Spomienka na prof. MUDr. Mikuláša Takáča, DrSc., pri jeho nedožitých 80. narodeninách


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(7-8): 872-873
Kategorie: Osobní zprávy

Dňa 26. augusta 2007 by sa bol dožil 80 rokov prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., bývalý prednosta IV. internej kliniky Fakultnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., ako krajský internista Východoslovenského kraja, pri diskusii na seminári KÚNZ r. 1985, v Košiciach
Prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., ako krajský internista Východoslovenského kraja, pri diskusii na seminári KÚNZ r. 1985, v Košiciach

Profesor MUDr. M. Takáč, DrSc., bol jeden z internistov, ktorý od roku 1951 až do svojej smrti roku 1999 významnou mierou ovplyvňoval vývoj vnútorného lekárstva nielen v Košiciach, na východnom Slovensku, ale aj v celom bývalom Československu [1,2]. Prejavilo sa to v rámci jeho liečebno-preventívnej starostlivosti o chorých s rôznymi vnútornými chorobami, v pregraduálnej činnosti pri výchove poslucháčov lekárskej fakulty, v postgraduálnej výchove internistov v rámci Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov v Bratislave a Košiciach a v neposlednom rade aj v jeho experimentálnej a klinickej vedeckovýskumnej práci.

Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín prof. MUDr. M. Takáča, DrSc., si chceme ako jeho bezprostrední spolupracovníci pripomenúť jeho niektoré mimoriadné vlastností a aktivity. Prof. MUDr. M. Takáč, DrSc., bol veľmi aktívny počas celého svojho života. To sa prejavilo okrem iného pri zavádzaní nových klinických a laboratórnych metód na klinike, k čomu stále vyzýval svojich spolupracovníkov. Mal rád takých spolupracovníkov, ktorí pracovali na klinike a v laboratóriach bez ohľadu na pracovnú dobu a voľné pracovné dní, pre ktorých bol sám vzorom. Zdôrazňoval význam prednášok pre poslucháčov lekárskej fakulty, ktoré boli prezentované stále na vyššej formálnej a odbornej úrovni a súčasne boli odrazovým mostíkom pre prednášky odborných a vedeckovýskumných pracovníkov kliniky na rôznych konferenciách a kongresoch v ČSSR a zahraničí. Prof. MUDr. M. Takáč, DrSc., venoval veľké úsilie výuke propedeutiky vnútorného lekárstva poslucháčom v 3. ročníku lekárskej fakulty, o čom svedčila aj jeho monografia „Propedeutika vnútorného lekárstva“, ktorú napísal so svojími spolupracovníkmi, a ktorá bola opakovane vydaná vydavateľstvom Osveta v Martine, naposledy roku 1998 [3]. Bol veľmi aktívny ako podpredseda Slovenskej internistickej spoločnosti, organizoval rôzne konferencie a kongresy pre internistov a kardiológov v Košiciach, vo Vysokých Tatrách a inde. Aktivita prof. MUDr. M. Takáča, DrSc., sa prejavila v prednáškovej a publikačnej činnosti. V tomto smere bol neúnavný, snažil sa prezentovať výsledky činnosti I. neskôr IV. internej kliniky v rôznych odborných domácich a zahraničných časopisoch. Svojim spolupracovníkom nekládol žiadne prekážky, podporoval ich v odbornom raste a vyzýval ich k prednáškovej a publikačnej aktivite. Okrem všeobecného vnútorného lekárstva, ktoré považoval vždy za základný odbor, venoval veľa úsilia neinvazívnej a invazívnej kardiológii, nefrológii, imunológii a ďalším čiastkovým odborom vnútorného lekárstva. V rámci publikačnej činnosti dával prednosť časopisu Vnitřní lékařství. Od 1. februára 1972 do 31. decembra 1993 bol členom redakčnej rady tohoto časopisu a vyzýval svojich spolupracovníkov k publikačnej aktivite v tomto časopise. Spomenuli sme si napr. na obdobie, kedy nás opakovane vyzval, aby sme prispeli pôvodnou prácou do časopisu Vnitřní lékařství pri príležitosti 70. narodenín prof. MUDr. D. Diešku, DrSc., [4] a prof. MUDr. T. Niederlanda, DrSc. [5]. Prof. MUDr. M. Takáč, DrSc., venoval mimoriadnu pozornosť klinickej nefrológii na našej klinike, najmä pri rozvoji mimotelovej eliminačnej liečby náhleho a chronického zlyhania obličiek a liečby akútnych otráv, laboratórnym metódam a výskumným úlohám, ktoré sme riešili v rámci Štátneho výskumu technického rozvoja, registrovaného v IKEM v Prahe. O tom svedčí aj skutočnosť, že bol spoluautorom 37 pôvodných vedeckých prác s nefrologickou tématikou, ktoré boli uverejnené v domácich a zahraničných časopisoch.

Pod vedením prof. MUDr. M. Takáča, DrSc., sa stal prvý autor tejto spomienky doktorom lekárskych vied a profesorom vnútorného lekárstva. Ďalší traja jeho spolupracovníci sa stali docentmi vnútorného lekárstva a deviati sa stali kandidátmi lekárskych vied.

Pri tejto príležitosti chceme zdôrazniť významnú skutočnosť, že až do súčasnej doby si skoro denne pripomíname spoluprácu s prof. MUDr. M. Takáčom, DrSc., pri diagnostike a liečbe našich pacientov, pri prednáškovej činnosti na rôznych úrovniach a pri publikačnej činnosti v domácich a zahraničných časopisoch. Prof. MUDr. M. Takáč, DrSc., je nám stále vzorom, najmä jeho neúnavná aktivita v rôznych sférach činnosti v rámci vnútorného lekárstva.

Vážený pán profesor MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., milý Miki, česť Tvojej pamiatke.

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

Ing. Katarína Derzsiová

Nefrologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a FNB Košice a Logman, a.s., Košice,

Rastislavova 43

041 90 Košice

Slovenská republika

e-mail: k.derzsiova@fnlp.sk

Doručeno do redakce: 7. 7. 2007


Zdroje

1. Mydlík M. In memoriam prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., *26. augusta 1926 - †28. januára 1999. Lék Obzor 1999; 48: 95-96.

2. Mydlík M, Derzsiová K. In memoriam prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., *26. augusta 1926 - †28. januára 1999. Vnitř Lék 1999; 45: 445-446.

3. Takáč M et al. Propedeutika vnútorného lekárstva. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin, Osveta 1998, 308 s.

4. Mydlík M, Derzsiová K, Takáč M et al. Katalytická aktivita transketolázy v erytrocytoch pri chronickom zlyhaní obličiek. Vnitř Lék 1984; 32: 642-648.

5. Mydlík M, Derzsiová K, Takáč M et al. Katalytická aktivita aspartátaminotransferázy v erytrocytoch pri chronickom zlyhaní obličiek. Vnitř Lék 1985; 31: 74-82.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2007 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×