Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(10): 1022
Kategorie: Z odborné literatury

Viklický O, Janoušek I, Baláž P et al. Transplantace ledviny v klinické praxi. Praha: Grada Publishing 2008. 380 stran. ISBN 978-80-247-2445-3.

Tato monografie je výsledkem spolupráce našich předních odborníků v problematice transplantace ledvin. Vzhledem k tomu, že transplantace ledviny je příkladem velké mezioborové spolupráce, je pochopitelné, že tato monografie je výsledkem práce 23 autorů. Problematika transplantace ledviny je v této monografii rozebrána v 16 kapitolách. Po stručném, ale velmi výstižném přehledu současných možností renálního selhání různými metodami náhrady funkce ledviny (S. Dusilová Sulková) následuje krátký přehled historie transplantace ledviny ve světě a v České republice (J. Hejnal, L. Matl). Čtvrtá kapitola (O. Viklický) pojednává detailně o zařazování nemocných se selháním ledvin na čekací listinu na transplantaci. V následující kapitole se E. Pokorná podrobně zabývá otázkou dárcovství ledviny. Problematika kadaverózních dárců je rozebrána z patofyziologického a klinického aspektu a zvláštní pozornost je věnována též otázce eticko‑právní. Zvláštní důležitost z hlediska současných problémů transplantační aktivity má dárcovství ledviny od živých dárců. V této kapitole jsou rozebrány nutné předpoklady dárcovství ledviny z hlediska zdravotního a psychického stavu potenciálního dárce, problémy psychologické a právní.

Samostatné kapitoly jsou věnovány chirurgické stránce transplantace ledviny (P. Baláž, L. Janoušek) a perioperační péči (E. Kieslichová) a chirurgickým potransplantačním komplikacím a jejich řešení (M. KudIa, L. Janoušek, J. H. Peregrin).

Významnou kapitolu tvoří problematika rejekce transplantované ledviny. Z hlediska imunologického je tato problematika přehledně prezentována J. Střížem a A. Slavčevem. Klinická problematika diagnostiky a diferenciální diagnostiky je pečlivě zpracována O. Viklickým. Významná část této kapitoly je věnována kardinálnímu významu bioptického vyšetření transplantované ledviny (E. Honsová). V této podkapitole je podrobně probrána klasifikace rejekčních a nerejekčních nálezů včetně poslední verze Banffské klasifikace. Pozornost zasluhuje vynikající dokumentace této subkapitoly. Pochopitelně, že velmi podrobně je rozpracována problematika imunosupresivní terapie (O. Viklický). Zde jsou probrána jednotlivá imunosupresiva, indikace jejich užití a možné kombinace. Nacházíme zde doporučení posledních nejúčinnějších imunosupresivních schémat. Další kapitola se podrobně zabývá potransplantačním sledováním (O. Viklický). V jednotlivých podkapitolách jsou probrány následující komplikace: kardiovaskulární onemocnění, arteriální hypertenze (M. Buerglová), diabetes mellitus po transplantaci (M. Urbanová), problematika obezity (V. Teplan), hematologické komplikace (M. Urbanová), onemocnění zažívacího traktu (J. Slatinská), potransplantační kostní nemoc (P. Bubeníček), neurologické a psychiatrické komplikace (J. Slatinská) a rekurence základního onemocnění v transplantované ledvině (J. Slatinská). Důležitou podkapitolu tvoří též problematika těhotenství po transplantaci ledviny (M. Bürgelová, J. Cindr, A. Pařízek).

Samostatná kapitola je věnována užití zobrazovacích metod po transplantaci ledviny (H. Filipová). Předposlední kapitola je věnována dysfunkci transplantované ledviny v pozdním období, kterou společně s poslední kapitolou zabývající se transplantační tolerancí zpracoval O. Viklický.

Tato monografie bude nepochybně přivítána nejen odborníky, kteří se profesionálně zabývají transplantací ledviny, ale všemi lékaři, kteří musí řešit četné problémy pacientů s chronickým renálním onemocněním, které spěje k selhání funkce ledvin.

Konečně tato monografie bude důležitá pro možnost zasvěcené komunikace s dialyzačně transplantačními centry.

prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.

www.lfmotol.cz

e‑mail: otto.schuck@lfmotol.cuni.cz

Doručeno do redakce: 24. 9. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Hemofilie

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2008 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se