Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(7-8): 874-875
Kategorie: Z odborné literatury

Bednářová V, Dusilová Sulková S et al.

Peritoneální dialýza. 2. rozšířené a přepracované vydání.

Praha: Maxdorf 2007. 334 stran. ISBN 978-80-7345-005-2.

Druhé rozšířené a přepracované vydání knihy „Peritoneální dialýza“ českých autorů V. Bednářové et al přichází v době, kdy se peritoneální dialýzou zabývají prakticky všechna dialyzační střediska v ČR a nefrologové i v malých městech se nebojí zahájit peritoneální dialýzu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Vydání této publikace bylo velmi nutné, protože již od roku 1993 v ČR nevyšla žádná souhrnná publikace zabývající se peritoneální dialýzou.

Nová monografie je v rozsahu 334 stran včetně ilustrací a barevných příloh a je rozdělena obdobně jako při 1. vydání do celkem 22 kapitol. Kniha je rozšířená o nové aktuální poznatky z literatury a z vlastní klinické praxe s metodou peritoneální dialýzou na pracovišti kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN Praha. Jsou probrána velmi užitečná témata pro praxi. Ve srovnání s prvním vydáním jsou navíc kapitoly věnované problematice peritoneální dialýzy u děti, úloze sestry, kvalitě života pacientů a psychologii chronicky nemocných. Samostatná kapitola je detailně věnována režimu peritoneální dialýzy, zejména automatizované peritoneální dialýze. Technické aspekty peritoneální dialýzy, dialyzační roztoky včetně nových biokompatibilních roztoků, volba peritoneální dialýzy jako metody první volby z medicínských indikací a z pohledu pacienta jsou další témata, která jsou velmi dobře a srozumitelně vysvětlována. Dalším velmi důležitým tématem je problematika adekvátnosti peritoneální dialýzy, která je velmi přehledná i s konkrétními příklady stanovení adekvátnosti peritoneální dialýzy. Další oddíl je věnován infekčním a neinfekčním komplikacím peritoneální dialýzy včetně peritonitidy a z neinfekčních komplikací např. poruchám akvaporinových kanálů. Dále se kniha zabývá vyšetřovacími metodami určenými pro pacienty léčené peritoneální dialýzou, problematice nutričního stavu včetně malnutrice. Dobře jsou probrané poruchy lipidového metabolizmu, obezita, peritoneální dialýza u diabetiků, renální osteopatie, anémie, kardiovaskulární komplikace při peritoneální dialýze a transplantace ledviny u pacientů léčených peritoneální dialýzou.

Jedná se o přehlednou publikaci s ucelenou informací o peritoneální dialýze, určenou nejen lékařům-nefrologům a sestrám věnujícím se peritoneální dialýze. Publikace se opírá o evropská doporučení pro peritoneální dialýzu (European Best Practice Guidelines) z roku 2005, americká doporučení NFK DOQI (Dialysis Outcomes Quality Initiative) z roku 2000 a je doplněna o vlastní zkušenosti z klinické praxe. Kniha je doplněna názornými schématy a ilustracemi. Mimo jiné mezi ilustracemi mě zaujal krycí pás pro pacientky na peritoneální dialýze, který vypracovala módní návrhářka.

Lze uzavřít, že se jedná o velmi dobrou monografii, která pomáhá dobře se orientovat při léčbě pacientů, kteří jsou léčeni nebo budou léčeni peritoneální dialýzou. Nejedná se o duplicitní publikaci. Tuto knihu vřele doporučuji všem nefrologům a sestrám, kteří se zabývají peritoneální dialýzou, a dalším kolegům, kteří mají o tuto metodu zájem.

MUDr. Assadullah Zharfbin, Ph.D.

www.fnusa.cz

e-mail: zharfbin@hotmail.com

Doručeno do redakce: 11. 6. 2007

Dylevský I.

Obecná kineziologie.

Praha: Grada 2007. 190 stran. ISBN 978-80-247-1649-7.

Vychází potřebná publikace od prof. MUDr. I. Dylevského „Obecná kineziologie“, která vyplňuje mezeru základních poznatků o pohybu na mikroskopické a submikroskopické úrovni. Je určena každému, koho zajímá pohyb lidského těla, ale především lékařům, fyzioterapeutům a tělovýchovným pracovníkům. Kineziologie tvoří biomedicíncký základ řady navazujících oborů, zabývajících se různými aspekty pohybu. Dříve byla považována za součást biomechaniky a funkční anatomie. Současná definice kineziologie ji vidí jako „vědu o biologických komponentách, aspektech a atributech pohybu v procesu vývoje a o vlivu pohybu na biologické struktury“.

Úvodní kapitola zachycuje proces, kterým se slovo „kineziologie“ stalo pojmem a obor fenoménem. Odpovídá na otázku, jaké má kineziologie zdroje, kořeny a souvislosti.

V kapitole „Kineziologická propedeutika“ jsou shrnuty důležité poznatky z molekulární biologie, mikrokineziologie a morfogeneze tkání, orgánů a orgánových systémů. Zvláštní důraz je kladen na význam histogeneze mezenchymu a mezibuněčné hmoty, která je schopna plnit komunikační funkce a mechanickou soudržnost tkání.

Prenatální kineziologie popisuje procesy, které startují v embryonální období díky pokroku, který přinesla ultrazvuková somatometrie. Prenatální kineziologie popisuje a dále hodnotí morfologické předpoklady pohybu a kineziologii zárodku a plodu, vysvětluje evoluční teorii opory, osy a tělních článků.

V dalších kapitolách je popsán vznik a vývoj kostní tkáně, kostních spojů a kosterních svalů s jejich prenatálním a postnatálním vývojem, růstem a modelováním jednotlivých struktur, s poukazem na evoluční teorii vývoje.

Publikace prof. MUDr. I. Dylevského je přínosem pro všechny klinické obory a praktické lékaře, kteří si chtějí rozšířit poznatky o pohybu lidského těla.

prim. MUDr. Jitka Svobodová

www.fnusa.cz

e-mail: jitka.svobodova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 22. 6. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2007 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×