Jakou roli představuje péče o výživu ve smyslu malnutrice ve stáří? – editorial


Autoři: Božena Jurašková
Působiště autorů: Subkatedra geriatre LF UK Hradec Králové, vedoucí MUDr. Božena Jurašková, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(7-8): 550-551
Kategorie: Editorial

Komentář k | Editorial on

Rambousková J et al. Vliv podávání tekutého mléčného nutričního doplňku se zvýšeným obsahem syrovátkových bílkovin na nutriční stav seniorů v institucionalizované péči. Vnitř Lék 2014; 60(7–8): 556–561.

Poruchy výživy ve smyslu malnutrice byly donedávna podhodnocovány. Jejich význam u akutních stavů či v preoperačním a pooperačním období je při tom tak velký. Nutriční stav u starších pacientů není mnohdy vůbec hodnocen. Malnutrice se vyskytuje u řady hospitalizovaných pacientů. U 70 % nemocných, kteří přicházejí do nemocnice s různým stupněm malnutrice, se její stupeň zhorší. Pokud nedojde k léčbě umělou výživou, dochází až u 4 % k závažným komplikacím vedoucím ke smrti. Pokročilá malnutrice se ve stáří vyskytuje až v 50 %. V civilizovaných zemích dochází ke 2/3 úmrtí v souvislosti se stravovacími návyky. Velký podíl tvoří lidé obézní, ale bohužel i lidé s podvýživou.

Identifikace poruch výživy ve stáří je základním předpokladem kvalitní péče a prevence řady zbytečných komplikací a prodloužení hospitalizací v nemocnicích či rekonvalescencí v zařízeních následné péče. Po následné péči se požaduje kvalitní rehabilitace, ale místo toho mnohdy dochází k doléčování akutních stavů a při vyšetření nutričních parametrů je zjištěna právě výše zmíněná porucha výživy ve smyslu malnutrice. Zvyšuje se tak počet zbytečných rehospitalizací. Platí tedy jednoduchá rovnice: kvalitní péče v akutním stadiu znamená kvalitní péči v následné složce.

Příčiny nedostatečné výživy jsou mnohdy zcela jednoduché: podceňování jejího významu, neschopnost nakoupit a uvařit, nedostupnost stravy v dostatečném množství a kvalitě, problémy s polykáním a kousáním, tyreopatie (hypertyreóza), závislost v instrumentálních činnostech, nízký obsah cholesterolu v dietě, nedostatek finančních prostředků pro nákup vhodné stravy, malabsorpce, maldigesce u GIT onemocnění, léky (polypragamzie), anorektický efekt některých farmak (L-dopa, INH), stále podceňovaná deprese ve stáří apod.

Malnutrice vede k řadě komplikací, které ovlivňují prognózu nemocného seniora. Snížením svalové síly, včetně dechového svalstva, dochází k hypoventilaci a vzniku plicních infektů. Přispívá k tomu i porucha imunitního systému: nejprve buněčné složky v podobě snížení absolutního počtu lymfocytů, později i humorální odpovědi snížením sérových imunoglobulinů. Tato snížená obranyschopnost může vyústit v bronchopneumonii, močovou infekci, zpomalené hojení ran, končící někdy až septickým stavem.

Malnutrice může způsobovat zhoršení motility střeva, zhoršení střevní bariéry a v důsledku toho i translokaci bakterií do krevního oběhu.

Snížená koncentrace plazmatických proteinů vede k poklesu onkotického tlaku plazmy. Vznikají otoky (velmi často hodnoceny jako známky pravostranného selhávání, známky chronické žilní insuficience apod), porušení transportu železa, kortizolu, léků.

S poklesem bazálního metabolizmu, poklesem tvorby a koncentrace trijodtyroninu dochází k poklesu termoregulace, která se projevuje snížením tělesné teploty a zimomřivostí.

V důsledku nedostatku vitaminů (B6, B12, kyselina listová) a stopových prvků (Cu, Fe) může být postižení hemopoetického systému – sideropenická, megaloblastická anémie, pancytopenie.

Pro nemocného člověka je správná výživa zcela zásadní pojem.

Za nevhodnější typ stravy je v současnosti v závislosti na řadě studií vlivu stravy na morbiditu, mortalitu, snížení kardiovaskulárních, onkologických a neurodegenerativních onemocnění a snížení krevního tlaku považován středomořský typ stravy. Klíčovou roli má střední příjem zeleniny, ovoce, obilovin a ryb především pro vysoký podíl nenasycených mastných kyselin.

Je nesmírně důležité, aby byla zachována estetická stránka pokrmu a aby s ohledem na různé handicapy (např. neúplný chrup) nebyly některé druhy potravin vynechávány. Jde spíše o to zvolit vhodnou úpravu.

Neméně významné ve stáří je i využití suplementů. Současné studie prokazují pozitivní vliv hladiny jednotlivých suplementů – antioxidancií a mikroelementů s poklesem fyzické výkonnosti a křehkostí seniorů. Není ale dostatek důkazů pro vliv suplementace těchto živin a zmíněného diskomfortu jedinců vyššího věku. Je možná synergie mezi jednotlivými živinami v doplňcích a dávkováním jednotlivých suplementů (od fyziologických až po megadávky).

Je tedy potřeba řada studií: studie zkoumající stravovací zvyklosti, vliv dopadu stravy na pokles fyzické výkonnosti u starší populace, studie zabývající se definováním množství živin ve stáří, vliv různých např. zánětlivých ukazatelů a stravy, studium zdravého životního stylu na výživu, studie zabývající se sarkopenií a výživou. Je toho opravdu hodně, čím se můžeme z hlediska výživy seniorů zabývat, ale studium těchto aspektů je nepochybně jedna z cest zvýšení soběstačnosti, a tím i zabezpečení kvality života ve stáří.

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

JuraskovaBozena@seznam.cz

III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové, subkatedra geriatrie LF UK Hradec Králové

Doručeno do redakce 31. 3. 2014


Zdroje

1. Barendrekt K, Soeters PB, Allison SP. Diagnosis of malnutrition. Screening and assessment. In: Sobotka L (ed). Basics in clinical nutrition. Galén: Praha 2000 (2nd ed): 2–36. ISBN 8072620703.

2. Jurašková B. Nutriční podpora v geriatrii. Lékařské listy 2006; 13: 10–13.

3. Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R et al. Geriatrie a gerontologie. Grada Publishing: Praha 2004. ISBN 80–247–0548–6.

4. Malá E, Krčmová I, Burešová E et al. Výživa ve stáří. Interní medicína pro praxi 2011; 13(3): 111–116.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2014 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se