Dopis členům České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 1, s. 61-63
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Obsah:

Informace o XV. národním kongresu ČSARIM v Brně

Informace o vzniku pracovní skupiny pro ultrazvukové metody ČSARIM

Oznámení pracovní skupiny pro historii oboru

Členství v Evropské anesteziologické společnosti (ESA) a jeho výhody

Projekt identifikačních karet pro členy České lékařské společnosti JEP

Seznam akcí pořádaných v roce 2009 společností ČSARIM nebo pod její záštitou

Přehled vybraných významných zahraničních akcí v roce 2009

Informace o XV. národním kongresu ČSARIM v Brně

Ve dnech 15.–18. 10. 2008 se v pavilonu E brněnského Výstaviště konal XV. národní kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pořádajícími subjekty byly: ČSARIM, ARK FN u sv. Anny v Brně, KARIM FN Brno, LF MU Brno a NCO NZO Brno. Kongres byl uspořádán pod záštitou ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA, a hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka.

Na kongresu se zaregistrovalo 856 osob – 493 lékaři a 363 sestry. Mimo to se přednášek účastnili studenti LF MU v Brně, kteří měli volný přístup. Na kongresu participovalo 67 firem. Přednášky probíhaly paralelně ve 4 sekcích. Kongres nabídl celkem 140 lékařských a 35 sesterských sdělení. Mezi nimi zaznělo 60 vyzvaných přednášek, mezi přednášejícími bylo 12 zahraničních specialistů z různých míst Evropy, jeden z USA a jeden z Izraele. Při příležitosti kongresu byl jako každoročně vydán rozsáhlý sborník článků a abstrakt Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008, Galén Praha, 420 s.

Součástí kongresu bylo ocenění předních osobností z řad zakladatelů našeho oboru a také současných představitelů anesteziologie a intenzivní medicíny v České republice:

 • Medaili Celestýna Opitze obdrželi prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc., doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček, CSc., a prim. MUDr. Vladimír Lemon.
 • Čestné členství v ČSARIM obdrželi prim. MUDr. Odlřich Marek, Ph.D., in memoriam, a dva slovenští představitelé – doc. MUDr. Milan Májek, CSc., a prim. MUDr. Štefan Trenkler, Ph.D.
 • Čestné uznání – diplom ČSARIM obdrželi prim. MUDr. Jaromír Maláč, in memoriam, a prim. MUDr. Vojtěch Smola.

Současně obdržela prof. Táborská Pamětní medaili LF MU Brno a prim. Lemon Čestné členství v ČSIM.

Ceny za nejlepší práce v našem oboru v r. 2007 byly rozděleny takto:

 • Počtova cena za nejlepší práci v oborovém časopisu: Milan Adamus, Jiřina Koutná a Dagmar Žáčková za článek „Výskyt pooperační reziduální kurarizace na dospávacím pokoji – cisatrakurium vs rokuronium: prospektivní studie“, Anesteziologie a intenzivní medicína, 2007, 18, č. 1, s. 30–34.
 • Nejlepší práce v zahraničním časopisu s anesteziologickou tematikou: Marek Hakl, Pavel Michálek, Pavel Ševčík, Jana Pavlíková, Michael Stern za článek „Regional anaesthesia for carotid endarterectomy: an audit over 10 years“. British Journal of Anaesthesia 2007; Vol 99, No 9, pp. 415–420.
 • Nejlepší práce v zahraničním časopisu s intenzivistickou tematikou: Ivan Chytra, Richard Pradl, Roman Bosman, Petr Pelnář, Eduard Kasal, Alexandra Žídková za článek „Esophageal Doppler- -guided fluid management decreases blood lactate levels in multiple-trauma patients: a randomized controlled trial“. Critical Care 2007;11:R24 doi: 10.1186/cc5703.

Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší práce, které zazněly na XV. národním kongresu ČSARIM:

 • Nejlepší přednáška s anesteziologickou tematikou – Jan Beneš a kol. (ARK FN Plzeň): Peroperační objemová terapie řízená variací srdečního tepového objemu – výsledky randomizované prospektivní studie
 • Nejlepší přednáška s intenzivistickou problematikou – Ivan Čundrle jr. a kol. (ARK FN u sv. Anny v Brně): Změny mikrocirkulace u hemoragického šoku na porcinním modelu
 • Nejlepší sesterská přednáška – Kamila Ondráčková a kol. (ARK FN u sv. Anny v Brně): Acute pain service
 • Nejlepší poster – Vladislava Šimková a kol. (ARK FN u sv. Anny v Brně, Universitätsklinikum Ulm): Vliv zvýšené exprese superoxiddismutázy na srdeční funkci a účinek noradrenalinu v průběhu septického šoku u myší

Společenský program se odehrál v předvečer kongresu v divadle Husa na provázku (Balada pro banditu), první kongresový večer v Galerii Vaňkovka v duchu 70. let a filmu Pelíšky, druhý večer v duchu zabíjačky a ochutnávky piva v Pivovarské pivnici Starobrno.

