Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 6, s. 323-324
Kategorie: Zprávy ČSARIM

23. 6. 2008

Přítomni: Cvachovec, Šturma, Drábková, Ševčík, Černý, Březina, Nalos, Mixa

Hosté: Macháček za VZP, Kněžínková za Guarant

Omluveni: Vyhlídalová, Kozlík

Omluvený host: Šrámek

1. Problematika jednodenní péče

 • MUDr. Macháček (VZP) seznámil výbor s navrhovaným konceptem financování: úhrada od pojišťovny – budou vytvořeny balíčky (předanestetické vyšetření, vyšetření těsně před anestezií, celková anestezie – vždy, i když bude jen regionální, bude hrazena jako celková; 2 kontroly po operaci) – v případě komplikace bude také hrazeno.
 • Prof. Cvachovec považuje za velmi problematické, že nebyl výbor osloven; domnívá se, že přechod na balíčky je problematický – je potřeba, aby fungoval mechanismus, který zohlední potřeby lékaře a pacienta.
 • Prof. Cvachovec se obrátí na dr. Ambrožovou s tím, že se výbor sešel a věc projednal, přestože nebyl materiál výboru oficiálně předložen, a že byl pozván p. Macháček.
 • Stanovisko: bohužel, návrh vyhlášky není možno v této podobě přijmout – žádost o pozastavení platnosti.
 • Prof. Cvachovec elektronicky rozešle zmiňovaný materiál členům výboru.

2. Výroční kongres ČSARIM 2008 – Brno

 • Informace jsou k dispozici na webových stránkách včetně výzev k aktivní účasti, vypracování abstrakt.
 • Seznam vyzvaných přednášek je hotov (byli osloveni, aby zpracovali své přednášky in extenso pro připravovanou knihu – nakladatelství Galén, která bude na kongresu k dispozici).
 • Výbor ČSARIM dosud neobdržel odpověď na pozvání adresované výboru SSAIM, takže jsou jen dva zvaní přednášející ze Slovenska.
 • Udělení čestných členství ČSARIM při příležitosti kongresu: výbor ČSARIM navrhuje udělit je slovenským kolegům MUDr. Štefanu Trenklerovi a doc. MUDr. Milanu Májkovi, CSc., a in memoriam prim. MUDr. Oldřichu Markovi, Ph.D.
 • Při příležitosti kongresu bude prof. MUDr.  Danuši Táborské, DrSc., předána děkanem LF MU pamětní medaile LF MU.
 • Opitzova medaile – bude udělena prof. Táborské, prim. Lemonovi a doc. Dvořáčkovi. Prim. Lemonovi bude zároveň uděleno čestné členství v ČSIM.
 • Při té příležitosti byl schválen návrh, aby na webových stránkách ČSARIM byl vytvořen oddíl, kde budou zveřejněny všechny osobnosti oceněné výborem ČSARIM (čestná členství, Opitzova medaile).
 • Sdělení prof. Cvachovce – zahraniční hosté + členové výboru budou mít ubytování hrazeno centrálně fakturou výborem ČSARIM; ČSARIM věnuje na společenský večer 200 000 Kč.

3. Vzdělávání v oboru anesteziologie a resuscitace

Vzdělávací program – ministerstvo do VP vsouvá některé další povinné kurzy:

 • program se má plnit na pracovištích 3 typů, má být schváleno během krátké doby;
 • absolvování povinné praxe a doporučení školitele;
 • certifikát o absolvování základního kmene – po absolvování povinné praxe v délce 24 měsíců – otázka: co se vlastně má ten dotyčný za 24 měsíců naučit a co má zvládnout – nejedná se však o zkoušku;
 • financování ještě není zcela ujasněno.

Náplň základního kmene – s čím se „absolvent“ seznámil (elektronicky prof. Cvachovcovi, poté členům výboru).

4. Materiál od prof. Češky o spolupráci odborných společností

 • Vyplývá z něj, že kolegové jsou znepokojeni z vývoje intenzivní medicíny a mají obavy o osud intenzivní medicíny v návaznosti na vlastní obor (AR).
 • ČSARIM nemá zájem diktovat ostatním společnostem, co je intenzivní medicína. Jsme schopni je informovat, jaký je v Evropě na tuto problematiku náhled a jakou formou lze nezbytné znalosti a dovednosti získat (CoBaTrICE).

5. Podmínky pro nasmlouvání multioborových JIP

 • Zřízení tohoto oddělení je zodpovědností zdravotnického zařízení.

6. Indikátory kvality (viz minulá schůze)

 • Zredukováno na 4 indikátory:
 1. Zrušení plánovaného výkonu z anesteziologické indikace, tzn. škrtnutí z plánovaného programu.
 2. Neplánované přijetí na JIP/ARO.
 3. Poranění pacienta vzniklé v souvislosti s anestezií vyžadující léčbu.
 4. Neplánované (neočekávané) prodloužení zotavení z celkové anestezie (doba od ukončení anestezie do zotavení/extubace delší než 30 minut).

7. Záštity ČSARIM nad odbornými konferencemi v r. 2009

 • Žádost o poskytnutí záštity nad Křivánkovými dny, Pardubice, 22.–23. 10. 2009 – schváleno.
 • Žádost o spolupořadatelství na Žaludových dnech, Ústí nad Labem – schváleno.
 • Žádost o poskytnutí záštity pro 2. kongres intenzivní medicíny, 13.–16. 5. 2009 v Hradci Králové – schváleno.

8. Dopis členům sekce intenzivní medicíny

Návrhy témat a textů do dopisu členům ČSIM zaslat Černému v co nejkratší době.

9. Návrh na vytvoření jednotné informace pro pacienty o anestezii – poučení o anestezii

 • ČSARIM připraví odbornou náplň + kontaktovat PR agenturu, která přeloží odborný text do „řeči srozumitelné i pro laiky“.
 • Členové ČSARIM pošlou texty k přípravě dokumentu Černému.
 • Návrh: jako elektronický materiál, se kterým může každé zdravotnické středisko samo naložit (vytisknout apod.).
 • Následně lze pak tyto materiály upravovat podle cílových skupin a podle věku pacientů.

10. Hanka Trková zašle všem členům výboru leták z Evropského anesteziologického kongresu, který se konal v Kodani.

Zapsala Eva Kněžínková.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se