Vztah mezi familiární kombinovanou hyperlipidemií a inzulinovou rezistencí


Autoři: D. Jackuliaková ;  H. Vaverková ;  D. Karásek
Působiště autorů: III. interní klinika Lékařské fakulty UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(11): 1045-1053
Kategorie: Původní práce

The paper was presented in part at the “Šobras Day” Conference, Prague, Czech Republic, June 2008

Souhrn

Úvod a cíl:
Familiární kombinovaná hyperlipidemie je nejčastější dědičnou dyslipidemií, obvykle spjatou s inzulinovou rezistencí. Nedávno byla redefinována diagnostická kritéria familiární kombinované hyperlipidemie: v rodině by se měli vyskytovat alespoň 2 prvostupňoví hyperlipidemičtí příbuzní současně s triglyceridy ≥ 1,5 mmol/l a apolipoproteinem B ≥ 1,20 g/l. Cílem této studie bylo zhodnotit vztah mezi lipoproteinovým fenotypem a přítomností inzulinové rezistence a posoudit přítomnost metabolického syndromu.

Metodika:
Lipidové parametry a parametry asociované s inzulinovou rezistencí byly určeny u 90 jedinců z rodin s familiární kombinovanou hyperlipidemií a u 38 kontrol. Členové postižených rodin byli dále rozděleni na hyperlipidemickou a normolipidemickou skupinu.

Výsledky:
Ve srovnání s normolipidemickou a kontrolní skupinou vykazovala hyperlipidemická skupina pouze signifikantně vyšší hladiny proinzulinu nalačno [HL 17,4 ± 1,5 vs NL 12,8 ± 1,4 (p = 0,030) a CO 11,1 ± 1,4 (p = 0,003)]. Rozdíly v hladinách C-peptidu [HL 2,56 ± 0,19 vs NL 2,27 ± 0,17 (p = NS) a CO 2,07 ± 0,18 (p = NS)] a inzulinu [HL 9,40 ± 0,78 vs NL 7,78 ± 0,71 (p = NS) a CO 7,30 ± 0,76 (p = NS)] nalačno a HOMA indexu [HL 2,16 ± 0,21 vs NL 1,84 ± 0,20 (p = NS) a CO 1,69 ± 0,21 (p = NS)] nedosahovaly statistické významnosti. Naproti tomu členové rodin s familiární kombinovanou hyperlipidemií s přítomností metabolického syndromu (NCEP-ATP III) měli ve srovnání se svými příbuznými bez metabolického syndromu a s kontrolami signifikantně vyšší lačnou hladinu inzulinu [FCH s MS 12,74 ± 1,42 vs HL bez MS 9,21 ± 0,92 (p = 0.030); a vs NL bez NS 6,75 ± 0,80 (p = 0.001)], proinzulinu [FCH s MS 25,28 vs HL bez MS 15,69 ± 1,75 (p = 0,002); a vs NL bez MS 11,20 ± 1,51 (p = 0,0001)] a HOMA index [FCH s MS 3,03 ± 0,39 vs HL bez MS 2,13 ± 0,25 (p = 0,042) a NL bez MS 1,56 ± 0,22 (p = 0,003)].

Závěr:
Přítomnost metabolického syndromu by mohla detekovat nejvíce inzulin‑rezistentní jedince v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidemií, kteří jsou v nejvyšším riziku kardiovaskulárních chorob.

Klíčová slova:
familiární kombinovaná hyperlipidemie – inzulinová rezistence – metabolický syndrom


Zdroje

1. Goldstein JL, Hazzard WR, Schrott HG. Hyperlipidemia in coronary heart disease. I. Lipid levels in 500 survivors of myocardial infarction. J Clin Invest 1973; 52: 1533–1543.

2. Goldstein JL, Schrott HG, Hazzard WR. Hyperlipidemia in coronary heart disease. II: Genetic analysis of lipid levels in 176 families and delineation of a new inherited disorder, combined hyperlipidemia. J Clin Invest 1973; 52:1544–1568.

3. Goldstein JL, Schrott HG, Hazzard WR. Hyperlipidemia in coronary heart disease. III: Evaluation of lipoprotein phenotypes of 156 genetically defined survivors of myocardial infarction. J Clin Invest 1973; 52: 1569–1577.

4. Veerkamp MJ, de Graaf J, Hendriks JCM et al. Nomogram to diagnose familial combined hyperlipidemia on the basis of results of a 5-year follow‑up study. Circulation 2004; 109: 2980–2985.

5. Hopkins PN, Heis G, Ellison RC et al. Coronary artery disease risk in familial combined hyperlipidemia and familial hypertriglyceridemia. Circulation 2003; 108: 519–523.

6. Ayyobi AF, McGladdery SH, McNeely MJ et al. Small, dense LDL and elevated apolipoprotein B are the common characteristics for the three major lipid phenotypes of familial combined hyperlipidemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003; 23: 1289–1294.