Informace o vzniku pracovní skupiny pro ultrazvukové metody ČSARIM

Dne 25. 11. 2008 byl projednán na Výboru ČSARIM vznik Pracovní skupiny pro ultrazvukové metody. Ta má připravit podklady pro oficiální vznik „Sekce pro ultrazvukové metody“ na výročním kongresu v Českých Budějovicích na podzim 2009. Pracovní skupina bude působit jak v rámci ČSARIM, tak i v rámci ČSIM, její náplní práce jsou aplikace ultrazvukových metod v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Jde především o echokardiografii, hrudní sonografii, sonografii u traumat, transkraniální doppler, ultrazvukem asistovanou kanylaci cév a ultrazvukem asistovanou regionální anestezii. Plánované edukační aktivity jsou v nejbližší době kurz „Ultrazvuk v intenzivní péči“ 8. 4. v Ústí n. Labem (Žaludovy dny) a již čtvrtý „Echokurz“ 13. 5. v Hradci Králové (2. satelitní kurz při 3. kongresu ČSIM). V současné době probíhají jednání s Pracovní skupinou pro echokardiografii České kardiologické společnosti o vzniku společného tělesa garantujícího kvalitu provádění ultrazvukového vyšetření srdce a hemodynamiky lékařem bez kardiologické atestace. Cílem je vznik kurikula a akreditační zkoušky, která bude garantovat kvalitu prováděných výkonů. Prozatímním koordinátorem skupiny je MUDr. Martin Balík, Ph.D., e-mail: martin.balik@vfn.cz, kontakt též přes sekretariát KARIM VFN Praha: karim@vfn.cz.

Oznámení pracovní skupiny pro historii oboru (připravil doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.)

Ve dnech 1.–3. 10. 2009 se koná v Heraklionu na Krétě 7th International Symposium on the History of Anaesthesia (ISHA). Jde o prestižní setkání na světové úrovni všech, kteří se zabývají historií anestezie, analgezie a intenzivní medicíny. Předchozí kongresy byly v Rotterdamu (1982), Londýně (1987), Atlantě (1992), Hamburgu (1997), Santiagu de Compostela (2001) a v Cambridge (2005). Kromě tradičních témat bude jedna sekce věnována vývoji medicíny od antiky po dnešek. Podrobnosti jsou na internetových stránkách http://www.isha2009.com/.

Členství v Evropské anesteziologické společnosti (ESA) a jeho výhody

(připravil představitel ČR v ESA council

MUDr. Michal Horáček; michal.horacek@fnmotol.cz)

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

jak jistě víte z dosavadní zkušenosti, členové ESA mají výrazně nižší registrační poplatek na akce pořádané ESA. Budete-li se na kongres Euroanaesthesia 2009, pořádaný v Miláně v termínu 6. 6.–9. 6. 2009, registrovat před 27. 2. 2009, zaplatíte jako členové ESA 350 € místo 590 € (nečlenové ESA), při pozdější registraci až do 1. 5. 2009 to bude 500 € místo 680 €. Registrace po tomto termínu pak bude možná až na místě za 550 € pro členy, respektive 770 € pro nečleny. V tomto poplatku jsou zahrnuty vstupy na všechny vědecké akce kongresu (s výjimkou placených workshopů: Kurz regionální anestezie na fantomu, kurz Airway management), zahajovací ceremoniál a recepci na uvítanou, vstup na výstavu zdravotnických firem, kongresové materiály včetně CD disku s obsahem postgraduálních edukačních přednášek (Refresher Courses), ale i síťová jízdenka na hromadnou dopravu v Miláně po dobu trvání kongresu. Abyste mohli využít sníženého registračního poplatku, je třeba obnovit své členství na rok 2009 nejpozději do 31. ledna 2009, tj. zaplatit členský příspěvek. Tento příspěvek u aktivních členů činí 75 € na jeden rok, 120 € na 2 roky, u rezidentů 35, respektive 60 €. Rezidenti však musí doložit potvrzení přednosty o termínu ukončení specializačního vzdělávání, jinak nemohou o členství v ESA v kategorii rezidentů žádat. Pokud již nejste členy ESA, nebo vaši kolegové nejsou členy ESA, musíte požádat o členství (přes internet, adresa http://www.euroanaesthesia.org) a zaplatit členský příspěvek nejpozději do 31. 12. 2008.

