózy – změna léčebného paradigmatu? 3

ANESTEZIOLOGIE

Adamus, M., Černý, V., Herold, I., Cvachovec, K., Ševčík, P.: Doporučené postupy ČSARIM – zásady bezpečného a účelného používání svalových relaxancií v anesteziologii 131

Balcárek, L. viz Jurenka, B. 8

Bednář, F. viz Vaněk, T. 305

Beranová, K. vizStříteská, J. 241

Brujevič J. viz Černý, V. 236

Cvachovec, K. vizAdamus, M. 131

Cvachovec K. viz Černý, V. 236

Cvachovec, K. vizStříteská, J. 241

Černý, V. vizAdamus, M. 131

Černý, V. vizStříteská, J. 241

Černý, V., Cvachovec, K., Ševčík, P., Vítková, K., Minarčíková, P., Gavulová, E., Dostálová, V., Schreiberová, J., Novotný, T., Machalová, G., Brujevič, J., Silová, X., Stoszková, A., Pernicová, E.: Doba úvodu a zotavení z celkové anestezie – prospektivní studie 236

Dostálová V. viz Černý, V. 236

Fellner, H. viz Stibor, B. 78

Fiala, H. viz Frančáková, J. 73

Frančáková, J., Fiala, H.: Anafylaxe po úvodu do celkové anestezie – čtyři kazuistiky 73

Gavulová E. viz Černý, V. 236

Henlín, T. viz Jurenka, B. 8

Herold, I. vizAdamus, M. 131

Jirmář, R. viz Vaněk, T. 305

Jurenka, B., Lásziková, E., Köhler, O., Langer, D., Balcárek, L., Henlín, T., Netuková, D., Ryska, M.: Robotem asistovaná laparoskopie z pohledu anesteziologa 8

Kočka, V. viz Vaněk, T. 305

Köhler, O. viz Jurenka, B. 8

Krajtlová, E. viz Stříteská, J. 241

Langer, D. viz Jurenka, B. 8

Lásziková, E. viz Jurenka, B. 8

Luha, O. viz Vaněk, T. 305

Machalová G. viz Černý, V. 236

Minarčíková P. viz Černý, V. 236

Netuková, D. viz Jurenka, B. 8

Novotný T. viz Černý, V. 236

Parnicová E. viz Černý, V. 236

Ryska, M. viz Jurenka, B. 8

Schreiberová J. viz Černý, V. 236

Schwameis, F. viz Stibor, B. 78, 84

Silová X. viz Černý, V. 236

Stibor, B., Schwameis, F., Fellner, H.: Syndrom arteria spinalis anterior jako komplikace neuroaxiální blokády – úspěšná léčba pomocí prostacyklinu 78

Stibor, B., Schwameis, F.: Erytropoetin a jiné léky stimulující erytropoézu na pozadí bezkrevní medicíny – nová éra v léčbě anémie? 84

Stoszková A. viz Černý, V. 236

Stříteská, J., Štourač, P., Beranová, K., Krajtlová, E., Špunda, J., Cvachovec, K., Ševčík, P., Černý, V.:Odložené plánované operační výkony ve třech českých fakultních nemocnicích – prospektivní studie 241

Ševčík, P. vizAdamus, M. 131

Ševčík P. viz Černý, V. 236

Ševčík, P. vizStříteská, J. 241

Špunda, J. viz Stříteská, J. 241

Štourač, P. vizStříteská, J. 241

Toušek, P. viz Vaněk, T. 305

Vaněk, T., Bednář, F., Kočka, V., Luha, O., Toušek, P., Jirmář, R., Widimsky, P.:Perkutánní implantace aortální chlopně z pohledu anesteziologa 305

Vítková K. viz Černý, V. 236

Widimsky, P. viz Vaněk, T. 305

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Adamus, M. viz Uvízl, R. 257

Balík, M. viz Bartáková, H. 203

Bartáková, H., Otáhl, M., Votruba, J., Balík, M.: Využití fibrobronchoskopie v intenzivní péči 203

Bartošík, T. viz Pavlík, M. 185

Beneš, J. viz Džupová, O. 317

Beneš, J. viz Kroužecký, A. 143

Bergerová, T. viz Štěpán, M. 309

Beroušek, J. viz Bureš, J. 149

Biolek, J. viz Vobruba, V. 13

Bláha, V. viz Hrabovský, V. 96

Bolek, L. viz Kroužecký, A. 143

Bureš, J., Beroušek, J., Cvachovec, K.: Katétrem způsobené infekce krevního řečiště 149

