Zahajovací zdravice XV. kongresu České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Brno, 24. 9. 2008


Autoři: Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Působiště autorů: předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(10): 934
Kategorie: Úvodníky

Interna byla vždy považována za královnu medicíny. Jako každý jiný obor prodělalo i vnitřní lékařství dlo uhodobý vývoj: od prvních písemných popisů ně-kte-rých chorob sumerským písmem na hliněných tabulkách asi 4 000 let př. Kr. přes snahu o upřesnění příznaků, di agnostiku, léčbu až k patogenezi orgánové, funkční, pak molekulární až genetické dnešních dnů. Vyvíjela se i organizačně od jednotné odbornosti až k superspeci alizovaným oborům.

Před časem mne za ujalo zjednodušení demografických údajů nebo ekonomických výdajů lidstva do jakési „zlidštělé“ formy, např. jaká je skladba obyvatel, profesí, technického vybavení v imaginární vesnici nebo jaké jso u výdaje na různé lidské činnosti a potřeby ve světě.

Napadlo mne, že vývoj interny lze podobně vtěsnat do 24 hodin, tedy tak, aby rok 4 000 př. Kr. byl pojat jako nultá hodina 1. dne.

Od této nulté hodiny nemáme žádné písemné záznamy až do 5 hodin 12 minut, kdy v Egyptě Inhotep zakládá první lékařsko u školu s kněžskými pedagogy.

Z dalších časových údajů lze pro stručnost uvést tyto:

V 8.57 shrnuje Chamurabi ve svém zákoníku činnost lékaře i odměny za dobré léčebné výsledky anebo potrestání (např. useknutí ruky).

Ve 12.00 se objevují první zprávy o nemocnicích.

Ve 14.24 píše Hippokrates a jeho žáci lékařsko u přísahu.

V 16.36 zahajuje svo u činnost velký Galén.

Ve 21.12 se Le onardo da Vinci zabývá mimo jiné anatomi í.

Ve 22.40 publikuje W. Harvey studi e o krevním oběhu.

Ve 22.46 očkuje Jenner proti neštovicím.

Ve 23.09 se narodil Jan Evangelista Purkyně.

Od 23.12, tj. od začátku 19. stol., se objevují slavná jména, např. Darwin, Paste ur, Mendel a další.

Ve 23.26 zakládá Jan Evangelista Purkyně spolu s Eiseltem a Podlipským Spolek lékařů českých.

Ve 23.27 zakládá Jan Evangelista Purkyně Časopis lékařů českých.

Od 23.36, tj. od začátku 20. století, je to po uhých 24 min, kdy dochází k úchvatnému rozmachu medicíny včetně interny.

Ve 24.00 se stává královna medicíny naší so učasnicí.

Kolegyně a kolegové, přeji Vám, aby Váš XV. kongres přinesl co nejvíce nových poznatků pro hodiny a minuty dalšího dne.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

www.cls.cz

e‑mail: blahos@cls.cz

Doručeno do redakce: 6. 10. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Hemofilie

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2008 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×