Prínos monitorovania bispektrálneho indexu u detí počas sevofluranovej anestézie


The benefits of BIS monitoring during sevoflurane anaesthesia in children

Objective:
To compare BIS values during standardized sevoflurane anaesthesia in children with end-tidal sevoflurane concentration, haemodynamic parameters and the speed of recovery.

Design:
Clinical prospective observational study.

Setting:
Department of Anaesthesiology and Intensive Medicine, Faculty of Medicine of P. J. Šafárik University, Košice, Slovakia.

Materials and methods:
96 children scheduled for elective surgery under general anaesthesia were included in the study. They were divided into 2 age groups (1–3 and 3–15 years of age). The anaesthesia protocol included i.v. induction and maintenance with sevoflurane. Sevoflurane concentration was adjusted according to MAC, movement to painful stimuli and vegetative signs.

Results:
In both the age groups BIS values showed a correlation with end-tidal sevoflurane concentration (r= -0.51–0.58, p < 0.01). In the 3–15yrs group there was a correlation between sevoflurane concentration and MAP (r= -0.45, p < 0.01). In both the age groups the times till awakening were significantly longer in the subgroup of children with perioperative BIS < 60 compared to the subgroup with BIS > 60 (age group 1–3 yrs: 45.8 ± 27 min vs. 35.1 ± 23 min, p < 0.05, age group 3–15yrs: 40.8 ± 17 vs. 18.1 ± 12 min, p < 0.001).

Conclusion:
In children aged 1–15 years of age the end-tidal concentration of sevoflurane correlated closer with BIS than with MAP and did not correlate with the heart rate. Children with perioperative BIS < 60 awakened later than children with BIS > 60.

Key words:
paediatric anaesthesia – bispectral index – sevoflurane


Autoři: J. Capková;  B. Komanová;  K. Spodník;  J. Firment
Působiště autorů: 1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, LF UPJŠ a FNLP Košice, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 2, s. 65-72
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cieľ štúdie:
Porovnať hodnoty bispektrálneho indexu (BIS) počas štandardnej sevofluranovej anestézie s exspirovanou koncentráciou sevofluranu, hemodynamickými parametrami a s trvaním prebudenia u detí.

Typ štúdie:
Klinická prospektívna observačná štúdia.

Názov a sídlo pracoviska:
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, LF UPJŠ a FNLP Košice.

Materiál a metóda:
Do štúdie bolo zaradených 96 detí s ASA I–II, ktoré boli rozdelené do 2 vekových kategórií: 1–3 roky a 3–15 rokov. Deti podstúpili plánovaný operačný výkon v celkovej anestézii. Anestézia bola vedená podľa protokolu, zahŕňala intravenózny úvod a udržiavanie inhalačne podávaným sevofluranom v zmesi 50 % kyslíka a 50 % N₂O. Podávanie sevofluranu sa riadilo podľa MAC, pohybovej reakcie na bolestivý stimul a vegetatívnych príznakov. Počas anestézie boli monitorované bispektrálny index (hodnoty BIS neboli anestéziológovi dostupné), koncentrácia anestetických plynov (ET sevofluranu), frekvencia srdca, stredný arteriálny tlak, ďalej boli zaznamenávané časové intervaly od konca operácie do zobudenia a po prepustenie zo zobúdzacej miestnosti. Na porovnanie hodnôt medzi jednotlivými skupinami boli použité príslušné štatistické testy.

Výsledky:
V obidvoch vekových skupinách bolo zistené, že priemerné peroperačné hodnoty BIS sa pohybovali blízko 60 (1–3roky: 58,2 ± 7, 3–15 rokov: 56,3 ± 9). V obidvoch vekových skupinách bola korelácie medzi BIS a ET sevofluran (r = -0,51 až 0,58, p < 0,01). Medzi hodnotami BIS a hemodynamickými parametrami nebola korelácia. Nezistila sa signifikantná korelácia medzi hodnotami koncentrácie sevofluranu a srdcovou frekvenciou v žiadnej skupine. Medzi hodnotami koncentrácie sevofluranu a hodnotami MAP bola zistená korelácia v skupine 3–15-ročných (r = -0,45, p < 0,01). Vo všetkých vekových skupinách trvali intervaly do zobudenia a prepustenia zo zobúdzacej miestnosti signifikantne dlhšie v podskupine detí s priemerným peroperačným BIS menej ako 60, oproti podskupine s BIS viac ako 60 (1–3 roky: 45,8 ± 27 min, oproti 35,1 ± 23 min, p < 0,05; 3–15 rokov: 40,8 ± 17 min, oproti 18,1 ± 12 min, p < 0,001).

Záver:
U detí 1–15-ročných počas sevofluranovej anestézie korelovala koncentrácia sevofluranu na konci výdychu tesnejšie s BIS ako s MAP a vôbec nekorelovala s frekvenciou srdca. Deti, ktoré mali priemerné peroperačné BIS menej ako 60, sa budili dlhšie a neskôr boli prepustené zo zobúdzacej miestnosti oproti deťom, ktoré mali BIS nad 60.

Kľúčové slová:
detská anestézia – bispektrálny index – sevofluran


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se