Správa z XXXIII. dní mladých internistov


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(7-8): 669
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

29.–30. 5. 2014, Martin, Slovensko

Koncom mája tohto roku sa konali v poradí už XXXIII. dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou na pôde Univerzitnej nemocnice a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Podujatie sa konalo pod odbornou záštitou Slovenskej internistickej spoločnosti, Českej internistickej spoločnosti, Jesseniovej lekárskej fakulty, Univerzitnej nemocnice v Martine a Spolku lekárov v Martine. Garantom podujatia bol prednosta I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch sa podujatia zúčastnilo asi 100 mladých lekárov a študentov lekárskych fakúlt. Počas 2 dní odznelo 42 prác zo Slovenska a 21 prác z Českej republiky zo všetkých odborov internej medicíny aj hraničných odborov. Odborný program bol rozdelený do 2 súbežných sekcií, ktoré boli ďalej delené do sekcií podľa zamerania na diabetológiu a metabolizmus, hematológiu, kardiológiu, endokrinológiu, nefrológiu, pneumológiu, gastroenterológiu a varia. Autori prezentovali pôvodné výskumné práce, či prehľadové práce v oblasti etiológie, možností diagnostiky a terapie a kazuistiky pacientov s neobvyklou manifestáciou ochorení alebo raritných chorôb. Nesporným pozitívom tejto akcie bolo, že sa jej zúčastnili nielen mladí z klinických či predklinických univerzitných pracovísk, ale aj lekári z interných oddelení okresných a regionálnych nemocníc. Je to dobrý znak toho, že veda a výskum s aplikáciou ich praktických výsledkov nie je len záležitosťou veľkých a vzdialených univerzitných nemocníc, ale stávajú sa súčasťou takmer každodennej praxe.

Každá práca bola hodnotená z pohľadu originality, spôsobu prednesu, úrovne dokumentácie a reakcií v diskusiách, z ktorých niektoré pokračovali aj v kuloároch. Porota zložená zo zástupcov z Českej republiky a Slovenska na záver podujatia vyhodnotila 6 najlepších prác s udelením cien ako odmenu aj povzbudenie do ďalších vedeckovýskumných aktivít.

Ako najlepšia česká práca bola hodnotená práce kolektívu autorov J. Schovánek, Z. Fryšák, K. Pacák z Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development, NIH, Bethesda, Maryland, USA a III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FN Olomouc, Česká republika: Hodnocení velikosti tumoru a věku pacienta v době diagnózy jako prediktorů metastatického chování a doby přežití pacientů s SHDB feochromocytomem/ paragangliomem.

Najlepšou slovenskou prácou bola práca kolektívu autorov M. Kužma, P. Vaňuga, Z. Killinger, J. Payer z IV. internej kliniky LF UK a UN Bratislava a Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni, Slovenská republika: Vzostup trabekulárneho kostného skóre ako markera kvality kosti po 2 rokoch terapie rastovým hormónom u pacientov s hypopituitarizmom.

Ako posledná odznela pozvánka prof. MUDr. Pavla Horáka, CSc., z III. internej kliniky – nefrologickej, revmatologickej a endokrinologickej LF UP a FN Olomouc na ďalší ročník tohto podujatia tentoraz už na XXXIV. dni mladých internistov do Olomouca.

MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD.

lubomir.tomas@upjs.sk

I. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika

www.upjs.sk

Doručeno do redakce 13. 7. 2014


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2014 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se