Prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc. –  80 let


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(11): 1113
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Ivo Dvořák, DrSc., emeritní profesor Lékařské fakulty MU v Brně, se narodil 13. listopadu 1928 v Jehnicích u Brna v rodině zaměstnance ČSD. Obecno u školu vychodil v Chrlicích, re álné gymnázi um pak vystudoval v Brně, kde maturoval v roce 1948. V letech 1948– 1953 studoval Lékařsko u fakultu tehdejší UJEP v Brně. Od začátku studi í pracoval jako volontér, později odborný asistent na Anatomickém ústavu LF a na Farmace utické fakultě. Zde se pod přísným vedením prof. Žlábka a dalších vynikajících odborníků věnoval kromě pedagogické práce také výzkumné činnosti. Po promoci v roce 1953 zůstává na anatomickém ústavu, kde působil až do roku 1956 jako odborný asistent. Poté se rozhodl odejít z te oretického ústavu na klinický obor –  vnitřní lékařství. Přišel na II. interní kliniku FN u sv. Anny, zde zprvu pracoval jako sekundární lékař a po atestaci z vnitřního lékařství v roce 1960 se stal samostatným ambulantním lékařem.


Jako vedo ucí anatomicko‑histologické laboratoře na anatomickém ústavu prof. Žlábka měl Ivo Dvořák možnost si také osvojit principy a technické zkušenosti s různými laboratorními přístroji (RTG, tenzometry aj.). Zkušenosti z te oretického pracoviště později plně využil na II. interní klinice při řešení hlavně kardi ologické problematiky.

S prostředím kliniky se seznámil zásluho u svých přátel –  kolegů prof. Štejfy a doc. Mocka. V jejich pracovní skupině pak pokračoval ve výzkumné práci –  jmenovitě při řešení klinicko‑patologické korelace změn koronárního řečiště, lokalizace a charakteru ischemických oblastí u nemocných po infarktu myokardu, které podstatně přispěly ke specifikaci a zavedení syndromologické jednotky –  tzv. intermedi álnímu koronárnímu syndromu.

Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 1962 a stal se samostatně pracujícím lékařem. V roce 1963 se pak přihlásil na nabídku Ministerstva zdravotnictví na expertízu do rozvojových zemí, jmenovitě do Tunisu. Zde zastával funkci vedo ucího lékaře v městečku Gafsa (l’Hopital régi onal de Gafsa). Po návratu z Tunisu koncem roku 1967 se vrátil na II. interní kliniku a po krátké době přešel do školství a byl jmenován odborným asistentem II. interní kliniky.

Začátkem roku 1968 začal na II. interní klinice budovat „laboratoř preventivní kardi ologi e“, jako jednu z prvních v republice. Mezi pri ority patřilo zavedení časné rehabilitace nemocných po prodělaném infarktu –  tedy ještě v době, kdy se tato metoda považovala za rizikovo u. Pri oritně u nás zavedl a vypracoval metody izometrického zátěžového vyšetření handgripem k odhalení časných stadi í hypertenze a ke kontrole její léčby.

V roce 1972 dokončil a obhájil kandidátsko u disertační práci „Pracovní test v di agnostice bolestivého koronárního syndromu“. V roce 1972 se na základě rozhodnutí tehdejšího přednosty kliniky –  prof. Hendricha –  stal vedo ucím SVOČ na katedře II. interny. V průběhu 20 roků, kdy se této činnosti věnoval, prošlo kliniko u na 35 studentů SVOČ. Jejich pracovní výsledky dokazují četná vynikající umístění na výročních konferencích SVOČ, ať již v kolech fakultních, či na úrovni celostátní a mezinárodní. Z této skupiny studentů jso u k dnešnímu dni 3 univerzitní profesoři, 3 docenti, 4 primáři, 4 špičkoví speci alisté v interních oborech a 3 vynikající so ukromí lékaři.

V roce 1979 získal docenturu, v roce 1985 doktorát věd, v roce 1986 profesuru v oboru vnitřní lékařství. V roce 1991 byl jmenován po prof. Klabusayovi přednosto u II. interní kliniky FN u sv. Anny, v roce 1996 předal kliniku doc. Zichovi.

Není možno ne uvést, že Ivo Dvořák byl dlo uholetým členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství a Slovenská kardi ológi a. Prof. Dvořák je držitelem řady medailí a ocenění, mezi jinými zlaté pamětní medaile Lékařské fakulty UJP z roku 1988, jubilejní zlaté medaile MU Brno (1994) a medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogicko u činnost (1994).

Známe prof. MUDr. Ivo Dvořáka, DrSc., mnoho a mnoho let. Setkali jsme se s ním oba jako studenti medicíny během našich studi í na brněnské lékařské fakultě. Již tehdy za ujal studenty svými pedagogickými schopnostmi. Pod vedením prof. Dvořáka na II. interní klinice vyrostl celý tým velmi schopných mladších vědeckých pracovníků, asistentů a docentů, kteří spolu s prof. Dvořákem důstojně reprezentovali odborno u úroveň II. interní kliniky. Pod jeho vedením se II. interní klinika stala důstojným reprezentantem a pokračovatelem brněnské internistické školy, založené prof. Vanýskem a Si eberem.

Z osobních vlastností si vedle nezdolného životního elánu, vitality a dobrých organizačních schopnosti u prof. Dvořáka ceníme i jeho zanícení pro prosazování nových koncepcí, ne utuchajícího smyslu pro humor a vysoce kolegi álního a přátelského vztahu ke svým spolupracovníkům na klinice i mimo ni.

Hodně zdraví a optimizmu i do dalších let, pane profesore.

prof. MUDr. Miroslav So uček, CSc.

MUDr. Petr Svačina

www.fnusa.cz

e‑mail: miroslav.so ucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 15. 10. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2008 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se