Cvachovec, K. viz Bureš, J. 149

Černý, V. viz Stoszková, A. 153

Černý, V. viz Stříteská, J. 107

Černý, V., Pařízková, R., Herold, I., Šrámek, V., Novák, I., Vítková, K. et al.: Analgosedace na pracovištích typu ARO/JIP v České republice – výsledky dotazníkové studie 132

Dadák, L. viz Pavlík, M. 185

Dlask, K. viz Vobruba, V. 13

Dostál, P. viz Stoszková, A. 153

Dostál, P. viz Stříteská, J. 107

Drobiličová, A. viz Zuščich, O. 262

Ďuriš, K., Smrčka, M., Ševčík, P., Gál, R., Juráň, V., Neuman, E., Sova, M., Vybíhal, V., Kýr, M.: Možnosti využití tkáňové oxymetrie v detekci vazospasmů u pacientů po subarachnoidálním krvácení 102

Džupová, O., Rozsypal, H., Beneš, J.:Prognostické faktory výsledku léčby komunitní purulentní meningitidy dospělých 317

Fajt, M. viz Vobruba, V. 13

Fanta, I. viz Vobruba, V. 13

Fedora, M. viz Lukáš, M. 176

Fedora, M. viz Vobruba, V. 13

Fikrlová, Š. viz Kobr, J. 88

Fremuth, J. viz Kobr, J. 88

Fritscherová, Š. viz Uvízl, R. 257

Gál, R. viz Ďuriš, K. 102

Hájek, R. viz Zuščich, O. 262

Hála, M., Ševčík, P.: Delirium v pooperačním období a v intenzivní medicíně 158

Herold, I. viz Černý, V. 132

Hladík, M. viz Vobruba, V. 13

Hoffmann, P. viz Stříteská, J. 107

Honomichl, P. viz Kobr, J. 88

Hrabovský, V., Zadák, Z., Bláha, V., Hyšpler, R., Mendlová, A.:Hypocholesterolémie u interních pacientů na jednotce intenzivní péče – porušená syntéza i absorpce cholesterolu v akutním stadiu nemoci 96

Hyšpler, R. viz Hrabovský, V. 96

Chvojka, J. viz Karvunidis, T. 200

Chvojka, J. viz Kroužecký, A. 143

Chvojka, J. viz Sýkora, R. 246

Chytra, I. viz Štěpán, M. 309

Chytra, I., Štěpán, M.: Dávkování a způsob podání antibiotik u kriticky nemocných 25

Jehlička, P. viz Kobr, J. 88

Juráň, V. viz Ďuriš, K. 102

Kalousová, J. viz Vobruba, V. 13

Karvunidis, T. viz Kroužecký, A. 143

Karvunidis, T. viz Sýkora, R. 246

Karvunidis, T., Kroužecký, A., Raděj, J., Sýkora, R., Chvojka, J., Novák, I., Matějovič, M.: Pacientka s těžkou protrahovanou hypoglykémií 200

Kasal, E. viz Štěpán, M. 309

Kobr, J., Fremuth, J., Pizingerová, K., Fikrlová, Š., Jehlička, P., Honomichl, P., Šašek, L., Racek, J., Topolčan, O.: Vliv ventilace trvalým pozitivním tlakem na stupeň zánětlivé reakce a funkce orgánů – experimentální studie 88

Košinová, L. viz Lukáš, M. 176

Košut, P. viz Lukáš, M. 176

Koudelková, L. viz Lukáš, M. 176

Kripner, J. viz Vobruba, V. 13

Kroužecký, A. viz Karvunidis, T. 200

Kroužecký, A. viz Sýkora, R. 246

Kroužecký, A., Sýkora, R., Chvojka, J., Karvunidis, T., Raděj, J., Novák, I., Růžička, J., Beneš, J., Petránková, Z., Bolek, L., Matějovič, M.: Regionální chlazení mimotělního okruhu – nová možnost antikoagulačního zajištění metod kontinuální náhrady funkce ledvin 143

