Zhodnotenie alternatívnych metód pre výpočet LDL cholesterolu


Autoři: B. Vohnout 1,2;  A. Vachulová 1;  P. Blažíček 3;  A. Dukát 1;  G. Fodor 4;  J. Lietava 1
Působiště autorů: nd Dept. of Internal Medicine, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia, head prof. Andrej Dukát, M. D., Ph. D. 1;  Research Laboratories, “John Paul II” Center for High Technology Research and Education in Biomedical Sciences, Catholic University of the Sacred Heart, Campobasso, Italy, head prof. Giovanni de Gaetano, M. D., Ph. D. 2;  Dept. of Clinical Biochemistry, Military Hospital, Bratislava, Slovakia, head Pavol Blažíček, M. Sc. 3;  Prevention and Rehabilitation Centre, University of Ottawa Heart Institute, Ottawa, Canada, head prof. George Fodor, M. D., Ph. D. 4
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(10): 961-964
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Vzhľadom na známe limity Friedewaldovej formuly boli navrhnuté aj alternatívne metódy výpočtu LDL cholesterolu (LDL‑C). V tejto práci sme posudzovali užitočnosť týchto metód.

Metódy:
Do súboru sme zaradili deväťdesiat tri osôb bez ischemickej choroby srdca. LDL-C sme priamo stanovili homogénnou metódou, vypočítali Friedewaldovou formulou LDL-C = TC – HDL – (TG/2.2) (LDL1) a alternatívne ako LDL-C = 0,41 TC – 0,32 TG + 1,70 apoB – 0,27 (LDL2) a LDL-C = 0,94 TC – 0,94 HDL – 0,435 TG (LDL3). Výsledky: Všetky tri výpočty podhodnotili priamo stanovené hladiny LDL-C, v celom súbore a aj v skupinách podľa hladín TG (TG < 1,7 a v rozsahu 1,7–4,5 mmol/l, p < 0,001 pre všetky porovnania). Zaznamenali sme však významne vyššiu odchýlku vo všetkých troch výpočtoch u osôb s hladinou 1,7 ≤ TG < 4,5 mmol/l. Najnižšiu odchýlku v oboch sledovaných skupinách sme zaznamenali pre Friedewaldovu formulu. Absolútna odchýlka bola 7,6 % pre LDL1, 18,3 % pre LDL2 a 13,6 % pre LDL3. Výpočtami stanovené hladiny LDL-C korelovali s metódou priameho stanovenia v rozmedzí r = 0,82 – 0,90 (p < 0,0001 pre všetky s výnimkou LDL2 pre skupinu 1,7 ≤ TG < 4,5 mmol/l, kde p = 0,0011).

Záver:
Friedewaldova formula sa javí v našej štúdii optimálnejšou metódou výpočtu LDL-C ako ďalšie dve alternatívne metódy, avšak podhodnocuje priamo stanovené LDL-C.

Kľúčové slová:
LDL-Calternatívne metódy výpočtu – Friedewaldova formula


Zdroje

1. Na uck M, Rifai N. Analytical performance and clinical efficacy of three ro utine procedures for LDL cholesterol me asurement compared with the ultracentrifugati on- dextran sulfate-Mg2+ method. Clin Chim Acta 2000; 294: 77– 92.

2. Fri edewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimati on of the concentrati on of the low- density lipoprotein cholesterol in plasma witho ut the use of preparative ultra centrifugati on. Clin Chem 1972; 18: 499– 509.

3. Na uck M, Warnick GR, Rifai N. Methods for me asurement of LDL‑cholesterol: a critical assessment of direct me asurement by homogeneo us assays versus calculati on. Clin Chem 2002; 48: 236– 254.

4. Planella T, Cortes M, Martinez- Bru C et al. Calculati on of LDL‑cholesterol by using apolipoprotein B for classificati on of nonchylomicronemic dyslipemi a. Clin Chem 1997; 43: 808– 815.

5. Hattori Y, Suzuki M, Tsushima M et al. Development of approximate formula for LDL‑chol, LDL‑apo B and LDL‑chol/ LDL‑apo B as indices of hyperapobetalipoproteinemi a and small dense LDL. Atherosclerosis 1998; 138: 289– 299.

6. Sniderman AD, Furberg CD, Keech A et al. Apolipoproteins versus lipids as indices of coronary risk and as targets for statin tre atment. Lancet 2003; 361: 777– 780.

7. Bairaktari E, Elisaf M, Tzallas Ch et al. Evalu ati on of five methods for determining low- density lipoprotein cholesterol (LDL‑C) in hemodi alysis pati ents. Clin Bi ochem 2001; 34: 593– 602.

8. Bairaktari ET, Tzallas C, Kali entzido u M et al. Evalu ati on of alternative calculati on methods for determining low- density lipoprotein cholesterol in hemodi alysis pati ents. Clin Bi ochem 2004; 37: 937– 940.

9. Bairaktari E, Hatzidimo u K, Tzallas C et al. Estimati on of LDL cholesterol based on the Fri edewald formula and on apo B levels. Clin Bi ochem 2000; 33: 549– 555.

10. Tremblay AJ, Morrissette H, Gagne JM et al. Validati on of the Fri edewald formula for the determinati on of low- density lipoprotein cholesterol compared with beta‑qu antificati on in a large populati on. Clin Bi ochem 2004; 7: 785– 790.

11. Vachulová A, Vohno ut B, Blažíček P et al. Vzťah kalkulovaného LDL cholesterolu k hladinám apolipoproteínu B u subjektov s normálnymi a zvýšenými hladinami tri acylglycerolov. Cardi ol 2005; 14: 88– 91.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Hemofilie

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2008 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×