Zprávy ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 1, s. 59-61
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Vyhlášení nejlepších publikovaných prací v roce 2007

V rámci zahajovacího ceremoniálu XV. kongresu ČSARIM v Brně byly vyhlášeny nejlepší odborné práce publikované v roce 2007 – Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2007 a cena za nejlepší práci publikovanou v impaktovaném časopise v roce 2007.

 • Jako nejlepší práce publikovaná v roce 2007 v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína (Počtova cena) byla oceněna práce kolektivu:

Adamus M., Koutná J., Žáčková P. (KAR FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc): Výskyt pooperační reziduální kurarizace na dospávacím pokoji – cistarkurium a rokuronium: prospektivní studie. Anesteziologie a intenzivní medicína 2007, 18, č. 1, s. 30–34.

 • Jako nejlepší práce publikovaná v impaktovaném časopise v roce 2007 z oblasti anesteziologie byla vybrána práce kolektivu autorů:

Hakl M., Michálek P., Ševčík P., Pavlíková J., Štern M. (Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně): Regional anaesthesia for carotid endartectromy: an audit over 10 years (BJA Advance Access published online on July 9, 2007; British Journal of Anaesthesia 2007, 99, p. 415–420, doi:10.1093/bja/aem171).

 • Jako nejlepší práce publikovaná v impaktovaném časopise v roce 2007 z oblasti intenzivní medicíny práce autorů byla vybrána práce autorů:

Chytra I., Pradl R., Bosman R., Plenář P., Kasal E., Židková A. (Anestezioloigcko-resuscitační klinika FN Plzeň ): Esophageal Doppler – guided fluid management decreases blood lactate levels in multiple-trauma patient: a randomized controlled trial. Critical Care 2007, 11: R24.

Akce pořádané ČSARIM nebo pod její záštitou v roce 2009

Spolupořádání:

 • XVI. kongres ČSARIM, České Budějovice,

1.–3. 10. 2009

 • III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové, 13.–15. 5. 2009
 • Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 9.–10. 4. 2009. Motto: Láska prochází žaludkem, MOSF splanchnikem.

Záštita:

 • XI. postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava, 20.–23. 1. 2009
 • XI. kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí, Pardubice, 16.–17. 4. 2009. Kontakt: Doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., KARIM VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, kar@vfn.cz, www.karim-vfn.cz/
 • VI. Křivánkovy dny – anesteziologická konference, Pardubice, 22.–23. 10. 2009. Kontakt: MUDr.  Magdalena Fořtová, ARO, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
 • XVIII. Hoderův den, Průhonice, 12. 11. 2009. Kontakt: Doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., KARIM VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, kar@vfn.cz, www.karim-vfn.cz/
 • V. česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anesteziologie, Brno, 26.–27. 11. 2009. Kontakt: Doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., KDAR FN Brno, Černopolní 9, Brno-Černá Pole
 • Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek (2 dny lékaři, 2 dny nelékařský personál), Praha 25.–27. 11. 2009. Kontakt: Prim. plk. MUDr. Božetěch Jurenka, ARO ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6-Střešovice,

e-mail bozetech.jurenka@uvn.cz, tel.: 973 202 990.

Medaile Celestýna Opitze – nejvyšší vyznamenání ČSARIM

Výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny rozhodl na návrh Komise pro historii oboru vyznamenávat vybrané osobnosti oboru nově zřízeným nejvyšším vyznamenáním ČSARIM – medailí Celestýna Opitze.

Dne 16. října 2008 při slavnostním zahájení XV. kongresu ČSARIM v Brně byli medailí Celestýna Opitze vyznamenáni:

Prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. – prezidentka kongresu, významná představitelka oboru anesteziologie a resuscitace. Na svém pracovišti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně profilovala vývoj oboru od skromných začátků v 50. letech minulého století po dnešní Kliniku anesteziologie a resuscitace. Anesteziologové umožnili odbornou úrovní práce a kvalitní organizací provozu vývoj operačních oborů ve fakultní nemocnici, zejména kardiochirurgie a transplantační chirurgie, na vrcholnou, mezinárodně uznávanou úroveň. Podmínkou pro úspěšný vývoj byla účast na výzkumné činnosti a rozsáhlá výuka oboru na lékařské fakultě.

Prof. Táborská byla po roce 1989 zvolena prorektorkou Masarykovy univerzity. Osobním vlivem dosáhla pro obor úspěchu zásadního významu tím, že se zasadila, aby na půdě LF MU mohli anesteziologové dosahovat akademické hodnosti profesor. Až dosud ji dosáhli: D. Táborská, J. Pokorný, J. Počta, P. Ševčik, K. Cvachovec, J. Pachl, V. Černý a T. Vaněk.

Doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček, CSc., pracoval v letech 1952–1969 jako anesteziolog chirurgické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Rozhodným způsobem přispěl v letech 1960–1969 k rozvoji oboru anesteziologie tím, že po absolvování ročního školicího místa WHO v Kodani v roce 1959 prosadil, aby tehdejší anesteziologická komise Chirurgické sekce ČLS JEP usilovala o osamostatnění, kterého dosáhla v roce 1961 jako Anesteziologická sekce ČLS JEP. Druhým příspěvkem zásadního významu bylo Dvořáčkovo úsilí po návratu z Kodaně rozšířit obor anesteziologie o resuscitační péči. Pro návrh získal členy výboru v čele s Josefem Hoderem a aktivně se účastnil jeho prosazování. K uskutečnění přeměny nástavbového oboru anesteziologie na devatenáctý základní obor anesteziologie a resuscitace došlo ve vyhlášce MZ č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ze dne 3. 8. 1971.

Prim. MUDr. Vladimír Lemon působil v kladenské nemocnici s poliklinikou letech 1951–1987, kdy odešel do důchodu. Dvacet let pracoval jako chirurg a dosáhl v chirurgii odbornosti II. stupně. V roce 1957 dosáhl odbornosti v tehdy nástavbovém oboru anesteziologie a ihned poté byl jmenován ústavním anesteziologem. Začátkem roku 1967 vyhrál výběrové řízení na chirurgický primariát v jiné nemocnici, ale nepřijal ho. V témže roce se zcela věnoval v kladenské nemocnici budování první lůžkové časti v Československu. Během roku 1967 soustavně školil 40 zdravotních sester určených pro práci na zřizované lůžkové části oddělení, sám opakovaně navštívil v tehdy dostupném zahraničí resuscitační pracoviště vedená anesteziology – především v Berlin-Buchu. Dne 1. 12. 1967 zahájil provoz lůžkové části, a tak vzniklo první ARO. Oddělení klinické biochemie v kladenské nemocnici, vedené prim. MUDr. B. Nejedlým, opakovaně navštívil v onom roce prof. P. Astrup a svými radami účinně pomohl k soustavné a vynikající spolupráci oddělení klinické biochemie s lůžkovou částí ARO. Lemonem vedené pracoviště mělo vynikající odbornou úroveň. Stalo se školicí základnou Katedry anesteziologie a resuscitace tehdejšího ILF Praha. Lemon se úspěšně účastnil výzkumu a pedagogicky působil nejen v ILF, ale i ve střední zdravotnické škole na Kladně. Je průkopníkem resuscitační péče v Československu.

Vyrobení medaile Celestýna Opitze bylo zadáno v roce 2006 firmě ZNAK Praha. d. ú. v., kde ji vytvořil rytec Zbyněk Nečas.

Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.

Pod Krocínkou 9

190 00 Praha 9

e-mail: jiri.krocinka@volny.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×