Návrh nové, klinické klasifikace obezity


A new concept of clinical classification of obesity

Current classification of obesity is based on the relative body weight and fat tissue distribution, it does not provide relevant information on functional status, quality of live and patient prognosis. A combination of obesity classes with 5 stages is being proposed, where the stages are defined by the presence of risk factors, obesity-related diseases and the level of functional impairment. Individual stages are associated with recommended preventive and treatment approaches.

Key words:
obesity – classification


Autoři: P. Sucharda
Působiště autorů: III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MU Dr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(10): 1103-1104
Kategorie: Obezita 2010

Souhrn

Současná klasifikace obezity, založená na relativní hmotnosti a distribuci tukové tkáně, neposkytuje potřebné informace o funkčním stavu, kvalitě života ani prognóze pacienta. Je navrhována kombinace stupňů obezity s 5 stadii, definovanými přítomností rizikových faktorů, nemocí spojených s obezitou a mírou funkční poruchy. Těmto stadiím odpovídají doporučené preventivní a léčebné postupy.

Klíčová slova:
obezita –  klasifikace

Dva významní obezitologové, Arya M. Sharma z kanadské University of Alberta a Robert F. Kushner ze North­western University (Chicago, USA), navrhují pro klinické použití nový sy­s­tém klasifikace obezity. Vycházejí ze skutečnosti, že současné dělení obezity do 3 stupňů (v angličtině ovšem do „úrovní“ – classes) podle indexu tělesné hmotnosti (BMI) neodráží funkční stav, kvalitu života ani jiné prognostické související faktory, což může lépe charakterizovat klinická rizika a být vodítkem pro léčebné postupy. Navíc upozorňují, že ani změny kategorií BMI nebo obvodu pasu (jako ukazatele distribuce tukové tkáně) neodrážejí nutně zlepšení či zhoršení celkového zdraví či funkčního stavu. Touto situací autoři také vysvětlují omezené používání BMI, ačkoli je doporučeno americkými i jinými zdravotnickými úřady (včetně WHO).

Proto navrhují dosavadní kvantifikaci relativní hmotnosti pomocí BMI doplnit 5 stadii (stage) popisujícími obezitu z klinického a funkčního hlediska, kterým odpovídá i doporučený postup péče o pacienta (tab. 1). Autoři rozebírají i omezení svého návrhu, která jsou však obdobná jako u jiných takto pojatých klasifikací, např. NYHA nebo DSM-IV (manuál psychických poruch).

Tab. 1. Navrhovaná klinická a funkční klasifikace obezity.
Navrhovaná klinická a funkční klasifikace obezity.

Návrh si jistě zaslouží pozornost a osobně jsem pro jeho vyzkoušení v praxi, na druhou stranu se zdá, že ač publikován před rokem a čtvrt v International Journal of Obesity (a dostupný též na http://www.drsharma.ca/edmonton-obesity staging-system.html), nevyvolal velkou odezvu ani v odborné literatuře, ani v mezinárodních obezitologických organizacích.

prim. MU Dr. Petr Sucharda, CSc.
www.lf1.cuni.cz
e-mail: psuch@lf1.cuni.cz


Zdroje

1. Sharma AM, Kushner RF. A proposedclinical staging system for obesity. Int J Obes 2009; 33: 289– 295.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2010 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×