7. Brunzel JD, Albers JJ, Chait A et al. Plasma lipoproteins in familial combined hyperlipidemia and monogenic familial hypertriglyceridemia. J Lipid Res 1983; 24: 147–155.

8. Delawi D, Meijssen S, Cabezas S. Intra-individual variations of fasting plasma lipids, apolipoproteins and postprandial lipemia in familial combined hyperlipidemia controls. Clinica Chimica Acta 2003; 328: 139–145.

9. Karjalainen L, Pihlajamäki J, Karhapää P et al. Impaired insulin‑stimulated glucose oxidation and free fatty acid suppression in patients with familial combined hyperlipidemia: A precursor defect for dyslipidemia? Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998; 18: 1548–1553.

10. Keulen ETP, Kruijshoop M, Schaper NC et al. Increased intima-media thickness in familial combined hyperlipidemia associa-ted with apolipoprotein B. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22: 283–288.

11. Pischon T, Girman CJ, Sacks FM et al. Non-high‑density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein B in the prediction of coronary heart disease in men. Circulation 2005; 112: 3375–3383.

12. Porkka KVK, Nuotio I, Pajukanta P et al. Phenotype expression in familial combined hyperlipidemia. Atherosclerosis 1997; 133: 245–253.

13. Veerkamp MJ, de Graaf J, Bredie SJH et al. Diagnosis of familial combined hyperlipidemia based on lipid phenotype expression in 32 families. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22: 274–282.

14. Venkatesan S, Cullen P, Pacy P et al. Stable isotopes show a direct relation between VLDL apoB overproduction and serum triglyceride levels and indicate a metabolically and biochemically coherent basis for familial combined hyperlipidemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1993; 13: 1110–1118.

15. Soro A, Jauhianinen M, Ehnholm C et al. Determinants of low HDL levels in familial combined hyperlipidemia. J Lipid Res 2003; 44: 1536–1544.

16. Georgieva AM, van Greevenbroek MMJ, Krauss RM et al. Subclasses of low-density lipoprotein and very low-density lipoprotein in familial combined hyperlipidemia: Relationship to multiple lipoprotein phenotype. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004; 24: 744–749.

17. Vakkilainen J, Jauhiainen M, Ylitalo K et al. LDL particle size in familial combined hyperlipidemia: Effects of serum lipids, lipoproetin‑modifying enzymes, and lipid transfer proteins. J Lipid Res 2002; 43: 598–603.

18. Ascaso JF, Real JT, Merchante A et al. Lipoprotein phenotype and insulin resistance in familial combined hyperlipidemia. Metabolism 2000; 49: 1627–1631.

19. Pihlajamaki J, Karjalainen L, Karhapaa L et al. Impaired free fatty acid suppression during hyperinsulinemia is a characteristic finding in familial combined hyperlipidemia, but insulin resistance is observed only in hypertriglyceridemic patients. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000; 20: 164–170.

20. van der Kallen CJ, Voors-Pette C, de Bruin TWA. Abdominal obesity and expression of familial combined hyperlipidemia. Obes Res 2004; 12: 2054–2061.

21. Veerkamp MJ, de Graaf MJ, Stalenhoef AFH. Role of insulin resistance in familial combined hyperlipidemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25:1026–1031.

22. Cabezas MC, de Bruin TWA, de Valk HW et al. Impaired fatty acid metabolism in familial combined hyperlipidemia. A mechanism associating hepatic apolipoprotein B overproduction and insulin resistance. J Clin Invest 1993; 92: 160–168.

23. van der Kallen CJH, Voors-Pette C, Bouwman CG et al. Evidence of insulin resistant lipid metabolism in adipose tissue in familial combined hyperlipidemia, but not type 2 diabetes mellitus. Atherosclerosis 2002; 164: 337–346.

24. Purnell JQ, Kahn SE, Schwartz RS et al. Relationship of Insulin Sensitivity and ApoB Levels to Intra-abdominal Fat in Subjects With Familial Combined Hyperlipidemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 24: 744–749.

25. Walldius G, Jungner I. Apolipoprotein B and apolipoprotein A-I: risk indicators of coronary heart disease and targets for lipid-modifying therapy. J Intern Med 2004; 255: 188–205.

26. Janus ED, Nicoll AM, Turner PR et al. Kinetic bases of the primary hyperlipidaemias: studies of apolipoprotein B turnover in genetically defined subjects. Eur J Clin Invest 1980; 10: 161–172.

27. Demacker PN, Veerkamp MJ, Bredie SJ et al. Comparison of the measurement of lipids and lipoproteins versus assay of apolipoprotein B for estimation of coronary heart disease risk: a study in familial combined hyperlipidemia. Atherosclerosis 2000; 153: 483–490.

28. Sniderman AD, Cabezas MC, Ribalta J et al. A proposal to redifine familial combined hyperlipidaemia – Third workshop on FCHL held in Barcelona from 2 to 5 may 2001, during the Scientific Sessions of the European Society for Clinical Investigation. Eur J C Invest 2002; 32: 71–73.

