Svalová relaxace na ARO České republiky v roce 2006 – dotazníková studie


The use of neuromuscular blockade in the departments of anaesthesia in the Czech Republic in 2006 – a questionnaire survey

Objective:
To evaluate the use of muscle relaxants in the anaesthetic departments in the Czech Republic.

Design:
Prospective, multicentre, questionnaire, correspondence study.

Settings:
Anaesthetic departments, Czech Republic.

Material and methods:
We posted a structured questionnaire regarding the use and choice of muscle relaxants depending on the length of surgery to the heads of 140 Czech departments of anaesthesia.We were also interested in the methods and techniques of neuromuscular blockade monitoring and the dose regimens for block reversal by neostigmine. Descriptive statistics were used to analyze the results.

Results:
96% of the questionnaires returned. Nine neuromuscular blockers are currently available in the Czech Republic (suxamethonium, alcuronium, atracurium, cisatracurium, mivacurium, pancuronium, pipecuronium, rocuronium and vecuronium). Atracurium (74%), cisatracurium (41%) and vecuronium (20%) are the most preferred ones. Suxamethonium is most commonly used for patients at risk of aspiration (91%) and those with potential difficult airways (75%). A bolus dose with or without top-ups is the most frequent strategy of administration.Timing (63%) is the most commonly used special procedure followed by priming (31%) and precurarization (22%). Monitoring of neuromuscular blockade relies mainly on clinical judgement (73%), as 50% of departments do not have the monitoring equipment. This is based on expert (40%), economical (42%) and technical (25%) reasons. Neostigmine is usually administered according to clinical signs (90%). The most frequently used dose is 1.0 mg.

Conclusion:
The same muscle relaxants are used in the Czech Republic as worldwide. An initial bolus and top-ups is the most frequently used strategy for muscle relaxation. There is a noteworthy lack of monitoring facilities in Czech anaesthetic departments. A relatively small dose of neostigmine is used for reversal.

Key words:
neuromuscular blockade – neuromuscular blocker – neostigmine – monitoring – questionnaire survey


Autoři: M. Adamus 1;  T. Gabrhelík 1;  O. Marek 1;  J. Koutná 1;  Š. Trenkler 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 1;  Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Fakultná NsP Jána Adama Reimana, Prešovská univerzita a Slovenská zdravotnícka univerzita, Prešov, Slovenská republika 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 2, s. 73-84
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Dotazníkovou studií jsme zjišťovali údaje o současném způsobu používání svalových relaxancií na anesteziologických pracovištích České republiky.

Typ studie:
Prospektivní, multicentrická, dotazníková, korespondenční.

Název a sídlo pracoviště:
Anesteziologická oddělení České republiky.

Materiál a metoda:
Přednostům 140 anesteziologických pracovišť České republiky jsme poslali strukturovaný dotazník. Ptali jsme se na druh používaných svalových relaxancií i strategii jejich volby v závislosti na délce operačního výkonu. Zajímaly nás způsoby monitorování účinku kurarimimetik, používané přístroje a metody ke sledování nervosvalového přenosu. Rovněž jsme zjišťovali pravidla pro podávání farmakologické dekurarizace. Výsledky jsme vyjádřili pomocí deskriptivních statistických metod.

Výsledky:
Návratnost dosáhla 96 %. Na českých ARO je v současné době k dispozici 9 druhů kurarimimetik (suxametonium, alkuronium, atrakurium, cisatrakurium, mivakurium, pankuronium, pipekuronium, rokuronium a vekuronium). Nejoblíbenějšími látkami jsou atrakurium (74 %), cisatrakurium (41 %) a vekuronium (20 %). Suxametonium se nejčastěji používá k relaxaci při riziku aspirace (91 %) a u nemocných s předpokládanou obtížnou intubací (75 %). Nejčastější strategií svalové relaxace je podání bolusu nedepolarizujícího kurarimimetika a udržování bloku opakovanými malými dávkami. Nejčastějším speciálním postupem je timing (63 %), méně se používá priming (31 %) a prekurarizace (22 %). Hloubka bloku je posuzována nejčastěji na základě klinických kritérií (73 %); 50 % pracovišť nemá vybavení pro monitorování účinku kurarimimetik. Příčiny této absence jsou odborné (40 %), ekonomické (42 %) a technické (25 %). Neostigmin se podává výběrově podle klinických známek (90 %), nejčastější dávkou je 1,0 mg.

Závěr:
V České republice se používají stejná relaxancia jako ve světě. Iniciální bolus a doplňující dávky nedepolarizujícího kurarimimetika jsou nejčastějším postupem svalové relaxace. Na ARO existuje deficit ve vybavení monitorovací technikou. K dekurarizaci se podává relativně malá dávka neostigminu.

Klíčová slova:
nervosvalová blokáda – kurarimimetikum – neostigmin – monitorování – dotazníková studie


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se