JMENNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 6, s. 334-336
Kategorie: Články

EDITORIALY

Cvachovec, K.: Poznámka k pětiletému výročí 75

Černý, V.: Ohlédnutí za 2. česko-slovenským kongresem intenzivní medicíny 247

Herold, I.: Anesteziologie & intenzivní medicína po pěti letech 3

Herold, I.: Šance na postup do elitního klubu – nastal čas na změnu a co pro to musíme udělat? 183

Matějovič, M.: Déja vu, mais pas en anglais aneb jak podpořit náš časopis a zachovat publikační etiku 183

Novák, I.: Nozokomiální versus komunitní infekce na JIP 75

Ševčík, P.: Pooperační bolest v České republice – okrajový problém nebo důvod k soustavné práci? 131

Škarvan, K.: Peroperační betablokáda – Devereaux kontra Poldermans: 2. kolo 295

Škarvan, K.: Stala se chyba a jak dál? 184

ANESTEZIOLOGIE

Breyer, L. viz Čundrle, I. 308

Březina, A., Wurmová, Š., Říha, H., Pinďák, M., Kellovský, P., Hošková, L., Málek, I., Vrbská, J., Pirk, J., Skalský, I., Hytych, V., Vašáková, M.: První kombinovaná transplantace srdce a plic v České republice z pohledu anesteziologa a intenzivisty 304

Cvachovec, K. viz Mixa, V. 133

Černý, V. viz Gerlichová, M. 297

Čundrle, I., Ondrášková, H., Maláska, J., Breyer, L., Zemánek, V.: Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointemnzivní péči – kazuistiky 308

Dostál, P. viz Gerlichová, M. 297

Duba, J., Gál, R., Svoboda T.: Celková anestezie s bdělou fází u neurochirurgických výkonů 248

Fraňková, S. viz Ročeň, M. 187

Gál, R. viz Duba, J. 248

Gerlichová, M., Černý, V., Dostál, P., Živný, P.: Hodnocení spolehlivosti Neutrophil Gelatinase- -Associated Lipocalin jako markeru renální dysfunkce v kardiochirurgii dospělých – prospektivní studie 297

Hess, L. viz Málek, J. 82, 87

Hošková, L. viz Březina, A. 304

Hrehorová, Z. viz Málek, J. 87

Hytych, V. viz Březina, A. 304

Chvojka, J. viz Raděj, J. 314

Jandová, J. viz Málek, J. 82

Jurenka, B., Ryska, M., Kalas, L., Oberreiter, M.: Hemoragicko-traumatický šok po teroristickém útoku – léčba v Polní nemocnici Armády České republiky ROLE II, Kábul 143

Kalas, L. viz Jurenka, B. 143

Karvunidis, T. viz Raděj, J. 314

Kellovský, P. viz Březina, A. 304

Kieslichová, E. viz Ročeň, M. 187

Klimeš, J. viz Zvoníčková, D. 77

Koudstaal, M. J., Rupreht, J., van der Wal, K. G. H.: Distraction osteogenesis in the head and neck region 139

Krak, M. viz Ročeň, M. 187

Kroužecký, A. viz Raděj, J. 314

Maláska, J. viz Čundrle, I. 308

Málek, I. viz Březina, A. 304

Málek, J., Hess, L., Hrehorová, Z., Šklíba, V.: Intravenózní sedace kombinací dexmedetomidinu a ketaminu u operací v místní anestezii 87

Málek, J., Hess, L., Jandová, J., Šimánková, E.: Použití intramuskulárního podání dexmedetomidinu u popálených – předběžné výsledky 82

Matějovič, M. viz Raděj, J. 314

Mixa, V., Cvachovec, K., Rygl, M., Šnajdauf, J.: Selektivní intubace dětí tracheální rourkou UniventR 133

Novák, I. viz Raděj, J. 314

Oberreiter, M. viz Jurenka, B. 143

Ondrášková, H. viz Čundrle, I. 308

Pelikán, K. viz Zvoníčková, D. 77

Pinďák, M. viz Březina, A. 304

Pirk, J. viz Březina, A. 304

Raděj, J., Kroužecký, A., Sýkora, R., Chvojka, J., Karvunidis, T., Novák, I., Matějovič, M.: Kortikosteroidy v léčbě ALI/ARDS 314

Ročeň, M., Krak, M., Fraňková, S., Kieslichová, E., Trunečka, P.: Poslední halotanová hepatitida v České republice? 187

