Jozef Kollár.
Aterotrombóza – patofyziológia a epidemiológia


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(7-8): 686
Kategorie: Z odborné literatury

Equilibria: Košice 2016. 523 s. ISBN 978-80-8143-174-6

Vo vydavateľstve Equilibria v Košiciach vyšla v ostatných dňoch pozoruhodná knižná publikácia Aterotrombóza – patofyziológia a epidemiológia, ktorej autorom je doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc., emeritný prednosta Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach a hlavný odborný redaktor časopisu Atero­skleróza. Knihu recenzovali prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., a doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., mimochodom autor prvej slovenskej monografie Ateroskleróza a iné choroby tepien (Univerzita Komenského, Bratislava 1999).


Kniha je v pevnej väzbe, veľkého formátu s rozmermi 298 × 210 × 35 mm, má hmotnosť 1 514 g. Text je, okrem predslovu, členený na 29 kapitol: 1. História atero­trombogenézy (s. 7–18); 2. Aterotrombogenéza aj optikou z netradičných uhlov pohľadu (s. 19–32); 3. Inflamácia – iniciátor a promótor aterotrombogenézy (s. 33–48); 4. Rizikové faktory aterotrombózy – exodus z chaosu do rizikového labyrintu (s. 49–64); 5. (Bio)markery vulnerabilných plátov a prediktabilita ischemických príhod (s. 65–86); 6. Transkripčné gény zápalu a ich vplyv na aktivitu proinflamatórnych proteínov (s.  87–107); 7. Proinflamatórne cytokíny v aterotrombogenéze (s. 108–128); 8. Včasné markery zápalu artériovej steny (s. 129–140); 9. Monocyty a leukocyty v etiopatogenéze aterotrombózy (s. 141–154); 10. Skavengerové receptory v reverznom transporte cholesterolu (s. 155–170); 11. Gény mutované – príčiny obezity a aterotrombózy (s. 171–187); 12. Cytokíny aterotrombózy a ich receptory (s. 188–201); 13. Celulárne cytokíny a intracelulárne mediátory – progresory aterotrombogenézy (s. 202–211); 14. Vrodený a adaptívny imunitný systém v aterotrombogenéze (s. 212–225); 15. SREBPs, SCAP a INSIG – kontrolóri intracelulárnej syntézy lipidov (s. 226–236); 16. Nukleálne receptory aktivované proliferátormi peroxizómov – regulátory metabolizmu lipidov (s. 237–264); 17. Inzulínom indukované gény v regulácii intracelulárnej syntézy sterolov (s. 265–281); 18. Mastné kyseliny – rizikový faktor aterotrombózy (s. 282–295); 19. Mastné kyseliny v kauzálnom vzťahu s kardiometabolickým syndrómom a aterotrombózou (s. 296–313); 20. Fibrinogén – proteín akútnej fázy zápalu – rizikový faktor aterotrombózy (s. 314–323); 21. Fibrinogén a trombín – ich impakt na funkcie a štruktúry endotelu a intimy (s. 324–336); 22. Poruchy fibrinolýzy asociujúce s aterotrombogenézou (s. 337–348); 23. Fibrinogén a trombín – proteíny promotujúce aterotrombogenézu (s. 349–359); 24. Deskriptívna, analytická, experimentálno-intervenčná epidemiológia aterotrombózy (s. 360–388); 25. Dysfunkčný endotel – iniciátor a progresor aterotrombózy (s. 389–415); 26. Metabolizmus HDL v hyperlipémiách a v aterotrombogenéze (s. 416–444); 27. Metabolizmus vulnerabilných plátov (s. 445–464); 28. Variabilita patomorfológie vulnerabilných plátov a klinická odozva (s. 465–481); 29. Hrozí pandémia aterotrombózy a komorbidít? (s. 482–510). V každej kapitole je dostatočný počet obrázkov (celkovo 162) a tabuliek (celkovo 97) v anglickom jazyku, vždy je uvedený súhrn i anglický abstrakt a zoznam literatúry s citáciami do roku 2012. V zozname použitých skratiek autor z úsporných dôvodov uviedol iba najdôležitejšie. Na konci knihy je samostatná kapitola: Gavorník P. Kto je autor knihy (s. 516–517); vybrané časti recenzných posudkov – Gavorník P (s. 518–519); Galajda P (s. 520–521) a doslov autora (s. 523). Register chýba.

Kniha je zavŕšením celoživotnej vedecko-výskumnej činnosti skúseného lekára, pedagóga, vedca a organizátora, ktorá prináša syntetický komplexný pohľad a literárny prehľad na zložitú problematiku etiopatogenézy a epidemiológie aterosklerózy a jej hlavných rizikových faktorov. Ide o mimoriadne cennú a užitočnú monografiu o pandemicky sa vyskytujúcej artériovej cievnej chorobe, ktorá je najčastejšou príčinou nielen kardiovaskulárnych chorôb, ale aj cerebrovaskulárnych, končatinovocievnych, renovaskulárnych a iných orgánovaskulárnych chorôb. Kniha je vhodná aj ako postgraduálna učebnica pre všetky experimentálne a klinické lekárske odbory.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

andrej.dukat@sm.unb.sk

II. interná klinika LF UK a UN Bratislava

www.sm.unb.uk

Doručeno do redakce 20. 7. 2016


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2016 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se