Sledování průtoku krve kosterním svalema vybraných metabolických ukazatelů v průběhuoperace v mimotělním oběhu


The Relation between Skeletal Muscle Blood Flow and Selected Parameters of Metabolismduring Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass

Objective:
The aim of the study was to compare the interstitial metabolism of glucose, lactate, urea and glycerol in skeletalmuscle with interstitial blood flow by microdialysis in two groups of patients undergoing cardiac surgery with a cardiopulmonarybypass (CBP) under normothermic and hypothermic conditions.Design: Prospective randomised study.Setting: Institute of Clinical Biochemistry and Diagnostics, Department of Cardiosurgery, University Hospital, HradecKrálové.Material and Methods: Microdialysis was performed in forty patients undergoing cardiac surgery with a cardiopulmonarybypass (CBP). After an institutional approval, patients were randomized into two groups. Group 1 (NT, N=20): patients wereoperated under normothermic condition (36 °C). Group 2 (HT, N=20): patients were operated under hypothermic conditions(32 °C). Two microdialysis (MD) probes CMA 60 (CMA Microdialysis AB) were inserted into a standard site of musculusdeltoideus during introduction of anaesthesia. Microdialysis was performed with Ringer’s solution with perfusion flow 0.3ml/hour (300 µl/hour). Microdialysis samples were collected: 0) initial phase of operation, 1) beginning of operation tobeginning of CPB, 2) CPB 3) end of CPB to the end of operation, 4) 2 hours, 5) 4 hours, 6) 6 hours and 7) 8 hours after surgery.Microdialysate glucose, urea and lactate levels (mmol/l) were assessed by Hitachi 917 analyser, glycerol concentration bykit (Randox). Interstitial blood flow was monitored using flow marker gentamicin added in a known concentration inmicrodialysis fluid. Microdialysis gentamicin concentration was estimated by Axsym analyser (Abbott) – FPIA Method.Results: Glucose concentration in a skeletal muscle microdialysate during the 1st to the 4th intervals was higher in NTpatients comparing to HT patients, and than lower. The similar applied for urea concentration. There were no significantdifferences in concentration of lactate and glycerol between groups. Gentamicin microdialysate concentrations weresignificantly higher in HT patients in comparison with NT patients at all intervals.Conclusion:We suppose that interstitial concentrations of analytes during CPBwere influenced both by blood flow changesand by metabolic changes in skeletal muscle cells. Suppression of glucose synthesis after CPB was described by otherauthors. There were other factors influencing interstitial metabolism, for instance dramatic changes in capillary fluidpressure and osmolality.

Key words:
microdialysis – flow marker – skeletal muscle – extracorporeal circulation


Autoři: P. Živný 1;  J. Manďák 2;  V. Palička 1;  P. Hrubá 1;  V. Lonský 2;  P. Kuneš 2;  J. Kubíček 2
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a diagnostiky Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty lékařské a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, přednosta prof. MUDr. V. Palička, CSc. 2Kardiochirurgická klinika Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty lékařské a Fakultní nemocnice 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 2, s. 69-73
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce bylo mikrodialýzou posoudit glukózový a lipidový metabolismus ve vztahu k průtoku krve intersticiemkosterního svalu během mimotělního oběhu (MO) a v časné pooperační fázi u pacientů operovaných v normotermiia v hypotermii.Typ studie: Prospektivní randomizovaná studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav klinické biochemie a diagnostiky a Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice v HradciKrálové.Materiál a metody: U 40 nemocných, rozdělených metodou náhodného výběru pro provedení chirurgické revaskularizacemyokardu standardním způsobem v mimotělním oběhu (MO) do 2 skupin, byla prováděna mikrodialýza. Skupina 1: operacev normotermii (36 °C) NT, n = 20; Skupina 2: operace v hypotermii (32 °C) HT, n = 20. Na operačním sále byly po úvodu docelkové anestezie zavedeny do konstantních míst v musculus deltoideus dvě mikrodialyzační sondy CMA 60 (perfúzesamotným Ringerovým roztokem a Ringerovým roztokem s přídavkem gentamicinu rychlostí 300 µl/h). Mikrodialyzáty bylyodebírány v intervalech:0. (po 30 minutod úvodu do anestezie), 1. (do zahájení MO),2. (běhemMO),3. (do konceoperace),interval 4.–7. (za 2, 4, 6 a 8 hodin po operaci). Byly stanoveny: glukóza, močovina a laktát (analyzátor Hitachi 917), glycerol(set firmy Randox). Krevní průtok byl hodnocen ze změn koncentrací flow-marker gentamicinu, stanoveného na přístrojiAxsym (Abbott).Výsledky: Koncentrace glukózy byla v průběhu 1.–4. intervalu odběru vyšší u skupiny NT než u skupiny HT, v průběhu 5.–6.intervalu naopak nižší. V posledních intervalech došlo k vzestupu koncentrací u obou skupin. Podobnou dynamiku změnjsme nalezli u koncentrací močoviny. V posledních intervalech byl u obou skupin zaznamenán nesignifikantní nárůstkoncentrací laktátu i glycerolu. Koncentrace gentamicinu v mikrodialyzátu byly signifikantně vyšší u HT ve srovnání seskupinou NT, s výjimkou posledního intervalu.Závěr: Předpokládáme, že intersticiální koncentrace sledovaných analytů běhemMO jsou ovlivněny jak změnami v průtokukrve intersticiem, tak i změnami v metabolismu buněk kosterního svalu. Suprese syntézy glukózy v souvislosti s použitímMOjiž byla v literatuře popsána. Intersticiální metabolismus je však ovlivněn řadou jiných faktorů,zejména náhlými změnamikapilárního hydrostatického tlaku a osmolality.

Klíčová slova:
mikrodialýza – flow marker – kosterní sval – mimotělní oběh

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se