Rupreht, J. viz Koudstaal, M. J. 139

Rygl, M. viz Mixa, V. 133

Ryska, M. viz Jurenka, B. 143

Říha, H. viz Březina, A. 304

Skalský, I. viz Březina, A. 304

Svoboda, T. viz Duba, J. 248

Sýkora, R. viz Raděj, J. 314

Šimánková, E. viz Málek, J. 82

Šklíba, V. viz Málek, J. 87

Šnajdauf, J. viz Mixa, V. 133

Trunečka, P. viz Ročeň, M. 187

van der Wal, K. G. H. viz Koudstaal, M. J. 139

Vašáková, M. viz Březina, A. 304

Volčík, A. viz Zvoníčková, D. 77

Vrbská, J. viz Březina, A. 304

Wurmová, Š. viz Březina, A. 304

Zemánek, V. viz Čundrle, I. 308

Zvoníček, V. viz Zvoníčková, D. 77

Zvoníčková, D., Zvoníček, V., Klimeš, J., Volčík, A., Pelikán, K.: Laryngeální maska LMA-ProSeal™ – alternativní možnost zajištění dýchacích cest pro laparoskopické cholecystektomie 77

Živný, P. viz Gerlichová, M. 297

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Balík, M.: Využití ultrasonografie u kriticky nemocného 54

Blatný, J., Zapletal, O.: Je léčba inhibitory krevního srážení u pacientů se sepsí vhodná, či nikoli? 12

Čandík, P. viz Török, P. 105

Černá, O. viz Vobruba, V.  40

Černý, V. viz Dostálová, V.  203

Dominik, P. viz Žurek, J. 91

Dostál, P. viz Dostálová, V.  203

Dostál, P. viz Stoszek, D. 149

Dostál, P.: Novinky v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nozokomiální pneumonie ventilovaných nemocných 19

Dostálová, V., Dostál, P., Černý, V.: Akutní diseminovaná encefalomyelitida 203

Drbjáková, E. viz Török, P. 105

Fedora, M. viz Průcha, M. 269

Fedora, M. viz Žurek, J. 91

Fedora, M.: Novinky v UPV v pediatrii 16

Firment, J., Hudák, V., Grendel, T.: Úskalia uplatňovania odporúčaní pre diagnostiku a liečbu ťažkej sepsy 252

Göryová, J. viz Török, P. 105

Grendel, T. viz Firment, J. 252

Haber, J., Mallátová, N., Kolešková, E., Hnátková, M., Kořen, J.: Epidemiologie invazivní kandidózy a kandidémie – stále aktuální problém 110

Hnátková, M. viz Haber, J. 110

Hollá, Z. viz Májek, M. 197

Hudák, V. viz Firment, J. 252

Chvojka, J. viz Kroužecký A. 154

Chvojka, J. viz Novák, I.  23

Karvunidis, T. viz Kroužecký, A. 154

Karvunidis, T. viz Novák, I., 23

Kettner, J.: Léčba akutního srdečního selhání – přehled 218

Kolešková, E. viz Haber, J. 110

Kořen, J. viz Haber, J. 110

Košinová, L. viz Žurek, J. 91

Košut, P. viz Žurek, J. 91

Kotulák, T.: Očišťovací metody a akutní selhání ledvin – načasování, výběr metody a dávka RRT 26

Koudelková, L. viz Žurek, J. 91

Kratochvíl, M., Ševčík, P.: Čtvrtstoletí selektivní dekontaminace trávicího traktu – řada otázek zůstává nezodpovězena 260

Kroužecký, A. viz Novák, I. 23

Kroužecký, A., Novák, I., Raděj, J., Sýkora, R., Chvojka, J., Karvunidis, T., Matějovič, M.: Možnosti antikoagulačního zajištění metod mimotělní náhrady funkce ledvin u kriticky nemocných 154

Křikava, I., Ševčík, P.: Možnosti antimikrobiální ochrany centrálních žilních katétrů 210

Lakatoš, I. viz Török, P. 105

Lichvárová, I. viz Májek, M. 197

Linhart, A. viz Škulec, R. 190

Májek, M., Volnárová, A., Hollá, Z., Lichvárová, I., Valaška, P.: Akútna intoxikácia teofylínom 197

Mallátová, N. viz Haber, J. 110

Marek, L. viz Žurek, J. 91

Matějovič, M. viz Kroužecký, A. 154

Matějovič, M. viz Novák, I. 23

Novák, I. viz Kroužecký, A. 154

Novák, I., Kroužecký, A., Raděj, J., Chvojka, J., Sýkora, R., Karvunidis, T., Matějovič, M.: Novinky v nefrologii u kriticky nemocných 23

Pařízková, R.: Neuromonitorování nemocných s kraniotraumaty 32

Peková, S. viz Průcha, M. 5

Popaďák, J. viz Török, P. 105

Průcha, M., Fedora, M. : Imunopatogenezesepse 269

Průcha, M., Peková, S., Sedláčková, L.: Některé aspekty molekulární biologie kriticky nemocných v kontextu současné laboratorní medicíny 5

Raděj, J. viz Kroužecký, A. 154

Raděj, J. viz Novák, I. 23

Rusinová, K.: Nerozšiřování a omezování léčby na resuscitačním oddělení – francouzský přístup 66

Saladiak, S. viz Török, P. 105

Sedláčková, L. viz Průcha, M. 5

Stoszek, D., Dostál, P., Vlková, A.: Možnosti prevence nozokomiální pneumonie ventilovaných nemocných – aktuální stav 149