Výhody členství v ESA

Každý člen ESA má při včasném zaplacení členského příspěvku především nárok na slevu na registračním poplatku na výroční kongresy ESA. Tato sleva je přitom vyšší než členský příspěvek. Získá rovněž plný přístup na internetové stránky ESA včetně edukačních zdrojů. Může žádat o podporu v rámci grantových programů ESA (výzkum, grant pro mladé učitele [Young Teacher’s Grant] a grant pro stáže na jiných pracovištích [Fellowship programmes]). Kromě toho dostává zdarma European Journal of Anaesthesiology (vychází měsíčně + případně suplementa) a získá internetový přístup k plným textům tohoto časopisu, čtyřikrát ročně ESA Newsletter. Po předložení kopie členské karty má nárok na slevu předplatného dalších odborných časopisů Anesthesiology News, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Anesthesia & Analgesia, British Journal of Anaesthesia, International Journal of Acute Pain Management, Current Opinion in Anesthesiology, Le Practicien en Anesthesie, Der Anaesthesist, Current Anaesthesia & Critical Care and Hodder Education.

Uzávěrka pro odevzdání abstrakt na Euroanesthesia 2009 je nejpozději 15. 12. 2008.

(redakčně kráceno)

Projekt identifikačních karet pro členy České lékařské společnosti JEP

V současné době probíhají přípravné práce na realizaci projektu identifikačních a slevových karet pro všechny členy ČLS JEP. Pro tento účel je nezbytně nutné, aby členové společnosti zaslali fotografii v elektronické podobě, parametry pro dodání fotografie na kartu jsou následující: šířka: 2,5 cm výška: 3,5 cm rozlišení (při výše uvedené velikosti): 300 dpi, komprese: nejnižší. Soubor s vloženou fotografii nazvěte: svým příjmením a jménem (bez titulů), ale uveďte datum narození.

Za pochopení a spolupráci děkuje Eva Ponocná (ředitelka sekretariátu ČLS JEP).

Svou fotografii zašlete v uvedeném formátu na e-mail: P. Kotikové, sekretariát ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: kotikova@cls.cz).

Seznam akcí pořádaných v roce 2009 společností ČSARIM nebo pod její záštitou

 • ČSARIM spolupořádá následující akce:

XVI. kongres ČSARIM, České Budějovice, 1.–3. 10. 2009

III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové, 13.–15. 5. 2009

Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 9.–10. 4. 2009. Motto: Láska prochází žaludkem, MOSF splanchnikem.

 • ČSARIM udělila záštitu následujícím akcím:

XI. postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava, 20.–23. 1. 2009

XI. kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí, Pardubice, 16.–17. 4. 2009. Kontakt – doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., KARIM VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, kar@vfn.cz, www.karim-vfn.cz/

VI. Křivánkovy dny – anesteziologická konference, Pardubice, 22.–23. 10. 2009. Kontakt – MUDr. Magdalena Fořtová, ARO, Pardubická krajská nem. a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

XVIII. Hoderův den, Průhonice, 12. 11. 2009. Kontakt – doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., KARIM VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, kar@vfn.cz, www.karim-vfn.cz/

V. Česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anesteziologie, Brno, 26.-27.11. 2009. Kontakt – doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D., KDAR FN Brno, Černopolní 9, Brno-Černá Pole

Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek (2 dny lékaři, 2 dny nelékařský personál), Praha 25.-27.11.2009. Kontakt – prim. plk. MUDr. Božetěch Jurenka, ARO ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6-Střešovice,

e-mail bozetech.jurenka@uvn.cz, tel.: 973 202 990.

Přehled vybraných významných zahraničních akcí v roce 2009

Slovensko

XI. Winterfórum SSAIM, 25.–27. 2. 2009 Štrbské Pleso,Vysoké Tatry

Slovensko-české dni Anesteziológie a intenzívnej medicíny. www.ssaim.sk

XVI. kongres SSAIM, 20.–22. 5. 2009 Piešťany, www.ssaim.sk

Clinical Update Bratislava, termín – konec listopadu

Další významné akce

29th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brusel, 24. 3.–27. 3. 2009

Euroanaesthesia, Milán, Itálie, 6. 6.–9. 6. 2009, www.euroanaesthesia.org

22nd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Vídeň, Rakousko 11.–14. října 2009

Perioperative Care for the Geriatric Patient, Prague, June 14–16 2009. Pořádají: The Mt. Sinai School of Medicine, New York, NY, USA and Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Kontakt – Guarant International Prague, e-mail: geriatric09@guarant.cz, www.geriatric09.cz

Z pověření výboru ČSARIM připravili: Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

MUDr. Aleš Březina, CSc.

MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se