Prohlášení výboru České společnosti intenzivní medicíny


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(7-8): 851
Kategorie: 132. internistický den – XXII. Vanýskův den, Brno 2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Dovolte mi, abych Vás jménem zvoleného prvního výboru České společnosti intenzivní medicíny pozval do nově vzniklé společnosti a informoval o cílech, které výbor považuje během svého volebního období za klíčové. Podmínkou existence každé odborné společnosti je vždy konzolidovaná členská základna platící členské příspěvky, za které chce ale samozřejmě dostat určitou protihodnotu. Výbor má zkrácené volební období, což ale neznamená, že by neměl ambice a cíle, jichž chce během svého funkčního dosáhnout nebo aspoň položit pevný základ pro jejich dosažení v budoucnu. Trvalé úsilí o zlepšování úrovně poskytování intenzivní péče (IP) se zvláštním důrazem na etickou problematiku IP, na spolupráci s rodinou a na kvalitu rozhodovacích postupů u nemocných s ireverzibilní poruchou integrity orgánových funkcí považujeme za nikdy nekončící úkol pro současné, ale i všechna následující volební období, bez ohledu na složení výboru. Velmi aktuální otázkou v souvislosti se změnou systému vzdělávání a vznikem akreditovaných pracovišť je získávání specializované způsobilosti v oboru intenzivní medicína (IM). Umožnění získání atestace z IM (bez zbytečných administrativních překážek) všem školitelům akreditovaných pracovišť, kteří se prokazatelně a v dostatečném rozsahu angažovali na svých pracovištích v intenzivní medicíně, považujeme za jednu z priorit pro nejbližší období. Jen tak může nastartovat realizace vzdělávacích programů v oboru IM a dosažení stavu, který známe z vyspělých zemí, kde je absolvování kurikula v celém rozsahu jedinou možností získání specializace. Cíl rozvoje spolupráce s ostatními obory musí mít i přes svou proklamativní podobu reálnou a konkrétní podobu. Tzv. malé obory jsou výrazně hendikepovány z pohledu možnosti získání dostatečného množství hlasů pro zastoupení ve výboru, což ale nesnižuje význam a potřebu jejich účasti na formování IM jako mezioborové činnosti. Chceme nalézt mechanizmus, jak zajistit účast tzv. malých oborů při jednání výboru, stanoviska a názory jejich představitelů nebudou výborem nikdy přehlíženy. Organizace odborných setkání představují jednu z nosných činností každé společnosti, mezioborová povaha IM bude pro výbor jedním z dominantních faktorů určujících plán odborných akcí, vrcholnou akcí ČSIM by měl být Národní kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí, jako zřetelný symbol schopnosti ČSIM spolupracovat se všemi, kteří se podílejí na péči o kriticky nemocné, včetně sester. Formulování odborných stanovisek je další okruh činnosti výboru, který považujeme za důležitou součást servisu členské základně, stejně tak jako podpora a případná koordinace výzkumných aktivit. Zastupování zájmů oboru v jednání s plátci zdravotní péči a orgány státní správy považujeme za samozřejmost a složení výboru dává záruku vyváženosti konečných stanovisek a vyhnutí se extrémním postojům vyhovujícím jen jedné straně. V neposlední řadě je nezbytné vybudovat fungující logistiku chodu ČSIM a zajistit spolehlivou komunikaci mezi výborem a členskou základnou, doména www.csim.cz je již registrována a práce na přípravě webových stránek již běží.

Na závěr si dovolím formulovat jeden cíl, bez jehož naplnění není možné většinu z výše uvedeného realizovat. Tím je trvalá, otevřená a partnerská komunikace mezi členskou základnou a výborem. Výbor nepředstavují osvícení jedinci, ale lidé, kteří jsou ochotni a schopni pracovat ve prospěch ČSIM úměrně rozsahu informací, které mají. Čím více nám budete dávat najevo, co je pro vás důležité, čím vám, oboru IM a kriticky nemocným můžeme být prospěšní, tím větší protihodnotu za vaše příspěvky dostanete.

Za výbor ČSIM

doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

www.fnhk.cz,

e-mail: cerny@fnhk.cz

Doručeno do redakce: 8. 6. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2007 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×