Měření srdečního výdeje impedanční kardiografiía termodiluční metodou u nemocných v průběhuumělé plicní ventilace – prospektivní srovnávacístudie


Comparison of Impedance Cardiography and Bolus Thermodilution Method in MechanicallyVentilated Patients Requiring Haemodynamic Support: a Prospective Study

Objective:
Bolus thermodilution (BTD) is the most commonly used bedside method of a cardiac output measurement incritically ill patients. A noninvasive alternative method for determining cardiac output and selected derived variables is thatof impedance cardiography (ICG), however, conficting results in the literature regarding degree of agreement between BTDand ICG have been published in the literature so far. The aim of the study was to assess the degree of correlation andagreement between cardiac output by impedance cardiography and thermodilution method and to evaluate the relationshipbetween selected variables derived from ICG and those derived from standard hemodynamic measurement.Design: Prospective study.Setting: General intensive care unit at tertiary referral hospital.Material and Methods: A prospective 2 months study in patients requiring ventilatory and hemodynamic support wasconducted. All patients requiring pulmonary artery catheter on clinical grounds during a study period were included andsimultaneous cardiac output measurements by BTD and ICG (BioZ ICG Monitor, CardioDynamics) were performed at leastevery four hours. Patients demographic data, cardiac index (CI), central venous pressure (CVP), wedge pressure (PCWP),total chest fluid content (TFC) derived from ICG and paO2/FiO2 index were recorded or calculated. Data are expressed asmean ± SD and were analyzed by SPSS 9.0 and MedCalc 7. The following statistical analyses were performed: Pearsoncorrelation, regression analysis and Bland Altman analysis for bias and precision.Results: A total of 100 paired data points from 12 patients (9 male, 3 female) during a study period were collected.The rangeof CI (L/min/m2) measurements was 0.5–5.3 by the ICG (mean 2.33 ± 0.8) and 2–6.5 by BTD (mean 3.67 ± 1.08), the correlationcoefficient between BTD and ICG was r = 0.268, the bias was -1.3 (95% CI -3.6 to 0.9 L/min/m2) and SD of the differences was1.16 L/min/m2. The correlation coefficients between TFC and CVP, PCWP and paO2/FiO2 were -0.13; resp. -0.37; resp. -0.53.Conclusion: The ICG showed poor correlation and agreement with the BTD method in mechanically ventilated patientsrequiring hemodynamic support. Factors that can explain our findings may be the differences between populations usedfor calibration of ICG and the study population, the influence of changing peripheral perfusion due to vasopressor therapyand tissue edema on the bioimpedance signal. There was significant correlation between TFC and paO2/FiO2. The obtainedresults cannot support the routine use of ICG to replace BTD in this population of patients.

Key words:
intensive care – cardiac output – thermodilution – impedance cardiography – thoracic bioelectrial impedance


Autoři: V. Černý 1,2;  H. Djurberg 1;  D. Tjan 1;  S. Jacobs 1
Působiště autorů: Riyadh Armed Forces Hospital, Dept. of Anesthesia and Intensive Care Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Director: Hans Djurberg, MD2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Faku 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 2, s. 84-88
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Bolusová termodiluční metoda (BTD) využívající plicnicový katétr (PAC) představuje nadále nejčastější způsobměření srdečního výdeje u nemocných vyžadujících rozšířené hemodynamické monitorování. V posledních letech se doklinické praxe zavádí řada neinvazivních způsobů měření srdečního výdeje, jedním z nich je i impedanční kardiografie (ICG),využívající technologie tzv. hrudní elektrické bioimpedance. Výsledky prací sledujících stupeň korelace mezi impedančníkardiografií a termodiluční metodou se u různých skupin nemocných velmi liší. Cílem práce bylo posouzení korelace a míryshody mezi oběma metodami u nemocných v průběhu umělé plicní ventilace s farmakologickou podporou oběhu a posouzeníICG z hlediska jejího možného uplatnění jako možné alternativy BTD.Typ studie: Prospektivní srovnávací studie.Místo studie: Jednotka všeobecné intenzivní péče s 16 lůžky.Materiál a metoda: Do studie byli zařazováni pacienti starší 18 let s nutností umělé plicní ventilace a farmakologickoupodporu oběhu, u nichž bylo indikováno zavedení PAC. Srdeční výdej byl měřen simultánně metodou BTD a ICG po celoudobu zavedení PAC, párové hodnoty srdečního výdeje ICG pro srovnání s BTD byly zaznamenávány vždy na konci měřenísrdečního výdeje termodilucí.Zaznamenávané údaje:věk, pohlaví, tělesná hmotnost, výška, povrch těla, hodnota srdečníhoindexu metodou BTD (CI BTD) a metodou ICG (CI ICG), total fluid content (TFC), centrální žilní tlak (CVP), tlak v zaklínění(PCWP), poměr paO2/FiO2. Statistické zpracování: korelační test podle Pearsona, metoda podle Bland-Altmana, regresníanalýza, číselné hodnoty uvedeny jako průměr (standardní odchylka), *p

Klíčová slova:
intenzivní péče – srdeční výdej – termodiluční metoda – impedanční kardiografie – hrudní bioelektrickáimpedance

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se