Anesteziologický postup s vyloučením podáníalogenních krevních derivátů v průběhu velkéhoresekčního výkonu na játrech – kazuistika


Anaesthesia Management of Extended Liver Resection without Allogenic Blood Transfusion:a Case Report

We report anaesthesia management for liver resection in a patient with supposedlarge blood loss,because of close relationsof the hepatic metastasis of colorectal carcinoma to the portal and inferior caval vein. To minimize blood loss we usedcombination of an acute normovolemic haemodilution (ANH) and a low central venous pressure (CVP) anaesthesia. The2000 g of whole blood was withdrawnafter induction of general anaesthesia.TheCVPwas maintained below5mmHg duringresection of hepatic parenchyma. The right hepatectomy with subsegmentomy IV A was performed using of total vascularexclusion.The estimated blood loss was 2000 ml.The patient was extubated withoutcomplications the first day after surgerywith haematocrit value 0.35 and haemoglobin level 113 g/dl. Except application of antithrombin III (1000 units) there was nonecessity to administrate another allogenic blood products.

Key words:
hepatic resection – low CVP anaesthesia – acute normovolemic haemodilution


Autoři: R. Gál 1;  I. Čundrle 1;  B. Stibor 1;  Z. Kala 1;  V. Procházka 2
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Fakultní nemocnice Brno, primář doc. MUDr. I. Čundrle, CSc. 2Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno, přednosta prof. MUDr. J. Vomela, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 2, s. 81-83
Kategorie: Články

Souhrn

Popisujeme anesteziologický postup u atypické resekce jater s předpokládanou velkou krevní ztrátou z důvodu těsnéhovztahu velké jaterní metastázy kolorektálního karcinomu k portální a dolní duté žíle. K minimalizaci rizika převodu alogenníkrve jsme použili kombinaci akutní normovolemické hemodiluce (ANH) s vedením anestezie s nízkým centrálním venóznímtlakem (CVT). Po úvodu do celkové anestezie jsme odebrali 2000 g plné krve k ANH. Během resekce jaterního parenchymujsme restrikcí příjmu tekutin udržovali CVT na hodnotě nižší než 5 mm Hg. Za použití totální vaskulární exkluze bylaprovedena pravostranná hemihepatektomie rozšířená o subsegmentomii IV A. Odhadované krevní ztráty činily 2000 ml.Pacient byl bez komplikací extubován první pooperační den při hodnotě hematokritu 0,35 a hemoglobinu 113 g/l. Kroměpooperační suplementace antitrombinu III (1000 jednotek) nebylo během výkonu ani následné hospitalizace nutné podáníjiných alogeních krevních derivátů.

Klíčová slova:
resekce jater – anestezie s nízkým CVT – akutní normovolemická hemodiluce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se