VĚCNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 6, s. 337-338
Kategorie: Články

A

acute lung injury (ALI) 315

acute respiratory distress syndrome (ARDS) 315

akutní diseminovaná encefalomyelitida 203

akutní renální dysfunkce 298

akutní selhání ledvin 23, 26

akutní srdeční selhání 218

ALI 97, 106

aminoroztoky 62

analgosedace 83, 88

anestezie 312

anesteziologický postup 305

anesthesiological aspects 141

antibiotická rezistence 261

antibiotická terapie 20

antikoagulace 154

antitrombin 12

apoptóza 274

ARDS 97, 106, 315, 319

B

bdělá fáze 249

biluminální tracheální rourka 133

biomarkery 5

bronchoalveolární laváž 20

celková anestezie 83, 227

centrální žilní katétr 210

colistin 21

D

dávka RRT 26

děti 16, 92

dětská anestezie 134

dexmedetomidin 83, 88

diagnóza 48

distraction osteogenesis 139

E

echokardiografie 54

emergency medicine 139

endogenní infekce 92

endotracheální intubace 227

etika 66

exogenní infekce 92

F

farmakonutrice 62

funkční kůra 249

fyziologie sliznice 227

G

genomika 7

glomerulární filtrace 302

H

halotanová hepatitida 187

hemodialýza 26

hemofiltrace 24, 27

hemoragicko-traumatický šok 143

heparin 14

historie anestezie 226, 290

historie anesteziologie 230

hrudní ultrasonografie 56

hyperkapnie 319

CH

chlorhexidin 212

I

impregnovaný centrální žilní katétr 212

imunoparalýza 271

incidence 110

infekce 92

inotropní léky 220

inspirační tlak 78

intenzivní péče 92, 206, 312

intoxikácia 197

intramuskulární injekce 83

intravenózní anestezie 249

invazivní mykózy 110

IVIG 206

K

kandidémie 110

kandidóza 110

katetrové infekce 210

ketamin 83, 88

klinický priebeh otravy 197

klinický test 173

koagulace 12

komunikace 66

kontinuální očišťovací metody 26

kortikální stimulace 249

kortikosteroidy 315

kortikoterapie 205

kriticky chorý pacient 253

kriticky nemocný 154

krvácení 12

L

laparoskopická cholecystektomie 78

laryngeální maska 78

léčba popálení 83

léčba srdečního selhání 219

léčení 49

liečba intoxikácie teofylínom 198

lipidové emulze 64

M

makroorganismus 270

markery renálního poškození 298

maxillofacial surgery 139

mechanické srdeční podpory 224

midazolam 83

mikrocirkulace 9

mikroorganismus 272

mimotělní oběh 298

Minářovy dny 230

minocyklin 212

mírná hypotermie 191

molekulární biologie 5

mortalita 110, 316

mozkový nádor 249

multiorgánové selhání 23

N

náhrada funkce ledvin 154

nerozšiřování léčby 66

neuromonitorování 32

neutrophil gelatinase-associated lipocalin 298

nozokomiální pneumonie 19

nozokomiální 92

O

očišťovací metody 27

omezování léčby 66

oxid uhličitý 319

P

plazmaferéza 205

plicní aspirace 78

pneumonie ventilovaných nemocných 149

pooperační péče 306

poranění plic 144

power M-modus 309

prevence VAP 149

protektivní ventilace 319

Prometheus 187

protein C 12

proteomika 7

protiinfekční prevence 260

první zkušenosti v ČR – transplantace 307

R

reaktivita na volumexpanzi 191

regurgitace 78

resuscitační oddělení 66

rifampicin 213

RIFLE kritéria 23, 300

rizikové faktory 116

S

sekundárně endogenní infekce 92, 260

selektivní dekontaminace gastrointestinálního

traktu 260

selektivní intubace 134

sepse 5, 12, 23, 40, 58, 252, 269

septický šok v dětském věku 40

septický šok 253

skopolamin 229

slow low-efficient daily dialysis 26

smrt mozku 309

SOFA skóre 144

specifické nutrienty 62

srdeční zástava 191

standardizace 175

sufentanil 229

sulfadiazin stříbra 212

T

TCD 308

teofylin 197

teroristický útok 143

těžká forma akutní pankreatitidy 47

těžká sepse 40, 252

tkáňová oxygenace 32

tracheální rourka Univent 134

tracheostomie 227

transkraniální dopplerometrie 59

transplantace 110

transplantace jater 187

transplantace srdce a plic 304

trauma 55

trauma mozku 32

trojhladinová UVP 106

trombóza 12

U

ultrasonografie 56

umělá plicní ventilace 16, 19

umělá výživa 62

UVP 97, 106

V

VAP 149

vazodilatační léčba 220

ventilátorová pneumonie 261

viachladinová UVP 97

vrozená imunita 270

vývoj 172

výzkum 172

výzkumná základna 173

Z

zánět 270


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se