Kýr, M. viz Ďuriš, K. 102

Lukáš, M., Vobruba, V., Košut, P., Srnský, P., Žurek, J., Koudelková, L., Košinová, L., Fedora, M.: iNO v léčbě akutního respiračního selhání novorozenců – srovnání efektu kombinace s CMV a HFOV 176

Lukeš, A. viz Vobruba, V. 13

Matějovič, M. viz Karvunidis, T. 200

Matějovič, M. viz Kroužecký, A. 143

Matějovič, M. viz Sýkora, R. 246

Mendlová, A. viz Hrabovský, V. 96

Musil, F. viz Stoszková, A. 153

Neiser, J. viz Uvízl, R. 257

Neuman, E. viz Ďuriš, K. 102

Novák, I. viz Černý, V. 132

Novák, I. viz Karvunidis, T. 200

Novák, I. viz Kroužecký, A. 143

Novák, I. viz Sýkora, R. 246

Otáhal, M. viz Bartáková, H. 203

Pachl, J. viz Roubík, K. 18

Pajerek, J. viz Vobruba, V. 13

Pařízková, R. viz Černý, V. 132

Pařízková, R. viz Stříteská, J. 107

Pavlík, M. viz Suk, P. 137

Pavlík, M. viz Zvoniček, V. 192

Pavlík, M., Dadák, L., Zvoníček, V., Štětka, P., Bartošík, T., Suk, P., Šrámek, V.: Časné vyhledání kriticky nemocných pomocí Medical Emergency System ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně 185

Pelnář, P. viz Štěpán, M. 309

Petránková, Z. viz Kroužecký, A. 143

Pizingerová, K. viz Kobr, J. 88

Pizingerová, K. viz Vobruba, V. 13

Prchlík, M. viz Vobruba, V. 13

Racek, J. viz Kobr, J. 88

Raděj, J. viz Karvunidis, T. 200

Raděj, J. viz Kroužecký, A. 143

Raděj, J. viz Sýkora, R. 246

Roubík, K., Pachl, J.: Význam dechového objemu a jeho monitorování při vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci 18

Rozsypal, H. viz Džupová, O. 317

Růžička, J. viz Kroužecký, A. 143

Smolka, V. viz Vobruba, V. 13

Smrčka, M. viz Ďuriš, K. 102

Sova, M. viz Ďuriš, K. 102

Srnský, P. viz Lukáš, M. 176

Stoszková, A., Dostál, P., Musil, F., Šmahelová, A., Zadák, Z., Černý, V.: Hladina glukózy v krvi a ve tkáni u kriticky nemocných pacientů – srovnání odlišných metod stanovení intersticiální hladiny glukózy 153

Stříteská, J., Pařízková, R., Dostál, P., Hoffmann, P., Černý, V.: Fatální komplikace tracheostomie u třináctiletého pacienta s Duchenneovou svalovou dystrofií – kazuistika 107

Suk, P. viz Pavlík, M. 185

Suk, P. viz Zvoniček, V. 192

Suk, P., Zvoníček, V., Pavlík, M., Štětka, P., Šrámek, V.: Dynamické parametry preloadu při ventilaci tlakovou podporou 137

Sýkora, R. viz Karvunidis, T. 200

Sýkora, R. viz Kroužecký, A. 143

Sýkora, R., Chvojka, J., Kroužecký, A., Raděj, J., Karvunidis, T., Vernerová, V., Novák, I., Matějovič, M.:Vysookobjemová versus standardní hemofiltrace v experimentální sepsi při peritonitidě 246

Šafránek, P. viz Uvízl, R. 257

Šašek, L. viz Kobr, J. 88

Ševčík, P. viz Ďuriš, K. 102

Ševčík, P. viz Hála, M. 158

Šmahelová, A. viz Stoszková, A. 153

Šrámek, V. viz Černý, V. 132

Šrámek, V. viz Pavlík, M. 185

Šrámek, V. viz Suk, P. 137

Šrámek, V. viz Zvoniček, V. 192

Štěpán, M. viz Chtytra, I. 25

Štěpán, M., Chytra, I., Pelnář, P., Bergerová, T., Kasal, E.: Kontinuální versus intermitentní podání vankomycinu u grampozitivních infekcí rezistentních na beta-laktamová antibiotika u nemocných v intenzivní péči 309

Štětka, P. viz Pavlík, M. 185

Štětka, P. viz Suk, P. 137

Topolčan, O. viz Kobr, J. 88

Uvízl, R., Fritscherová, Š., Neiser, J., Šafránek, P., Adamus, M.: Vliv stáří transfuzních jednotek erytrocytů na koncentrace vybraných biochemických veličin 257

