Dostál P a kol. Základy umělé plicní ventilace.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(7-8): 670
Kategorie: Z odborné literatury

3. rozšířené vydání. Maxdorf: Praha 2014. 394 stran. ISBN 978-80-7345-397-8.

Vedoucí autorského kolektivu, MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., je zástupcem přednosty pro intenzivní péči Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Hradci Králové a odborným asistentem LF UK v Hradci Králové.

Čerstvě vydaná monografie výrazně inovuje a rozšiřuje velmi úspěšný titul, který vyšel poprvé před 10 lety a rok na to doznal druhého vydání. Rozrostl se i tým spoluautorů, který tvoří MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., a prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Hradci Králové a LF UK v Hradci Králové, MUDr. Vladislav Rogozov z Department of Cardiothoracic Surgery, Sheffield Teaching Hospitals, University of Sheffield, prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, MUDr. Bronislav Stibor z Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Landesklinikum Baden, MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha. Knihu recenzovali prim. MUDr. Ivan Herold, CSc., a prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Kniha sestává z 15 kapitol; znamená to, že k původním 12, které tvořily první vydání, přidali autoři další 3 důležité kapitoly, které s umělou plicní ventilací (UPV) úzce souvisejí.

První kapitola se na téměř 40 stranách věnuje historii UPV a je doplněna řadou dobových ilustrací a fotografií. Ve 2. kapitole jsou vysvětleny základní principy UPV, její cíle a indikace, patofyziologické principy vztahující se k UPV, formy UPV a její komplikace. Ve 3. kapitole věnované konvenční ventilaci pozitivním přetlakem autor didakticky kvalitně dělí a popisuje jednotlivé ventilační režimy. Celá další kapitola je věnována použití pozitivního přetlaku na konci výdechu (PEEP) od indikací přes plicní i mimoplicní patofyziologické aspekty až po praktické rady k nastavení PEEP. V 5. kapitole se pojednává o definici, klasifikaci i konstrukci ventilátorů. V závěru této kapitoly nalezneme oddíl věnovaný péči o dýchací cesty, o okruh ventilátoru a inhalační terapii. Následující kapitola se komplexně věnuje monitorování v průběhu UPV počínaje klinickým sledováním a konče sofistikovanými metodami typu monitorování jícnových tlaků nebo sledování plicních objemů pomocí diluce helia či elektrické impedanční tomografie. Další čtyři kapitoly jsou věnovány klinickým aplikacím UPV v nejdůležitějších klinických situacích – u pacientů s CHOPN, s těžkými formami astmatu, s oběhovým selháním a s akutním plicním selháním (ARDS). Tyto kapitoly jsou z hlediska klinického používání UPV těžištěm celé knihy, jsou napsány velmi kvalitně a nabízejí řadu praktických doporučení. Poslední část kapitoly o ARDS se věnuje nekonvenční ventilaci u této nozologické jednotky. S tzv. nekonvenčními postupy se v knize setkáme ještě jednou, v kapitole o tzv. rescue postupech. Kapitola 11. popisuje neinvazivní plicní ventilaci (NIV) od mechanizmu účinku a klinických cílů po praktické aplikace i výčet možných komplikací. Kapitola 12. uzavírala v prvním vydání celou knihu tématem ukončování UPV, odvykání a odpojování od UPV. Nově obsahuje i oddíl týkající se trvalé nutnosti UPV a u nás stále poměrně zanedbávané domácí umělé plicní ventilace. Poslední tři kapitoly jsou oproti vydání prvnímu nové – UPV v anestezii, Pneumonie ventilovaných nemocných a Rescue postupy u nemocných se závažným plicním selháním. Tyto kapitoly velmi dobře doplnily jinak komplexně zpracovanou tématiku přístrojové podpory a náhrady ventilace.

Po odborné stránce se jedná o vysoce kvalitní dílo vycházející z tradičních i velmi čerstvých literárních zdrojů, s vyváženým komentováním širokého spektra názorů špičkovými českými odborníky v této problematice. Tématika je roztříděna adekvátně, pro ještě větší přehlednost by zřejmě bylo dobré v příštím vydání vyčlenit problematiku zajištění dýchacích cest a péče o ně do samostatné kapitoly. Naopak kapitola Rescue postupy u nemocných se závažným plicním selháním by mohla být buď zanořena do kapitoly pojednávající o UPV u ARDS, nebo zařazena bezprostředně za tuto kapitolu.

Třetí vydání knihy Základy umělé plicní ventilace svědčí o velkém zájmu lékařské veřejnosti věnující se problematice resuscitační a intenzivní péče o tuto problematiku. Jedná se o vyzrálé a komplexní dílo, nejrozsáhlejší a velmi potřebný přehled problematiky UPV v České republice. Monografii by měl mít po ruce každý lékař, který přichází do styku s nemocnými, jejichž stav vyžaduje umělou plicní ventilaci.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

pavel.sevcik@fno.cz

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OU a FN Ostrava

www.fno.cz

Doručeno do redakce 4. 8. 2014


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2014 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se