Sýkora, R. viz Kroužecký, A. 154

Sýkora, R. viz Novák, I.  23

Šalantay, J. viz Török, P. 105

Ševčík, P. viz Kratochvíl, M. 260

Ševčík, P. viz Křikava, I.  210

Škulec, R., Linhart, A.: Reaktivita na volumexpanzi a její predikce u nemocných po srdeční zástavě léčených mírnou hypotermií 190

Török, P., Šalantay, J., Čandík, P., Drbjáková, E., Saladiak, S., Göryová, J., Popaďák, J., Lakatoš, I.: Trojhladinová ventilácia pľúc (3LV® – 3 level ventilation) – prvé klinické skúsenosti 105

Török, P.: Teória a zjednodušený matematický model viachladinovej umelej ventilácie pľúc 96

Turek, Z.: Nové trendy v klinickém výzkumu mikrocirkulace 9

Valaška, P. viz Májek, M. 197

Vlková, A. viz Stoszek, D. 149

Vobruba, V., Černá, O.: Současné léčebné postupy v dětské sepsi 40

Volnárová, A. viz Májek, M. 197

Vyhnánek, F., Vyhnánková, I.: Postup u těžké formy akutní pankreatitidy – současný stav 47

Vyhnánková, I. viz Vyhnánek, F. 47

Vyroubal, P. viz Zadák, Z. 62

Zadák, Z., Vyroubal, P.: Pokroky umělé výživy v intenzivní péči – orgánově specifické substráty 62

Zapletal, O. viz Blatný, J. 12

Žurek, J., Košinová, L., Košut, P., Marek, L., Koudelková, L., Dominik, P., Fedora, M.: Klasifikace infekcí v intenzivní péči, srovnání inkubační doby a nosičství 91

METODICKÉ LISTY ČSARIM

Černý, V., Cvachovec, K., Březina, A., Hlinomaz Ota: Léčba perioperačního srdečního selhání 159

Ševčík, P., Málek, J., Bejšovec, D., Gabrhelík, T., Křikava, I., Mach, D., Mixa, V., Vojtíšková, Fricová, J.: Léčba akutní pooperační bolesti 162

HISTORIE OBORU

Bořík, O.: Počátky anesteziologie na ORL klinice LF UK v Plzni 226

Fessl, V.: Minářovy dny – MUDr. Jiří Minář, CSc. 229

Nalos, D.: Žaludovy dny: Kdo byl prim. MUDr. Pavel Žalud 290

Pokorný J., sen.: O výzkumné činnosti v oboru anesteziologie a resuscitace ve 2. polovině 20. století 171

ZPRÁVY ČSARIM

Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení – doporučení odborných společností 326

Doporučené postupy a stanoviska ČSARIM na www.csarim.cz 236

Drábková, J.: Předběžná statistická data oboru Anesteziologie a resuscitace, Česká republika za rok 2007 231

Drábková J.: Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 238

Identifikační a slevové karty pro všechny členy ČLS JEP 234

Indikátory kvality anesteziologické péče – doporučení ČSARIM 325

Informace ČSARIM 120, 237

Konference a kongresy 233

Minimal Monitoring Standards in the Perioperative Period 122

Novinky v intenzivní medicíně 2007 234

Nový výukový internetový portál www.akutne.cz 234

Přehled odborných akcí 177

Redakce: Akce IPVZ 11, 18, 31, 65, 292

Report of the meeting of the Section and Board of Anaesthesiology of UEMS, 17/11/2007 121

Zápis ze schůze výboru ČSARIM 69, 236, 323, 324

Zpráva o národním kongresu ČSARIM 177

Zdroje na www.csarim.cz 235

ZPRÁVY ČSIM

Abstrakta 2. česko-slovenského kongresu intenzivní medicíny 279

Atestace v oboru Intenzivní medicína 178

Černý, V.: Dopis členům SIM 120

European Boar of Intensive Care Medicine Meeting Minutes 241

Ševčík, P.: Postgraduální vzdělávání v intenzivní medicíně 178

UEMS Council supports proposal from the European Board of Intensive Care Medicine to identify Intensive Care Medicine as Particular Medical Competemnce in Directive 2005/36/EC of the European Parliament & Council on the recognition of proffesional qualifications 242

Zápis z jednání výboru ČSIM 71, 179, 240, 241, 329

OSOBNÍ ZPRÁVY

MUDr. Oldřich Marek, Ph.D., in memoriam 243

Poslední vzpomínka na prim. MUDr. Oldřicha

Marka, Ph.D. 244

Prim. MUDr. Milan Juchelka – životní jubileum 177

Profesorka MUDr. Danuše Táborská, DrSc. – významné jubileum 330

Vzpomínka na prim. MUDR. Miroslava Klíče 46

Za prim. MUDr. Oldřichem Markem, Ph.D. 243

Opustila nás prim. Cmuntová 180

NOVÉ KNIHY

Adamus, M.: Monitorování nervosvalového přenosu v anesteziologii 72

POKYNY PRO AUTORY

Redakce: Pokyny pro autory 125, 331


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se