Vernerová, V. viz Sýkora, R. 246

Vítková, K. viz Černý, V. 132

Vobruba, V. viz Lukáš, M. 176

Vobruba, V., Dlask, K., Fajt, M., Vojtovič, P., Kalousová, J., Kripner, J., Prchlík, M., Pizingerová, K., Fanta, I., Biolek, J., Pajerek, J., Lukeš, A., Fedora, M., Smolka, V., Hladík, M.: Výsledky dětské intenzivní péče v České republice za rok 2007 13

Vojtovič, P. viz Vobruba, V. 13

Votruba, J. viz Bartáková, H. 203

Vybíhal, V. viz Ďuriš, K. 102

Zadák, Z. viz Stoszková, A. 153

Zadák, Z.viz Hrabovský, V. 96

Zuščich, O., Hájek, R., Drobiličová, A.: Regionální antikoagulace citrátem při eliminačních metodách u kardiochirurgického pacienta s vysokým rizikem krvácení – kazuistiky 262

Zvoníček, V. viz Pavlík, M. 185

Zvoníček, V. viz Suk, P. 137

Zvoniček, V., Suk, P., Šrámek, V., Pavlík, M.: Měření transalveolárního tlaku pomocí plícnicového katétru 192

Žurek, J. viz Lukáš, M. 176

DOPORUČENÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Brejcha, M. viz Gumulec, J. 324

Buchta, V. viz Haber, J. 37

Buchta, V. viz Ráčil, Z. 48

Cwiertka, K. viz Haber, J. 37

Cwiertka, K. viz Ráčil, Z. 48

Drgoňa, L. viz Haber, J. 31, 37

Drgoňa, L. viz Ráčil, Z. 48

Faber, E. viz Haber, J. 37

Faber, E. viz Ráčil, Z. 48

Grundmann, M. viz Gumulec, J. 324

Gumulec, J., Kessler, P., Procházka, V., Brejcha, M., Grundmann, M., Penka, M., Zänger, M., Machytka, E., Klement, P.: Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby 324

Haber, J. viz Ráčil, Z. 48

Haber, J., Mayer, J., Drgoňa, L.: Léčba invazivních mykotických infekcí u imunoalterovaných nemocných – doporučení odborných společností 31

Haber, J., Ráčil, Z., Mayer, J., Mallátová, N., Kouba, M., Sedláček, P., Faber, E., Herold, I., Múdry, P., Drgoňa, L., Kocmanová, I., Karas, M., Buchta, V., Vydra, J.,Kolář, M., Trupl, J., Marešová, V., Rozsypal, H., Nýč, O., Cwiertka, K.: Léčba invazivní kandidózy – doporučení odborných společností 37

Herold, I. viz Haber, J. 37

Herold, I. viz Ráčil, Z. 48

Karas, M. viz Haber, J. 37

Karas, M. viz Ráčil, Z. 48

Kessler, P. viz Gumulec, J. 324

Klement, P. viz Gumulec, J. 324

Kocmanová, I. viz Haber, J. 37

Kocmanová, I. viz Ráčil, Z. 48

Kolář, M. viz Haber, J. 37

Kolář, M. viz Ráčil, Z. 48

Kouba, M. viz Haber, J. 37

Kouba, M. viz Ráčil, Z. 48

Machytka, E. viz Gumulec, J. 324

Mallátová, N. viz Haber, J. 37

Mallátová, N. viz Ráčil, Z. 48

Marešová, V. viz Haber, J. 37

Marešová, V. viz Ráčil, Z. 48

Mayer, J. viz Haber, J. 31, 37

Mayer, J. viz Ráčil, Z. 48

Múdry, P. viz Haber, J. 37

Múdry, P. viz Ráčil, Z. 48

Nýč, O. viz Haber, J. 37

Nýč, O. viz Ráčil, Z. 48

Penka, M. viz Gumulec, J. 324

Procházka, V. viz Gumulec, J. 324

Ráčil, Z. viz Haber, J. 37

Ráčil, Z., Mayer, J., Kocmanová, I., Haber, J., Mallátová, N., Kouba, M., Sedláček, P., Faber, E., Herold, I., Múdry, P., Drgoňa, L., Karas, M., Buchta, V., Vydra, J., Kolář, M., Trupl, J., Marešová, V., Rozsypal, H., Nýč, O., Cwiertka, K.: Léčba invazivní aspergilózy – doporučení odborných společností 48

