Kyslíková toxicita v průběhu léčby hyperbarickou oxygenoterapií


Oxygen toxicity in the course of hyperbaric oxygenotherapy

Objective:
Hyperbaric oxygen treatment is based on breathing pure oxygen under pressure higher than the ambient pressure. Signs of toxicity can occur due to the presence of oxygen and nitrogen reactive substances during exposure to high doses of oxygen.

Aim of study:
To find the incidence of oxygen toxicity in patients treated in our centre in 1994–2005.

Design:
Observational retrospective study.

Results:
4,164 patients underwent total 48,992 treatment sessions in the period studied. Thirteen cases of toxicity occurred in 7 patients. The most dramatic symptom of oxygen CNS toxicity – hyperoxia-induced seizures – were observed in 4 patients (0.008%). The relation between hyperoxia-induced seizures and treatment pressure at different time periods was analysed and compared with the results of our previous study from 1984.

Conclusion:
Hyperbaric oxygen treatment is a safe and well tolerated method with a low incidence of CNS toxicity.The incidence of hyperoxia-induced seizures presented in our paper is almost the lowest of recently published studies. No injury or permanent sequelae were observed in relation to hyperoxia-induced seizures.

Key words:
hyperbaric oxygenation – hyperoxia – toxic actions – CNS – pulmonary function – seizures


Autoři: M. Hájek
Působiště autorů: Centrum hyperbarické oxygenoterapie, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Městská nemocnice Ostrava
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 2, s. 96-102
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Principem hyperbarické oxygenoterapie je dýchání kyslíku za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický. Během expozice vysokým dávkám kyslíku se mohou vyskytnout projevy jeho toxických vlastností vyplývající z tvorby reaktivních forem kyslíku a dusíku.

Cíl studie:
Zjistit incidenci kyslíkové toxicity u pacientů léčených v našem centru v období let 1994–2005.

Typ studie:
Observační retrospektivní.

Výsledky:
Ve sledovaném období bylo léčeno celkově 4 164 pacientů s celkovým počtem 48 992 léčebných expozic. Bylo zaznamenáno 13 příznaků CNS toxicity u 7 pacientů, nejdramatičtější forma hyperoxických křečí se objevila u 4 pacientů s incidencí 0,08 promile. Srovnáním s výsledky předcházející práce z roku 1984 a analýzou vývoje incidence toxicity v různých obdobích byla sledována četnost výskytu hyperoxických křečí v závislosti na aplikovaném léčebném tlaku.

Závěr:
Hyperbarická oxygenoterapie je bezpečná a dobře tolerovaná metoda s ohledem na relativně nízkou incidenci projevů CNS toxicity. Incidence hyperoxických křečí v naší práci patří k nejnižším mezi současně publikovanými studiemi. Jejich výskyt nevedl k poranění či trvalým následkům.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenace – hyperoxie – toxické účinky – CNS – plicní funkce – křeče


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×