29. de Graaf J, van der Vleuten G, Stalenhoef AF. Diagnostic criteria in relation to the pathogenesis of familial combined hyperlipidemia. Semin Vasc Med 2004; 4: 229–240.

30. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 6: 499–502.

31. Pischon T, Girman CJ, Sacks FM et al. Non-high‑density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein B in the prediction of coronary heart disease in men. Circulation, 2005; 112: 3375–3383.

32. Jiang R, Schulze MB, Li T et al. Non-HDL cholesterol and apolipoprotein B predict cardiovascular disease events among men with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 1991–1997.

33. Dobiášová M, Frohlich J. The plasma parameter log (TG/HDL‑C) as an atherogenic index: correlation with lipoprotein particle size and esterification rate in apoB‑lipoprotein‑depleted plasma (FER/HDL). Clin Biochem 2001; 34: 583–588.

34. Dobiášová M. Ahterogenic index of plasma (log (triglycerides/HDL‑cholesterol): theoretical and practical implications. Clin Chem 2004; 50: 1113–1115.

35. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS et al. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta‑cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 1985; 28: 412–419.

36. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285: 19.

37. Cífková R, Škodová Z, Lánská V et al. Longitudinal trends of total and HDL cholesterol in a representative population sample in the Czech Republic. Vnitř Lék 2000; 46: 501–505.

38. Vaverková H, Weinbergová O, Horčička V et al. Familial combined hyperlipidemia. Part I. Lipid values and the lipoprotein pattern. Acta Univ Palacki Olomuc, Fac Med 1986; 113: 193–216.

39. Ascaso JF, Sales J, Merchante A et al. Influence of obesity on plasma lipoproteins, glycaemia and insulinaemia in patients with familial combined hyperlipidaemia. Int J Obes 1997; 21: 360–366.

40. Ascaso JF, Merchante A, Lorente RI et al. A study of insulin resistance using the minimal model in nondiabetic familial combined hyperlipidemic patients. Metabolism 1998; 47: 508–513.

41. Ascaso JF, de Graaf J, Stalenhoef AFH. Role of insulin resistance in familial combined hyperlipidemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25: 1026–1031.

42. Martinez-Hervás S, Real JT, Priego A et al. Familial combined hyperlipidemia, metabolic syndrome and cardiovascular disease. Rev Esp Cardiol 2006; 59: 1195–1198.

43. Skoumas J, Papadimitriou L, Pitsavos C et al. Metabolic syndrome prevalence and characteristics in Greek adults with familial combined hyperlipidemia. Metabolism 2007; 56: 135–141.

44. Van der Vleuten GM, van Tits LJH, den Heijer M et al. Decreased adiponectin levels in familial combined hyperlipidemia patients contribute to the atherogenic lipid profile. Journal of Lipid Research 2005; 46: 2398–2404.

45. Mills JD, Mansfield MW, Grant PJ. Tissue plasminogen activator, fibrin D‑dimer, and insulin resistance in the relatives of patients with premature coronary artery disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22: 704–709.

46. Jeng JR, Sheu WH, Jeng CY et al. Impaired fibrinolysis and insulin resistance in patients with hypertension. Am J Hypertens 1996; 9: 484–490.

47. Georgieva AM, Cate HT, Keulen ET et al. Prothrombotic markers in familial combined hyperlipidemia: evidence of endothelial cell activation and relation to metabolic syndrome. Atherosclerosis 2004; 175: 345–351.

48. Andersen P. Hypercoagulability and reduced fibrinolysis in hyperlipidemia: relationship to the metabolic cardiovascular syndromee. J Cardiovasc Pharmacol 1992; 20 (Suppl 8): 29–31.

49. Hamsten A, Wiman B, de Faire U et al. Increased plasma levels of a rapid inhibitor of tissue plasminogen activator in young survivors of myocardial infarction. N Engl J Med 1985; 313: 1557–1563.

50. Kaba NK, Francis CW, Moss AJ et al. Effects of lipids and lipid-lowering therapy on hemostatic factors in patients with myocardial infarction. Thromb Haemost 2004; 2: 718–725.

51. Karásek D, Vaverková H, Halenka M et al. Endothelial haemostatic markers in members of families with familial combined hyperlipidemia. Thromb Res 2008 [Epub ahead of print].

52. Jansson JH, Olofsson BO, Nilsson TK. Predictive value of tissue plasminogen activator mass concentration on long‑term mortality in patients with coronary artery disease. A 7-year follow‑up. Circulation 1993; 88: 2030–2034.

53. Lindahl B, Asplund K, Eliasson M et al. Insulin resistance syndrome and fibrinolytic activity: the Northern Sweden MONICA study. Int J Epidemiol 1996; 25: 291–299.

54. Souček M. Úvod do problematiky metabolického syndromu. Vnitř Lék 2005; 51: 48–52.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2008 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se