Rozsypal, H. viz Haber, J. 37

Rozsypal, H. viz Ráčil, Z. 48

Sedláček, P. viz Haber, J. 37

Sedláček, P. viz Ráčil, Z. 48

Trupl, J. viz Haber, J. 37

Trupl, J. viz Ráčil, Z. 48

Vydra, J. viz Haber, J. 37

Vydra, J. viz Ráčil, Z. 48

Zänger, M. viz Gumulec, J. 324

HISTORIE OBORU

Cvachovec, K., Fořtová, M.: Primář MUDr. Zdeněk Křivánek – Křivánkovy pardubické anesteziologické dny 168

Dvořáček, B. viz Pokorný, J. 165

Fořtová, M. viz Cvachovec, K. 168

Pokorný, J., Dvořáček, B., Slánská, M.: Polarografie – významný příspěvek Jaroslava Heyrovského pro intenzivní péči 165

Pokorný, J.: Doc. MUDr. Josef Hoder, CSc. (1912–1987) 117

Polívková, J.: Doc. MUDr. Josef Hoder, CSc., ve vzpomínkách kolegů a přátel 113

Singer, P.: The development of intensive care medicine in Israel from its creation until today 335

Slánská, M. viz Pokorný, J. 165

Ševčík, P. viz Zemanová, J. 337

Zemanová, J., Ševčík, P.: Primář MUDr. Jiří Dostál 337

DOPISY REDAKCI

Dvořáček, B.: Léčba akutní pooperační bolesti 57

Dvořáček, B.: Poděkování – medaile C. Opitze 57

Pokorný, J.: Poděkování – medaile C. Opitze 57

ETIKA

Pokorný, J.: Etické problémy při poskytování neodkladné péče 332

2. ČESKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Abstrakta posterů 211

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSARIM

Abstrakta posterů 279

Abstrakta přednášek 267

METODICKÉ LISTY A DOPORUČENÍ ČSARIM

Cvachovec, K., Černý, V., Herold, I., Kozlík, P., Šturma, J.: Zásady bezpečné anesteziologické péče 217

Černý, V., Cvachovec, K., Ševčík, P., Šturma, J.: Doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony operační a neoperační povahy s požadavkem anesteziologické péče (tzv. přeanestetické vyšetření) 216

Kolektiv autorů: Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním 218

Kolektiv autorů: Konsenzuální stanovisko k použití terapeutické hypotermie 221

ZPRÁVY ČSARIM

7. mezinárodní sympozium Historie anestezie 63

Akce pořádané ČSARIM nebo pod její záštitou v roce 2009 59

Blahopřání doc. MUDr. Adolfě Scheinarové, CSc., k životnímu jubileu 339

Doporučené postupy – stanovisko k inhalačnímu úvodu do anestezie u dětí 122

Málek, J.: Výuka neodkladné resuscitace na internetu 157

Nadcházející konference 122

Pokorný, J.: Medaile Celestina Opitze – nejvyšší vyznamenání ČSARIM 60

Seznam doporučení ČSARIM 225

Ševčík, P., Březina, A., Dostál, P.: Dopis členům České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 61

van Acken H.: Situation of intensive care medicine in Europe and its relationship to anaesthesiology 225

Vyhlášení nejlepších publikovaných prací v roce 2007 59

Zápis z výborové schůze ČSARIM 226, 296

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace 170

ZPRÁVY ČSIM

Černý, V.: Dopis členům České společnosti intenzivní medicíny – bilance volebního období 2007–2009 123

Černý, V.: Registrace členů ČSIM 65

EASY Trial – zahájení studie a možnost registrace 64

Šolcová, M.: Informace o kurzu 65

Zápis z jednání výboru 65, 123, 172

Zápis z výborové schůze ČSIM 297

Zpráva o II. kongresu ČSIM 2008 v Plzni 64

Zpráva revizní komise 227

OSOBNÍ ZPRÁVY

Gratulatio 122

RECENZE KNIHY

Jabor, A. et al.: Vnitřní prostředí 299

POKYNY PRO AUTORY

Redakce: Pokyny pro autory 67


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se